Hvorfor vinder demokratier flere krige end diktaturer

Af Lennart, 26. april, 2022

Vidste du at demokratier langt oftere vinder krige end autokratier?

Dan Reiter og Allan C. Stam skriver i Democracies at War fra 2002 at demokratier vinder omkring 80 procent af de krige, som de involverer sig i.

Det er en langt større andel end andre styreformer.

Men hvorfor er det sådan?

Dan Reiter og Allan C. Stam kommer med nogle bud som jeg her vil supplere med mine egne.

1. Soldater har et civilt liv med medindflydelse

Soldater som selv har indflydelse og magt i deres civile liv gennem demokrati og kapitalisme, kæmper mere effektivt og indædt end soldater som er udkommanderet af en enevældig hersker.

Hvis man er tilfreds med eller endda lykkelig over forholdene i sit land, vil man givetvis også kæmpe hårdere for at forsvare det.

2. Demokratier vælger sine kampe

Demokratier er mindre tilbøjelige til at vælge krige som ikke kan vindes end autokratier.

I autokratier bliver valget langt mere vilkårligt baseret på den enevældiges herskers idiosynkratiske indfald.

Politikere frygter for deres genvalg og krige er ofte upopulære i demokratier, mens en diktator kan sidde for livstid — og er dermed mere ubegrænset i sin forfølgelse af egne mål som ofte ikke er i nationens eller folkets interesse.

3. Demokratier er rigere

Åbne samfund med frie markeder er rigere og mere kreative - og det påvirker også militær taktik og strategi som udvikles og tilpasses hurtigere end man ser i lukkede samfund hvor udviklingen sættes i stå eller bakgear.

Desuden er der generelt mere velstand til rådighed - også i krigssituationer. Åbne samfund med frie markeder er også mere tilpassede at skulle løse komplekse logistiske opgaver.

4. Demokratier har "open access"

Demokratier har generelt langt mere pålidelig information til rådighed og mere transparens end autokratier hvor alt skal gå gennem eneherskerens censur og propaganda.

I diktaturer hersker frygten og der kan være væsentlige informationer som hemmeligholdes overfor de personer som har mest behov for dem hvis krigen skal føres effektivt.

5. Demokratier har flere alliancepartnere

Mere kontroversiel og tvivlsom: Demokratiske stater kan oftere opnå fordelagtige alliancer og støtte fra andre lande - den fordel vil tiltage i takt med at flere lande bliver demokratiske og eventuelt igen blive mindre hvis der en periode bliver færre.

Tilliden i demokratiske lande er generelt højere end i diktaturer, og måske gælder det også at tilliden er højere mellem demokratiske lande end mellem diktaturer, i så fald vil demokratier oftere kunne opnå fordelagtige alliancer end diktaturer.

Vidste du...

...at Folkets Avis ikke har betalingsmur

...men lever af faste bidrag fra læserne

Bak op om en åben avis for alle

Støt Folkets Avis her