Det her er ikke en betalingsmur

Når du scroller ned, kan du frit læse Politisk censur

Ovenikøbet uden forstyrrende bannerannoncer

Men hvad lever Folkets Avis så af? Bidrag fra sådan nogle som dig

Værn om pressefrihed og folkestyre Støt Folkets Avis

Politisk censur

Skrevet af Thomas Gyldborg

Jeg er blevet kendt skyldig i at have brudt racismeparagraffen (§266b). Det blev jeg notificeret om den 11/11-2014 ovenpå min retssag den 4/11-2014. Det skyldes mine skriverier i gruppen ”Civil ulydighed: overtræd §266b”.

Jeg tilstod, at jeg overtrådte paragraffen, men intentionen bag skriverierne var, som det er tydeligt i gruppens beskrivelse og i gruppens kommunikation generelt, ikke at spotte nogle religiøse mennesker, men i stedet vise at den omtalte paragraf er beskæmmende for det, der ellers kaldes et frit samfund.

Andre folk er også blevet dømt for at overtræde paragraffen i lignende politiske tiltag, men hvor det måske var mere i gråzonen om det var et politisk eller spottende udsagn. I mit tilfælde kan der ikke herske tvivl om at indslaget var politisk. Selv de personer som kan føle sig krænket af udsagnet kunne se, at det ikke var dem jeg krænkede, men paragraffen i sig selv. Det kræver max en IQ på 60.

På trods af at der ingen ofre var ved mit udsagn og at det tydeligt var sagt i en ikke spottende sammenhæng, valgte retten alligevel at ignorere mit forsvar om de politiske baggrunde for mine udtalelser. Lennart Kiil har en optagelse af retssagen, som kan bevise at jeg fremførte denne påstand, men den er udeladt af referatet fra retshandlingen.

Jeg er glad for at Lennart var med, således at det kan bevises, at min dom er udstedt på trods af at det bevisligt ikke var en udtalelse, der var blevet bragt i en religionsfjendtlig kontekst, men i et politisk anliggende og i en frihedskamp for retten til at sige hvad man tænker.

Lars Kragh Andersen og Firozeeh Bazrafkan lignende udtalelser er også blevet straffet og straffen blev takseret efter at de var (semi-)offentlige personligheder og deres ord derfor havde en større gennemslagskraft. Dette til trods blev mit personlige bødeforlæg opgjort i.fh.t. Firozeehs dom, så straffen var ens.

Min bøde blev dog nedsat af retten, men ikke fordi jeg ikke er kendt. (Jeg lavede min egen lille personlige test på facebook, hvilket bekræftede dette. )Den blev nedsat p.g.a. den uhørt lange tid, det tog for anklagemyndigheden at sende mig bøden. Igen blev det ikke nævnt, at jeg krævede straffen nedsat, hvis jeg ikke blev frikendt, fordi jeg ikke er kendt på samme måde som Firozeeh. Dette betyder at Firozeehs dom nu vil danne præcedens for alle bødeudstedelser for overtrædelse af §266b.

Vi har derfor at gøre med en situation, hvor anklagemyndigheden ikke umiddelbart vil tage bestik af den individuelle situation, men blot blive en stempelfabrik, der går ud fra en anden persons dom. Denne skik er desværre meget brugt i hele verden.

Jeg kan godt se rimeligheden i at man bruger tidligere domfældelser som udgangspunkt for senere domme, men at bruge dem til ren copy/paste og derved ignorere forskellighederne i sagerne, enten i skyldsspørgsmålet eller i selve strafudmålingen? Det kan ikke kaldes et retssamfund, hvis man skærer alle sager over en kam, hvis blot de handler om samme paragraf!

Referatet har udeladt to væsentlige grunde set fra mit forsvars side. Det er derfor ikke taget ad notem af myndighederne og advokatstanden til brug for evt. senere retssager, og det er derfor jeg nu vil gøre offentligheden opmærksom på disse standpunkter. Jeg ved ikke om jeg kan anke dommen. Hvis jeg kan blive den det. Bøden bliver under alle omstændigheder ikke betalt, da offerløse gerninger aldrig bør have en negativ konsekvens for udøverne.

Del Politisk censur