Identitet

Danmarks magasin om identitetspolitik – #idpol, men også om væren og eksistens, og essens.

På FOLKETS.DK blev der skrevet om identitetspolitik længe før det blev et emne i de øvrige medier. Den tradition gør vi ære med magasinet Identitet – #idpol.

Som journalist og biolog må jeg sige: Der er to biologiske køn - hverken mere eller mindre

Virkeligheden af intersex er vel at mærke ikke i konflikt med realiteten om to køn i den snævre biologiske forstand
Skrevet af Lennart Kiil

Som journalist og biolog må jeg sige: Der er to biologiske køn - hverken mere eller mindre

Som journalist er min opgave at give offentligheden så rigtige oplysninger som muligt.

Som biolog ved jeg lidt om kønnet formering og videnskaben bag kønsforskelle.

I biologisk forstand er der i mennesket to køn.

Kønnet er i biologisk forstand ikke defineret ved kromosomer, som mange ellers tror.

I biologisk forstand er en han et dyr som producerer små kønsceller, ofte kaldet sædceller, og en hun er et dyr som producerer store kønsceller, som regel kaldet ægceller.

Der findes indenfor pattedyr kun disse to typer af kønsceller, og dermed er der også to køn - hverken mere eller mindre.

I langt, langt de fleste tilfælde har et givent individ anlæg for enten at producere sædceller eller ægceller.

I ganske få tilfælde kan et individ være dobbeltkønnet - altså ægte hermafrodit. Der er dog ikke set eksempler på at noget enkelt individ rent faktisk kan producere både funktionelle sæd- og ægceller på samme tid. Og det ændrer under alle omstændigheder ikke på antallet af køn.

Men det viser at de to køn kan komme til udtryk på en måde som på det anatomiske plan ikke passer helt ind i de gængse forestillinger om han og hun.

Ligeledes ændrer det heller ikke på antallet af køn at få individer har fået fjernet deres reproduktive organer.

Så 'intersex' er en realitet - individer som har træk fra begge køn eller ingen af dem. Og virkeligheden af intersex er vel at mærke ikke i konflikt med realiteten om to køn i den snævre biologiske forstand.

I anatomisk, medicinsk, social og psykologisk forstand kan der naturligvis godt være flere end to køn i mennesker.