Gå til hovedindhold

Sådan modstår du mediers manipulation

Af Lennart

Der er mange som gerne vil farve dit syn på tingene. Mange som gerne vil have dig til at dele deres holdninger og kæmpe for samme sag som dem selv.

Hvordan hæver man sig op over dette og får et så retvisende billede af virkeligheden som muligt?

Det er ikke nemt. Men jeg har selv gennem mange år forsøgt at bevæge mig meget kompromisløst i den retning. Her følger en lille smule af hvad jeg har lært på den rejse:

Sammensæt din egen mediepalette

Alle medier, og her er alle for en sjælden gangs skyld ikke en overdrivelse, manipulerer i en eller anden grad.

Derfor er det en rigtig dårlig ide at sætte sin lid til et enkelt medie eller to. I stedet bør du sammensætte en bred vifte af medier som du følger med i.

På den måde ser du de samme emner blive belyst fra forskellige vinkler, og du vil se forskellige kilder anvendt og forskellige oplysninger bragt frem i lyset.

Ikke alle har tid til at følge med mange steder. Her kan du vælge at følge med forskellige steder lidt på skift. Det kan være en fin afvejning.

Pro tip: Følg medier i mange forskellige lande fra forskellige regioner i hele verden. Vil du virkelig vide hvad der foregår for eksempel på det geopolitiske plan, er det ikke nok at følge medier fra din egen kulturkreds.

Kend dine venners begrænsninger

De sociale medier virker indskrænkende fordi dit forbrug af nyhedsstof bliver koblet til en bestemt omgangskreds. Det begrænser emneområder og perspektiver.

Dertil er sociale medier bygget omkring algoritmer som giver dig mere af det samme. Det vil sige at sociale medier langsomt, men usvigelig sikkert, indskrænker din horisont.

Endelig fodrer sociale medier dig med “viralt” indhold. Det vil sige den afgørende parameter bliver popularitet fremfor seriøsitet, reel relevans eller sandhedsværdi.

På den måde kan sociale medier give dig mange inputs som fylder noget på det følelsesmæssige plan, prisen er så den tid du ikke kan bruge på reelt at blive klogere på verden.

Pro tip: Sociale medier kan bruges til at følge med i bestemte emner og lede videre til bredere research andre steder. Et socialt medie som for eksempel reddit er mere åbent og i dialog med det omgivende internet end facebook som gør meget for at holde dig inde i osteklokken.

Lad fornuften være fast følgesvend

Alle kæmper om din opmærksomhed: Medier benytter sig af spektakulære og sensationelle overskrifter. Samtidig vil alle gerne være først på banen med alt det nye. Og de vil gerne have dig til at reagere og dele videre.

Ingen siger at du skal være med i det opskruede tempo.

Ingen siger at du skal deltage i den medieskabte panik.

Ingen siger du skal dele noget som helst nogen steder.

Selv de følelser som nyhederne vækker i dig, skal ikke bestemme over din opfattelse af verden.

Hvis noget går meget hurtigt, hvis det vækker stærke følelser i dig, hvis det ikke er bekræftet af flere af hinanden uafhængige kilder, så træd to skridt tilbage. Træk vejret dybt. Afvent. Og undersøg selv bredere. Brug din sunde fornuft.

Selv mainstreammedier bringer ofte i pressede eller stærkt politiserede sammenhænge informationer som senere viser sig at være vås eller værre: Rendyrket propaganda.

Men det værste er faktisk at du i mange tilfælde kunne have sagt dig selv at det var vås hvis du havde brugt din sunde fornuft og lavet lidt research selv.

Lad ikke medier misbruge din bias

De fleste bruger mange år på at befæste bestemte opfattelser af verden og forholdene i den. Det er også nødvendigt med visse tommelfingerregler for at kunne fungere i verden.

Men din egen bias bliver nemt en hæmsko. Hvis ikke du løbende er i dialog med din bias, bliver den dogmatisk og du bliver snæversynet. Men verden omkring dig står ikke stille, den bliver bare sværere at forstå hvis du er forstokket.

De ting som man tager allermest for givet og ikke er det mindste i tvivl om, det er netop på de områder hvor man lettest bliver offer for mediers manipulation. Sænk ikke paraderne bare fordi medierne bekræfter noget du allerede “ved”.

Man taler om tvivlen som en nådegave. Jeg vil gå et skridt videre og forbinde tvivl med noget så fundamentalt som fri vilje. Er du allerede helt sikker på alting, så er du ikke længere fri.

Sektion

Kom med

I mere end et årti har Lennart Kiil leveret sandhed, nuancering og perspektiv med præcision og lidenskab. Som chef og redaktør for Folkets Avis, Danmarks banebrydende borgerjournalistiske medie, har han ufortrødent gået oplysningens ærinde og trodset modstand og økonomiske vanskeligheder.

Invester i ærligt, indsigtsfuldt og originalt indhold, og stå bag en fritænker, der er kendt for kompromisløs research og frygtløs sandhedssøgning.

Bliv abonnent

Lennart Kiil er stifter af FOLKETS og redaktør på Folkets Avis. Han mener godt man kan oplyse og underholde på samme tid.