Det her er ikke en betalingsmur

Når du scroller ned, kan du frit læse Terroristerne, ytringsfriheden og §136

Ovenikøbet uden forstyrrende bannerannoncer

Men hvad lever Folkets Avis så af? Bidrag fra sådan nogle som dig

Værn om pressefrihed og folkestyre Støt Folkets Avis

Terroristerne, ytringsfriheden og §136

Den 9. januar 2015 blev en 23-årig sigtet for at glæde sig over terror på facebook. Den 23-årige havde lavet en statusopdatering, hvor han linkede til en historie om massakren på de 10 tegnere på det franske satiremagasin Charlie Hebdo i Paris – han havde tilføjet en smiley og ifølge sigtelsen imod ham, havde han på arabisk skrevet, at Gud har æren for denne handling eller dette angreb. Denne unge mand er talsmand for grupperingen ”Kaldet til Islam”.

Antallet af danskere, der ikke mener, at massakren i Paris var en terrorgerning, er vist et fåtal, og min egen helt umiddelbare reaktion var ”Det var da dejligt!”, da jeg læste nyheden om, at man havde sigtet den 23-årige. For han gik jo terroristerne ærinde. Og uanset om de måtte være tilknyttet Al Qaeda eller Islamisk Stat, så er begge grupperinger jo at finde på EUs terrorliste.

Og vi ønsker jo absolut ikke, at terrorister bliver støttet hverken verbalt, økonomisk eller med våben, vel?

Der er kurdiske mindretal i flere lande i Mellemøsten, i særdeleshed i Tyrkiet, Syrien og Irak, og særligt i Tyrkiet har der været mange sammenstød imellem PKK og det tyrkiske politi og militær.

Den 3. april 2008 slog en EU-domstol fast, at PKK – den kurdiske oprørsbevægelse/det kurdiske arbejderparti - ikke skulle være på EUs terrorliste, da der ikke var tllstrækkelig dokumentation for årsagen til, at de skulle være der.

Samme dag fastslog en unavngiven diplomat, at PKK skulle blive på terrorlisten – og der står de såmænd også i dag.

Vi husker sagen mod ROJ-TV, den kurdiske tv-kanal, der ved Højesteret 27. februar 2014 blev frakendt rettighederne , på basis af en landsretsdom, der konkluderede, at de to selskaber bag ROJ-TV havde fremmet andre, der havde til hensigt at begå terror. Lige nu står 10 personer endnu anklaget for at støtte ROJ-TV økonomisk- og dermed inddirekte PKK – ved at have indsamlet 140 millioner kroner.

Danmark – og EU – betragter således Islamisk Stat, Al Qaeda og Kurdisk Arbejderparti, PKK, som værende terrororganisationer.

Vi hører med mellemrum i medierne om kampene imellem kurderne og Islamisk Stat i området omkring Kobane i det nordlige Syrien, lige på grænsen til Tyrkiet. Her er det primært YPG, PKK’s syriske søsterparti, der kæmper, dog støttet af PKK, når de ikke bliver hindret i det af tyrkiske grænsevagter. Tyrkiet selv ønsker ikke at hjælpe til i kampene mod Islamisk Stat, og de gør i følge kurderne alt, hvad der er dem muligt for, at PKK’s støtter heller ikke kan hjælpe. I følge kurderne er der fast mødested for Islamisk Stat ved grænseovergangen. Det kan Tyrkiet gøre med loven i hånden, fordi PKK er på EUs terrorliste.

Når man engang imellem hører om et særligt sejrrigt resultat for kurderne, så sidder jeg nu og overvejer, om jeg kan dele denne nyhed på de sociale medier, om jeg kan skrive” Yieppeeeee” og tilføje nogle smiley’er – evt. billedet af en afdækket bagdel i foragt for Islamisk Stat. Vel at mærke uden, at jeg risikerer at blive sigtet efter §136 stk. 2 i straffeloven. For et eller andet sted så vil jeg jo billige terror, da det er den ene terrororganisation, der kæmper mod den anden - uagtet at det også er på vegne af os andre her i den vestlige verden.

Og også selvom kurderne var ret stærkt repræsenteret ved marchen gennem Paris’ gader og ved andre højtidelighed i såvel København som Berlin – med ”Je suis Charlie”-skilte og kurdiske faner. Tyrkiets præsident, Recip Tayyip Erdogan, var ikke tilstede i Paris. Måske han havde travlt med at skrive sin tale om, at angrebet mod tegnerne i Paris intet havde med Islam at gøre.

Hele det kurdiske problem, dvs. hvor hører kurderne egentligt hjemme, skal de have deres eget land, landområde, selvstyre, osv. osv. er dog ikke ærindet for dette indlæg i debatten.

Det er derimod anvendelsen af §136 stk 2. En af de måske nok farligste paragraffer for dig og mig i hele terrorpakken. For her knægtes ytringfriheden for alvor.

Straffelovens §136 lyder:
Den, som uden derved at have forskyldt højere straf offentlig tilskynder til forbrydelse, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 år.
Stk. 2. Den, der offentligt udtrykkeligt billiger en af de i denne lovs 12. eller 13. kapitel omhandlede forbrydelser, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.

Kapitel 12 omhandler forbrydelser mod statens selvstændighed og sikkerhed. Kapitel 13 omhandler forbrydelser mod statsforfatningen og de øverste statsmyndigheder, terrorisme m.v.

Jeg personligt har ikke meget tilovers for folk, der ikke ønsker, at vores land består - for at sige det mildt. Men jeg finder det helt ekstremt problematisk, at vi har en paragraf, der kan bure folk inde, hvis de offentligt udtrykker, at de synes nogen har gjort noget, som vi andre måtte finde forfærdeligt, rædselsvækkende eller hæsligt – som terror jo er.

Hamas er også at finde på terrorlisterne, så hvis du offentligt giver udtryk for, at du synes, at det er okay, at de angriber Israel, så bør du måske undersøge, om dit arbejde har en god vikarordning.

Og hvad er offentligt? Er det, når man går på gader og stræder og siger, ”Jeg synes s’gu PKK er seje nede i Kobane”. Er det et telefonmøde, der jo ligger på grænsen mellem privat og offentligt? Med de beføjelser som Mette Frederiksen ønsker sig, hvor det skal være muligt for PET at aflytte uden en dommerkendelse, så kan det jo godt blive svært at skelne imellem, hvornår hvad er hvad.

I det tilfælde at den 23-årige talsmand bliver dømt, så skal vi nok alle tænke os voldsomt om, og lige checke den seneste terrorliste, inden vi udtaler os om noget.

Hvis han ikke bliver dømt, så kan alle de andre i gruppen Kaldet til Islam pænt række os fingeren – en afradikalisering har vi i hvertfald ikke fået ud af det.

Straffelovens §136 stk. 2 er en ommer. PET må gøre et grundigere stykke arbejde, så man har et mere velfunderet grundlag at sigte folk på.

Del Terroristerne, ytringsfriheden og §136