Gå til hovedindhold

Kvinder og mænd har brug for hinanden ❤️

Af Lennart

Der er blevet sået splid mellem kønnene.

Medierne fylder os med løgne om at kvinder kan klare sig uden mænd. Historier om at mænd er en hæmsko for kvinder. At mænd er en slags forvoksede babier som kvinder ikke har andet end bøvl med.

Og når mænd ikke fremstilles som uansvarlige, upålidelige og hensynsløse voksenbabyer uden blik for spor andet end deres egne umiddelbare behov, så fremstilles de som farlige, voldelige og perverse.

Vi får at vide at mænd er en trussel imod kvinders sikkerhed hvadenten der er tale om fremmede mænd eller intime partnere.

I bedste fald er mænd en byrde for kvinder - i værste fald en dødsdom som venter på at blive eksekveret.

Det er den måde som tingene bliver fremstillet på. Der udgår fra bestemte kredse et ekstremt ensidigt og meget, meget negativt syn på mænd som medierne så forstærker og udbreder til store masser af mennesker. Når det står på gennem et halvt århundrede, så udebliver effekten ikke.

Læg dertil de sociale medier som er kommet til. Det er benzin på bålet for de sociale medier forstærker konflikter og modsætninger og skaber ekkokamre uden dialog mellem modparterne.

Som reaktion på den åbenlyse foragt imod mænd og maskulinitet opsøger en del især unge mænd så en slags modpol til den misandriske mainstream. Men ak og ve, modkulturen er ikke en døjt bedre end den verden mændene flygter væk fra.

Modkultur har det jo med at blive en spejlvendt udgave af den kultur som den er imod.

Polariseringen bliver således for mange mennesker nærmest total. To uforsonlige parter som står så langt fra hinanden at ingen kan høre hvad den anden siger.

Men ordene som skal lyde og som skal høres er enkle:

Kvinder og mænd har brug for hinanden

Selvom det måske ikke altid er oplagt. Selvom det måske nogle gange kan virke som om at kønnene ikke længere har noget at tilbyde hinanden.

Jeg gentager:

Kvinder og mænd har brug for hinanden

Både mænd og kvinder er bedre stillet ved at finde sammen i partnerskab. Ved gensidighed og indbyrdes anerkendelse.

Det betyder ikke at livet er en dans på roser eller at alle egner sig til ægteskab.

Men en ting er jeg overbevist om:

For både samfundet og langt de fleste enkeltindivider er et godt og gensidigt forhold mellem kvinder og mænd at foretrække frem for en verden hvor kønnene i stigende grad glider fra hinanden.

Kvinder og mænd har brug for hinanden

Sektion

Kom med

I mere end et årti har Lennart Kiil leveret sandhed, nuancering og perspektiv med præcision og lidenskab. Som chef og redaktør for Folkets Avis, Danmarks banebrydende borgerjournalistiske medie, har han ufortrødent gået oplysningens ærinde og trodset modstand og økonomiske vanskeligheder.

Invester i ærligt, indsigtsfuldt og originalt indhold, og stå bag en fritænker, der er kendt for kompromisløs research og frygtløs sandhedssøgning.

Bliv abonnent

Lennart Kiil er stifter af FOLKETS og redaktør på Folkets Avis. Han mener godt man kan oplyse og underholde på samme tid.