Det her er ikke en betalingsmur

Når du scroller ned, kan du frit læse Dansk Kvindesamfund "hjælper" mænd ved at dæmonisere dem

Ovenikøbet uden forstyrrende bannerannoncer

Men hvad lever Folkets Avis så af? Bidrag fra sådan nogle som dig

Værn om pressefrihed og folkestyre Støt Folkets Avis

Dansk Kvindesamfund "hjælper" mænd ved at dæmonisere dem

Skrevet af Lennart Kiil

Der er grund til skepsis, når feminister pludselig påstår at ville hjælpe mænd. Og "hjælpen" viser sig da også hurtigt at være af en noget besynderlig art. Man forsøger nemlig at tegne et billede af mænd som de eneste voldelige i hjemmet.

Den øvelse slipper forkvinde fra Dansk Kvindesamfund Lisa Holmfjord aldeles skidt fra. Hun skriver i en artikel på Berlingske:

Man skønner desuden, at op mod 10.000 mænd er ramt af vold i parforholdet – og en vigtig detalje her, som ofte lades ude af debatten: I langt de fleste tilfælde er der tale om vold i homoseksuelle forhold. Homo- og biseksuelle mænd har således langt større risiko for at blive udsat for partnervold af deres partner end heteroseksuelle mænd. (ifølge rapporten »Vold i nære relationer«, Statens Institut for Folkesundhed, 2012).

Men den undersøgelse, Lisa Holmfjord baserer sin påstand på og henter autoritet i, fortæller faktisk en ganske anden historie. Her et uddrag:

Blandt de 21 unge mænd, der rapporterede udsættelse for fysisk kærestevold, var der kun én enkelt, som angav at være homoseksuel.

Hovsa, Lisa Holmfjord. Det passer ikke helt med din udlægning af rapportens konklusioner.

At rapporten ikke underbygger Lisa Holmfjords meget besynderlige læsning, understreges yderligere ved følgende uddrag:

Blandt de i alt 49 unge kvinder, der rapporterede om fysisk kærestevold, angav 4, at de var homoseksuelt orienteret, og 3, at de var biseksuelt orienteret. Dette tyder på en tendens til en højere forekomst af fysisk kærestevold blandt ikke-heteroseksuelle kvinder sammenlignet med heteroseksuelle kvinder.

Kvinder, der lever sammen med mænd, er altså ifølge rapporten mindre i risikozonen for fysisk vold end kvinder, der lever sammen med en anden kvinde. Hvordan passer det med din teori om partnervold som et produkt af en "maskulinitetskultur" blandt drenge og mænd, Lisa Holmfjord?

Når man henviser til en rapport, skal man altså gengive resultaterne nogenlunde trofast. Og det gør Lisa Holmfjord langt fra. Tværtimod forvrænger hun dem, så de passer ind i den fejlagtige opfattelse, hun har lagt sig fast på i forvejen og forsøger at udbrede yderligere.

I stedet for at benytte muligheden for at gøre op mod en fordom mod mænd, som rapporten faktisk giver grundlag for at gøre op med, så bygger Lisa Holmfjord et ekstra lag ovenpå. En fin hjælp til mænd, ikke?

Den ene - ret generelle - lektie her er, at man ikke altid skal stole på skribenters evne til at gengive en rapports resultater bare nogenlunde ordentligt. En henvisning er ikke i sig selv et kvalitetsstempel.

Den anden - lidt mere specifikke - lektie er, at man roligt kan være skeptisk når en ideologi, der har brugt mange år på at dæmonisere mænd pludselig påstår at ville hjælpe dem.

Den slags hjælp, Dansk Kvindesamfund vil tilbyde mænd, er vi hellere foruden.

Alle der har lyst til at dykke ned i selve rapporten, kan finde den her:
http://www.si-folkesundhed.dk/...ære_relationer_(2._udgave).pdf

Del Dansk Kvindesamfund "hjælper" mænd ved at dæmonisere dem