Gå til hovedindhold

Modtagere af mediestøtte skal udarbejde en "kønsselvangivelse" - det koster skatteyderne 500.000 kroner plus ekstra bureaukrati

Af Lennart

Kønsulighed i mediebranchen

  • Aftalepartierne er enige om, at der er behov for en øget bevidsthed omkring kønsulighed i mediebranchen. Derfor skal modtagere af mediestøtte og af midler fra Public Service-puljen udarbejde en kønsselvangivelse i forbindelse med modtagelse af midler, som der i forvejen er praksis for hos DFI, med henblik på en samlet, aggregeret offentliggørelse af data.
  • Der afsættes 0,5 mio. kr. årligt til opgørelsen for mediestøtten i 2024-2025.

Se: https://kum.dk/fileadmin/user_upload/Medieaftale_for_2022-2025_Den_demokratiske_samtale_skal_styrkes_21maj.pdf

At de etablerede medier er enormt konforme hvad verdenssyn og politiske holdninger angår, synes ikke at volde magthaverne nogle problemer.

Men at der er måske ti procent flere mænd end kvinder, det ser de som et kæmpe problem som skal løses ad bureaukratisk vej og med økonomisk pres på pressen.

Det er det sædvanlige hykleri omkring inklusion og mangfoldighed (såkaldt diversitet) hvor man har travlt med at tælle tissemænd, men er bedøvende ligeglade med at 80 til 90 procent af journalister stemmer rødt eller radikalt.

Man er nemlig slet ikke interesseret i pluralisme eller holdningsdiversitet.

Derfor forsøgte mediestøttede Politiken at ødelægge Folkets Avis. Fordi den ikke rettede ind efter samme skabelon som dem selv og alle de andre statsbetalte medier i Danmark.

Husk at bakke de ustøttede medier op!

Mediemøllen

Kritik af medier og den medieskabte "virkelighed" og tendensen til at medier ukritisk hopper på en dagsorden