Tvinger regler om digital bogføring mine data op i skyen?

Af Lennart, 18. januar, 2023

Bogføringsloven har en paragraf 15 om krav til "digitale bogføringssystemer".

De krav som gælder til digital bogføring, kan principielt efterkommes uden nogen saas-løsning.


Kapitel 5

Krav til digitale bogføringssystemer

§ 15. Et digitalt bogføringssystem, der udbydes eller anvendes til bogføring efter denne lov, skal opfylde følgende krav:

  1. Understøtte en løbende registrering af virksomhedens transaktioner med angivelse af bilag for hver registrering og en betryggende opbevaring af registreringer og bilag i 5 år.

Dette kan gøres med en kombination af et PTA-system, såsom ledger-cli eller hledger og versioneringssystemet git — og github eller gitlab som backup.

  1. Opfylde anerkendte standarder for it-sikkerhed, herunder for bruger- og adgangsstyring, og sikre automatisk sikkerhedskopiering af registreringer og bilag.

Bruger- og adgangsstyring kan enhver pc klare, hvadenten styresystemet er Window, Mac eller linux.

Og det er nemt i linux at sætte et cron-job op som kan sørge for automatisk backup, ud over hvad allerede er nævnt omkring github og gitlab.

  1. Understøtte automatisering af administrative processer, herunder ved automatisk fremsendelse og modtagelse af e-fakturaer og ved mulighed for kontering i overensstemmelse med en offentlig standardkontoplan i registrerede bogføringssystemer.

PTA er uendeligt fleksibelt i forhold til automatisering, kan tilgå API'er, kan skabe fakturaer med pandoc, latex eller lignende. Det bliver ikke helt nemt at lave en løsning for automatisk modtagelse af e-fakturaer, men vil kunne lade sig gøre.

Stk. 2. Erhvervsstyrelsen fastsætter efter høring af told- og skatteforvaltningen nærmere regler om kravene til digitale bogføringssystemer efter stk. 1, herunder særlige regler for nærmere angivne bogføringssystemer, virksomheder eller brancher.


Heldigvis træder reglerne tidligst i kraft 1. januar 2026 for personligt ejede virksomheder.

Der er også tale om at et bogføringssystem skal være på en bestemt statslig liste over godkendte systemer.

Det er et alvorligt skridt i den forkerte retning, hvor man bevæger sig væk fra god skik og ansvar til at tvinge folk til at vælge en bestemt løsning.

Og det er her min bekymring sætter ind. Vil myndighederne gøre det så besværligt at have et alternativ til saas-løsningerne, at det reelt bliver noget nær umuligt?

Jeg har den senere tid taget kontrol med mine data på flere og flere fronter, og jeg er ikke specielt begejstret hvis myndigheder mere eller mindre vil tvinge mig til at benytte snuptagsløsninger som har adgang til mine data og opbevarer dem "off premise" i skyen.

Sektion

Vidste du...

...at Folkets Avis ikke har betalingsmur

...men lever af faste bidrag fra læserne

Bak op om en åben avis for alle

Støt Folkets Avis her