Gå til hovedindhold

Selskaber kan selv vedtage deres egne kvoteordninger

Der er efterhånden et stort politisk pres for at at store selskaber, eksempelvis store aktieselskaber, skal pålægges kvoteordninger fra statens side.

Det betyder at man vil tvinge de store virksomheder til at sammensætte deres bestyrelser på en bestemt måde.

For eksempel skal en bestemt andel af posterne reserveres til hvert køn, forestiller man sig. Faktisk skal hele 80 procent af bestyrelsesposterne reserveres til bestemte køn, ud fra de forslag som foreligger politisk.

Men det står allerede ethvert selskab frit for at lave deres egne kvoteordninger. Både hvad køn og andre faktorer angår.

De politiske udspil går som regel på at der skal være mindst 40 procent af hvert køn i en bestyrelse.

Hvad der ikke så ofte nævnes er at selskaberne selv kan indføre i deres vedtægter at der skal være en bestemt kønsfordeling i bestyrelserne.

Virksomhederne kunne endda lave et endnu mere ambitiøst mål om at skal være 50 procent af hvert køn i en bestyrelse. Det ville så kun give mening i de tilfælde hvor der er et lige antal bestyrelsesmedlemmer hvilket jo langt fra altid er tilfældet.

Det afgørende er at forstå at selskaber og virksomheder allerede selv råder over de værktøjer som muliggør kønskvoter i bestyrelser. Og så er det jo bare med at sætte i gang hvis selskaberne ønsker at profilere sig på diversitet.

At bruge staten til at tvinge alle til samme løsning og dermed tilsidesætte selskabernes eget demokrati og suverænitet virker derimod ikke som en løsning der er forenelig med et frit og åbent samfund.

Lennart Kiil er stifter af FOLKETS og redaktør på Folkets Avis. Han mener godt man kan oplyse og underholde på samme tid.