Det her er ikke en betalingsmur

Når du scroller ned, kan du frit læse 1. januar begraves små virksomheder i ligestillingshysteri

Ovenikøbet uden forstyrrende bannerannoncer

Men hvad lever Folkets Avis så af? Bidrag fra sådan nogle som dig

Danmark har brug for en fri medieplatform Bliv sponsor nu

1. januar begraves små virksomheder i ligestillingshysteri

Skrevet af Lennart Kiil

Folketinget har vedtaget en lov, der tvinger små virksomheder til at bruge tid på udarbejdelse og "diskussion" af kønsbaserede lønstatistikker.

Større virksomheder har længe skullet lave kønsopdelte lønstatistikker. Fra 1. januar 2015 bliver loven udvidet til også omfatte mindre virksomheder med mindst ti fuldtidsansatte, hvoraf mindst tre er mænd og tre er kvinder.

Merete Riisager fra Liberal Alliance er ikke glad for loven:

At starte en virksomhed op i Danmark er svært nok i forvejen. Man møder en bølge af krav, retningslinjer og afgifter, der kan få de bedste til at miste modet. Nu skal små virksomheder med ti ansatte også indberette køns-opdelte løn-statistikker. Det er tåbeligt, og er bureaukraternes hævn over de virksomme. Det har i hvert fald ikke noget med ligestilling i praksis at gøre.

Virksomhederne får også pligt til at udlevere lønstatistikken til tillidsrepræsentanten og skal drøfte den med de ansatte, hvis en tillidsrepræsentant eller en ansat beder om det.

Ren spild af tid

Serieiværksætter og selvstændigt erhvervsdrivende Helge Larsen er heller ikke glad ved udsigten til de nye lovkrav, der kan så splid i små forretninger:

Lønniveauet er i de fleste mindre virksomheder alene noget som holdes internt mellem arbejdsgiver og medarbejderen. Det giver alt for megen fnidder og ballade, hvis nogle medarbejdere får mere end andre uagtet køn.

Loven kommer næppe til at ændre væsentligt i forhold til de eksisterende lønforhold, forklarer Ole Steen Olsen, Arbejdsmarkedschef ved Dansk Erhverv:

Min erfaring med den gældende lov er, at loven alene giver en masse ekstra bøvl og i meget få tilfælde kan rette op få eventuelle kønsspecifikke lønforskelle.

Den enkeltes løn kan afsløres

Lovforslaget har også mødt kritik, fordi man i mange tilfælde vil kunne gætte, hvem den enkelte lønstatistik tilhører og dermed afsløre en specifik ansats løn. I en virksomhed med for eksempel 11 ansatte, hvoraf tre er mænd, vil man uden de store problemer kunne gætte sig frem til hvem de tre lønstatistikker tilhørende mænd repræsenterer, hvis disse har forskellig anciennitet eller placering i virksomheden,

Dette formulerer advokatvirksomheden KROMANN REUMERT sådan her:

Lovforslaget rejser visse persondataretlige bekymringer. Med kravet om minimum tre personer, kan man som udgangspunkt ikke identificere enkeltpersoners løn. Der er dog selvfølgelig en større risiko for, at de personfortrolige oplysninger kommer frem, med få observationer.

Del 1. januar begraves små virksomheder i ligestillingshysteri