Primære faneblade
Debatindlæg
Åben

Gratis

Som dagen går, bliver nallerne snavsede

Skal man behandles på et hospital, er det bedst for helbredet, hvis det sker om morgenen. Mod slutningen af dagen har trætheden bredt sig, og lægers og sygeplejerskers hænder bliver ikke vasket så tit, viser en amerikansk undersøgelse, der omtales i Daily Telegraph. Resultatet er flere infektioner og for de svageste patienters vedkommende lige så sikkert: Flere dødsfald.

Forskere overvågede i tre år håndhygiejnen blandt 4157 ansatte på 35 forskellige hospitaler i USA. Reglen var, at personalet skulle vaske hænder, hver gang de gik ind på en sygestue, og igen, når de gik ud derfra. Dette blev overholdt i 8,7 procent færre tilfælde hen mod slutningen af en 12-timers vagt. Følgerne kunne anslås til 34 ekstra infektioner pr. 1000 patienter.

"Krævende opgaver kan tilføre medarbejderne energi, men presset kan få dem til at fokusere mere på de primære områder, f.eks. patientvurdering og medicinering, især når de er trætte," siger Hengchen Dai fra University of Pennsylvania, som har stået i spidsen for undersøgelsen.

Du har læst et indlæg på Folkets.

Uden opbakning fra læserne ville vi ikke kunne bringe det.

Bliv betalende bruger og støt den frie journalistik i Danmark.

Se fordele

Seneste ændring: 
19/12/2019 - 19:11

Kære læser,

Med FOLKETS har jeg skabt en medieplatform der er uafhængig af statsstøtte.

Den uafhængighed er enestående i Danmark hvor medierne har snablen dybt nede i skatteborgernes lommer. De får milliarder af staten. Hold kæft-bolsjer, kalder jeg det.

Bør der ikke være medier som går systemet kritisk efter i sømmene. Hvor fokus er dybere end de enkelte politikeres fadæser eller rød mod blå blok.

Hvis du kan se hvorfor det er vigtigt med uafhængige medier, må næste spørgsmål være – hvordan?

En dag er denne side helt tom, hvis ikke du bakker op.

Meld dig til her.

Og god læselyst,
Lennart Kiil