Gå til hovedindhold

Således sikrer ansvarsløse sagsbehandlere hos Skattestyrelsen egen indtægt og beskæftigelse

Af Per Tendrup

Jeg har (som firma) været udsat for en række ulovligheder fra Skattestyrelsen, og er som følge heraf, i de forløbne 2+år, blevet bombarderet med (tilsyneladende automatiserede) trusselskrivelser* fra Gældstyrelsen og Skattestyrelsen. Hertil kommer en omfattende korrespondance på Borger.dk og E-box. Breve på op til 10 sider med indhold som for en stor del er meningsløst og uforståeligt. 

I godt 10 år drev jeg en beskeden internet-forretning og har i den forbindelse administreret og indbetalt moms til Skat for kr. 420.000

Moms indtægter som ellers ville være unddraget det Danske skattevæsen.

Som tak for hjælpen blev jeg i stedet udsat for et forsøg på at afsløre mig som skatte-unddrager af sagsbehandler Linette Franks Petersen, som fremsatte et udokumenteret krav på 172.357 + bøder+ uspecificeret rente med en bemærkning om at. ”Vi vil fastsætte din skat efter et skøn over din indkomst”

Sagsbehandler Linette Franks Petersen blev efterfølgende erklæret langtidssyg og derfor ude af stand til at besvare mine spørgsmål. Efterfølgende modtog jeg et brev fra sagsbehandler Jette Schmidt Pedersen, med beskeden: ”Du kan se bort fra vort forslag til at fastsætte din indkomst efter et skøn, som vi tidligere har sendt til dig” (restskat via internettet).

Jeg antog hermed sagen for at være afsluttet og var overrasket over at se den genoptaget af sagsbehandler Anders B. Nielsen, som efterfølgende nægtede at anerkende lovgivningen om at virksomheder med en årsomsætning mindre end Kr. 300.000 ikke er regnskabspligtige og i stedet insisterede på et regnskab. Da dette ikke er muligt skønnede han (som straf), derfor et nyt beløb på Kr. 5.000 uden anden begrundelse end at noget skulle jeg sgu betale.

Der er naturligvis praktiske årsager til at virksomheder med en årsomsætning mindre end Kr. 300.000 ikke kræver årsregnskab og at et sådant i øvrigt er uforeneligt med min virksomhed via internet. I de foregående 10 år har Skat da også anerkendt mine moms indbetalinger uden problemer eller beskyldninger om skatte-unddragelse. 

For at afrunde manipulation blev et indestående på min firmakonto opført som privat årsindkomst og formue på min privatkonto. En konto som blev anvendt til at betale firmaets udestående regninger og penge som derfor ikke eksisterer, en klar fejl og sammenblanding af min private og firmaets økonomi. 

Et ukoordineret sagsforløb med et stort antal sagsbehandlere som yderligere har foranlediget en reduktion af min folkepension, et forhold som jeg i øvrigt også anser for ulovligt.

*Eksempelvis:”Hvis du ikke betaler din gæld, kan vi foretage udlæg i dine aktiver, fx hus, og maskiner eller andet. Det betyder, at vi kan sælge dine ejendele på tvangsauktion og bruge beløbet til at betale af på din gæld.”