Gå til hovedindhold

Velkommen til Mediemøllen

Mediemøllen er en ny blog på Folkets Avis, der kaster et kritisk blik ud over det danske medielandskab med et særligt fokus på statsstøttede organer.

Ideen til en mediekritisk blog har jeg rodet med et stykke tid, men det, der fik mig til endelig at gøre alvor af den, var Jyllands-Postens nylige kritik af Den Korte Avis.

Jovist, kan man kritisere Den Korte Avis. Man kan også kritisere Folkets Avis for mangt og meget. Men det er for nemt bare at kritisere de små medier, som har meget begrænsede ressourcer til rådighed.

De store medier retter desværre sjældent det kritiske blik mod deres egen journalistik. Det er en skam. Som læser støder jeg ofte på fejl, både rent faktuelle fejl, mærkelige vinklinger, ukritiske viderekolporteringer, ensidigt fokus og så videre, men det bliver ikke påtalt nogen vegne.

Der er kort sagt rigeligt at kritisere - også ved de store medier. Og tag ikke fejl. Kritik spiller en meget væsentlig rolle i forhold til at gøre ting bedre. I den forstand vil jeg her forsøge at gøre min kritik nogenlunde konstruktiv.

Det kan jeg dog ikke love at den altid bliver.

Naturligvis er det fuldstændig umuligt at lave en tilbundsgående kritik af de store medier. Det ville være mere end et fuldtidsjob for en hel stab af medarbejdere at fange de mange daglige fejl og forvrængninger, og det er heller ikke meningen med denne blog.



I stedet vil jeg udvælge nogle af de eksempler, jeg falder over og skrive om dem her. Det bliver i sagens natur lidt vilkårligt hvilke historier, jeg får med. Men ikke desto mindre håber jeg ved denne indsats at kunne justere den gængse opfattelse af de danske medier en smule.



Jeg vil gerne vise, at de store medier ikke er ufejlbarlige. Jeg tror faktisk ikke engang, de er ret meget bedre, hvis overhovedet bedre, end de små medier i forhold til at få fortalt nogle sandheder.

Naturligvis kan de store nå at fortælle om mange flere ting. Men i denne konstante mediestrøm har de også lettere ved at luske noget sjusk og lusk igennem, uden nogen lægger mærke til det.



De små medier er med deres begrænsede output lettere at skyde på, fordi man kan granske de få artikler tilbundsgående. Og en tilbundsgående granskning vil næsten altid kunne finde en række kritikpunkter.



Jeg er fuldt klar over risikoen ved at gå ud og kritisere, selvom det er gjort i en god mening og på en konstruktiv måde, og jeg ved, det vil rette søgelyset tilbage mod mig selv og Folkets Avis. Sådan er det.



I hvert fald vil du på denne plads fremover kunne finde eksempler på kritisabel eller underlig journalistik fra de støttede mediers redaktioner i det omfang, jeg kan sætte min fritid af til det.



Hvis du kan se pointen i dette arbejde og mener, at en kritik af de store, støttede medier er lige så væsentlig som den kritik, vi har set af de mindre medier på det seneste, så kontakt mig gerne eller tryk 'STØT' oppe i højre hjørne.

Kritik af medier og den medieskabte "virkelighed" og tendensen til at medier ukritisk hopper på en dagsorden
Lennart Kiil er stifter af FOLKETS og redaktør på Folkets Avis. Han mener godt man kan oplyse og underholde på samme tid.