Det her er ikke en betalingsmur

Når du scroller ned, kan du frit læse Indfør forsigtighedsprincippet i indvandringspolitikken

Ovenikøbet uden forstyrrende bannerannoncer

Men hvad lever Folkets Avis så af? Bidrag fra sådan nogle som dig

Værn om pressefrihed og folkestyre Støt Folkets Avis

Indfør forsigtighedsprincippet i indvandringspolitikken

Skrevet af Lennart Kiil

KULTURBEVARELSE: Inden for naturområdet har man længe arbejdet med forsigtighedsprincippet. Men dansk kultur er mindst lige så skrøbelig som dansk natur – og lige så vigtig at værne om.

Hidtil har dansk kultur dog ikke været omfattet af samme omsorg som miljøet. Slet ikke. Et tydeligt eksempel på politikernes ligegyldighed over for kulturen i Danmark er indvandringspolitikken gennem de seneste 30-40 år.

Indvandringspolitikken i Danmark har alt for længe været domineret af internationale aftaler og abstrakt juristeri, der ikke har taget hensyn til den oprindelige befolkning og landets begrænsede evne til at integrere store grupper af mennesker fra fremmede kulturer.

Det har medført en række problemer mange steder i landet, men på trods af forskellige tiltag er situationen ikke for alvor i bedring. Det skyldes, at stramninger og lempelser skiftevis indføres af skiftende regeringer uden blik for den langsigtede udvikling.

Jeg foreslår derfor, at vi indfører forsigtighedsprincippet som overordnet princip i al indvandrer- og asylpolitik.

Forsigtighedsprincippet kender vi inden for miljølovgivningen. Ideen er kort sagt, at naturen er sårbar, og forskellige tiltag skal derfor overvejes grundigt i forhold til deres kort- og langsigtede konsekvenser, før de tillades.

Kunne vi ikke omfatte dansk kultur med samme grad af hensyn og overvejelse, som vi gør med naturen?

Når alt kommer til alt er kulturen jo betydeligt mere skrøbelig, end naturen er.

Vi må erkende, at den hidtidige indvandrings- og asylpolitik har været et noget ukontrolleret eksperiment uden mål og retning. En politik der har været ført hen over hovedet på det danske folk uden megen overvejelse af den langsigtede betydning.

Nu skal vi have dannet os et overblik over konsekvenserne af denne skalten og valten, og så skal vi have indført et forsigtighedsprincip, hvor indvandring sker under hensyn til den oprindelige befolkning og danske kultur.

Før vi kan skabe en bedre og mere bæredygtig indvandringspolitik, må vi have status over den hidtidige. Indtil vi har et overblik over denne og dens konsekvenser nu og i fremtiden, vil det forsigtige være at indføre et indvandrerstop.

Når der er gjort status, er det tid til risikovurderinger. Fremover skal lempelser kun ske efter grundig overvejelse og risikovurdering.

Nogle af de ting man kan overveje ud fra et forsigtighedsprincip er spørgsmål som:

  • Hvordan vil en væsentlig indvandring af en given gruppe påvirke muligheden for rekruttering til eller finansiering af terror?

  • Hvor godt integrerede er de allerede herboende fra en given gruppe i landet og andre lignende lande, og er det ansvarligt at tage yderligere ind?

  • Hvordan vil indvandringen af en given gruppe påvirke de offentlige budgetter, giver det flere udgifter eller flere indtægter?

Ting som disse og mange andre skal overvejes grundigt - og overvejelserne skal have både et kort- og et langsigtet perspektiv. Det handler kort sagt om at tage hensyn til vores egen kultur.


Spørgsmål som også er relevante i den forbindelse:


  • Hvordan har den givne gruppe det med ytringsfrihed?

  • Har den givne gruppe en kultur, der flugter med den danske eller har vi tidligere set tendenser til parallelsamfund?

  • Er gruppen bekendt med en demokratisk tradition fra hjemlandet?

Sådanne spørgsmål kan virke ubehagelige, men de opstår ud af den erkendelse, at kultur - især en åben kultur som den danske - er en levende størrelse, som påvirkes stærkt af strømninger udefra.

Forhåbningen er naturligvis, at mere erfaringsbaseret og grundig overvejelse bag en indvandringspolitik kan medvirke til at undgå en underminering af dansk kultur og danske værdier.

Det danske folk har en fælles interesse i et nogenlunde overskueligt samfund, som er ordnet efter nogle spilleregler, der harmonerer med de værdier, vi langsomt har udviklet gennem tiden.Forsigtighedsprincippet handler om at passe på og beskytte Danmark. Hvis vi har noget, vi mener, er værd at beskytte, så må vi gøre det. Alt for længe har en uansvarlig og ligegyldig indstilling til Danmarks kulturelle økologi været fremherskende blandt lovgiverne og i embedsapparatet.

Indfører vi et forsigtighedsprincip - og bolden er hermed givet videre - så går vi fra en indvandringspolitik baseret på abstrakte idealer og internationale forpligtelser til en, der baserer sig på erfaring, fornuft og et hensyn til dansk kultur.

Det er da værd at overveje.

Del Indfør forsigtighedsprincippet i indvandringspolitikken