Gå til hovedindhold

Vis den her tabel til en kvotetilhænger

Tilhængere af kvindekvoter i bestyrelser siger at kvoterne jo også gælder for mænd - at der er tale om kønskvoter.

Kvinder har krav på 40 procent af bestyrelsesposterne, men det har mænd jo også - lyder det.

Det gør imidlertid ikke sagen bedre — tværtimod.

I en bestyrelse på ti personer vil otte pladser dermed være reserveret til et bestemt køn og kun to af pladserne vil have fri konkurrence.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
K K K K M M M M F F

I tabellen er hver plads i bestyrelsen givet ved et tal fra 1 til 10 og K står for kvinde, M står for mand og F står for fri konkurrence.

Med kønskvoter bliver kompetence altså sekundært til køn for 80 procent af pladserne, og kun 20 procent af pladserne i bestyrelserne kan besættes helt frit efter kompetence uden mindste skelen til køn.

Det er denne situation som kvote-tilhængere kæmper for.

Desværre er de næppe modtagelige for logiske argumenter og sund fornuft, for hvis de var, ville de for længst have erkendt at kønskvoter simpelthen er en åndssvag ide.

Danmarks magasin om identitetspolitik – #idpol, men også om væren og eksistens, og essens og identitet.

Lennart Kiil er stifter af FOLKETS og redaktør på Folkets Avis. Han mener godt man kan oplyse og underholde på samme tid.