Primære faneblade

Lukket

Folkets Avis kårer Niels Kristensen til Årets Borger 2014

Niels Kristensen blev landskendt, da han fik en fængselsdom for at rense sin egen tagrende. Men han tog kampen op mod et urimeligt, arrogant og nidkært system.

Og det endte med, at Niels Kristensen vandt en lille sejr over systemet!

På grund af Niels Kristensens indsats vil Arbejdstilsynet fremover ikke bare uden videre sende en bøde, når de ser noget, de opfatter som en overtrædelse af Arbejdsmiljøloven.

I stedet vil Arbejdstilsynet komme med et påbud i sager, hvor selvstændige erhvervsdrivende angiveligt overtræder loven i ’gråzonen mellem privatsfæren og personens erhverv’.

Det er faktisk en betydelig sejr for retssikkerheden, at Arbejdstilsynet ikke længere uden videre lader det regne ned over selvstændige med bøder for alt mellem himmel og jord.

Der er selvfølgelig lang vej igen, og systemets respekt for selvstændige kan stadig ligge på et meget lille sted, men Niels Kristensen har vist os, at modstand nytter.

Det var et lille skridt op i frontskovlen for Niels Kristensen, men en væsentlig sejr for borgerne i Danmark. Den slags giver håb om en bedre og friere fremtid.

Godt gået, Hr. Kristensen!

11/12/2019 - 15:36