Det her er ikke en betalingsmur

Når du scroller ned, kan du frit læse Mørklægningspolitikere

Ovenikøbet uden forstyrrende bannerannoncer

Men hvad lever Folkets Avis så af? Bidrag fra sådan nogle som dig

Værn om pressefrihed og folkestyre Støt Folkets Avis

Mørklægningspolitikere

Skrevet af Grosen Friis

Jeg har aldrig været politiker og har meget svært ved overhovedet at se mig selv i rollen som politiker - primært fordi jeg vil have det dårligt med at skulle være en, der er med til at beslutte hvilke regler andre mennesker skal følge.

Derfor påhviler der også de mennesker, der vælger at blive Folketingspolitikere, og som ønsker at gå efter at få magt og indflydelse - et meget meget stort ansvar:

 • Ydmyghed over at andre betror dem det hverv at repræsentere dem i Folketinget og have magten til at lovgive og bestemme over dem
 • Kun at lovgive om det der er højst nødvendigt og med det sigte at sikre mest mulig personlig frihed og selvansvar for den enkelte borger, samt at skabe gode og frie rammebetingelser for et velstands- og jobskabende erhvervsliv.
 • Respekt for individet og være vagthund overfor den enkelte borgers Grundlovssikrede frihedsrettigheder

Men er det sådan Folketingspolitikere historisk og ikke mindst i dagens Danmark opfører sig? Det mener jeg desværre ikke er tilfældet, tværtimod synes jeg vi i de sidste 10-15 år er kommet ud på en stadig voldsommere glidebane.

Ydmyghed

Hovedparten af vores Folketingspolitikere er ikke mere ydmyge, de er i stedet magtbegærlige og ønsker derudover at deres magtbase og indflydelse hele tiden vokser sig større og større. De har ikke længere respekt for de vælgere der har stemt på dem, og i stedet for at repræsentere dem i Folketinget, så opfatter politikerne befolkningen som en stor gruppe der hele tiden skal hjælpes. Der er jo i deres øjne ikke tale om selvstændige ansvarlige individer der kan tage vare på deres eget liv - så derfor er det politikerens vigtige opgave at styre og detaillovgive på alle tænkelige områder for at sikre at borgerne udviser den ønskede politisk korrekte adfærd.

 • Høje afgifter på øl,vin, spiritus og tobak skal mindske borgernes forbrug og sikre deres sundhed, man var endda ved at nå til at der skulle indføres en fedtafgift på mad
 • Statens kostråd skifter som vinden blæser, hver gang de skifter skal de massivt kommunikeres ud til befolkningen, og følger man dem ikke har man automatisk status af usundt menneske
 • Mange politikere arbejder for at kunne tvinge fædre til at tage en fast andel af en barselsorlov - i stedet for at lade par selv bestemme hvordan de fordeler barslen imellem sig.
 • Kan urolige drenge ikke sidde stille i skolen, så skal der ikke findes alternativ undervisning til dem som motiverer dem og de kan lære af, i stedet skal de fyldes op med medicin der bedøver og sløver dem, så de kan sidde stille på en stol og ikke forstyrre resten af klassen.
 • Forældre skal i stadig mindre grad have ansvaret for deres egne børn såsom at smøre madpakker til dem, få dem op om morgenen og hjælpe dem med lektielæsning og støtte op og opmuntre til fritidsaktiviteter. I stedet overtager institutioner madlavningen, kan børnene ikke komme op om morgenen kommer kommunen ud og vækker dem eller de sender en taxa til dem og den netop vedtagne heldagsskole skal på sigt helt overtage lektielæsning og fritidsaktiviteter.

Lovgivningen

Lovgivningen er massiv. Folketingets politikere indfører ca. 1.300 - 1.400 nye love hvert år. 80% af disse love er ikke engang noget Folketingspolitikerne og vores egne embedsmænd selv finder på, det kommer i stedet nede fra EU og forventes implementeret i dansk lovgivning. Tænk hvis vi kunne nøjes med de 20% som vores egne Folketingspolitikere selv finder på. Et godt eksempel på at det er kørt af sporet er antallet af love og regler som A-kasserne skal administreres efter fylder, de fylder 23.675 sider når de bliver printet ud.

Respekten

Der hvor vi i mine øjne dog har de største demokratiske problemer er at politikerne mener det kan skalte og valte med vores Grundlovssikrede frihedsrettigheder. Og her er der især to nye love som skiller sig ud:

 • Juni 2012 blev daværende skatteminister Thor Mögers SKAT-lovforslag L170B vedtaget, det gav SKATs medarbejere lov til at trænge ind på privat grund for at tjekke om der blev udført sort arbejde. Der er nu ikke længere brug for en retskendelse fra en uvildig dommer, nu er en mistanke blandt SKATs medarbejdere nok. Selvom vi er lovlydige borgere kan vi ikke længere være helt sikre at kunne være 100% privat på vores egen grund.
 • Dagen før Grundlovsdag i 2013 blev Offentlighedsloven vedtaget, eller rettere Mørklægningsloven. Politikerne fra V, K, S, R og SF vedtog at ministre, embedsmænd og politikere nu kan begrænse aktindsigt for pressen og borgerne. Så nu er det blevet langt sværere for presse og borgere at kunne holde øje med hvad det er vores magthavere foretager sig.

Hvis vi borgere ikke følger alle de love og regler som bliver vedtaget i Folketinget, så risikerer vi at få en bøde eller i værste fald at ryge en tur bag tremmer. Hvis ikke vi lystrer og makker ret, så falder hammeren. Men hvis politikerne er lidt utrygge ved at pressen og borgerne kontrollerer og holder øje med, hvordan de forvalter den magt, som er blevet overdraget til dem, så er det åbenbart helt iorden at de nu indskrænker muligheden for aktindsigt. Hvad bliver det næste, at politikerne gør det muligt at skjule magtmisbrug og korruption?

Politisk svinestreg

Mørklægningsloven er et meget alvorligt demokratisk problem og viser med al tydelighed at hovedparten af Folketingspolitikerne mener at borgerne er til for tjene dem, og ikke at de er valgt til at tjene folket. Personligt er jeg meget vred over dette, jeg kan slet ikke forstå hvordan politikerne fra R, V, K, S og SF overhovedet kunne finde på at vedtage dette.

Det er i mine øjne så grov en svinestreg, at ingen af de politikere fra R, V, K, S og SF der p.t. sidder i Folketinget fortjener genvalg - såfremt de stemte for Mørklægningsloven eller de "glemte" at møde op og stemme imod. Jeg synes de fortjener at kæmpe folkeligt spark ud af Folketinget.

Google kan ikke mørklægges

Derfor har jeg taget initiativ til at gøre det modsatte af Mørklægning, nemlig at sørge for at så mange vælgere som muligt hele tiden bliver mindet om, hvem disse Mørklæggere er - helt frem til næste Folketingsvalg. Nemlig ved at sørge for at hvis nogen søger i Google efter Mørklægningspolitikernes navne, ja så er der tydelig omtale af deres udemokratiske gernning på side 1 i Googles søgeresultater. Folk kan i mine øjne stadigvæk sagtens stemme på politikere fra R, V, K, S og SF, men man bør under ingen omstændigheder stemme på de Folketingspolitikere, der vedtog Mørklægningsloven.

Jeg har derfor sørget for at der nu er en unik side på min hjemmeside om og for hver eneste af de 132 mørklægningspolitikere der p.t. sidder i Folketinget og målet er som nævnt ovenfor at hvis nogen søger på disse politikeres navne i Google, ja så er det mine sider om at de stemte for, eller glemte at stemme imod, der ligger på side 1 i Googles søgeresultater.

Her kan du se eksempler på sådanne sider for fem mørklægningspolitikere, et fra hvert af Mørklægningspartierne S, V, SF, R og K:

Sådan kan du hjælpe

I skrivende stund er alle 132 sider indekseret i Googles søgeresultater, men det er endnu ikke alle sider der ligger nr. 1 i Googles søgeresultater når man søger på Mørklægningspolitikernes navne. Og så tænker du måske hvordan du eventuelt kan hjælpe hermed?

Det kan du ved at:

 • omtale Mørklæggerpolitikere på din egen hjemmeside eller blog og eventuelt henvise til Mørklæggersiderne på min hjemmeside. Hvis du gerne vil have hjælp hertil så finder du alle mine kontaktoplysninger her.
 • og/eller dele en eller flere af Mørklæggersiderne fra min hjemmeside på sociale medier. På hver af Mørklæggersiderne finder du delelinks til Facebook, Twitter og Google+

På forhånd tak for din hjælp. Det er kun dette lands vælgere der kan sørge for at bringe ydmyghed, fair lovgivning og respekt tilbage i Folketinget, og den eneste måde at gøre det på, er at give alle Mørklægningspolitikerne et solidt folkeligt spark ud af Folketinget.

/Grosen Friis

Del Mørklægningspolitikere