Primære faneblade
Debatindlæg
Åben

Gratis

En enkelt terror-advarsel

Jeg har - som stort set alle andre - kun rosende ord til dansk politi efter forbrydelsen forleden.

Hændelser som denne kan få én til at blive helt kristen - i hvert fald får man et stærkt ønske om, at der findes et Helvede, hvor den skyldige kan få lov til at brænde til evig tid.

Kun en eneste ting skurrede i mine øren: At den mistænkte blev dræbt.

Det er naturligvis, hvad der kan ske, men dagen efter læste jeg en opdatering på Facebook fra en dansk politimand, som var kommet hjem fra en hård dag på tjeneste, hvor han skrev, at den mistænkte var blevet "nedkæmpet".

Og den går sgu ikke, drenge og piger! "At nedkæmpe" er et militært udtryk. Og dansk politi er ikke et militær.

Jeg vil bestemt ikke gå i gang med at brøle "brutalitet" eller noget som helst i den retning.

Der har på det seneste desværre været forskellige uheldige episoder med dansk politi, som ikke behøver at nævnes her; tidligere har jeg selv skrevet om, at politiet i rollen som skatteopkræver ikke er noget kønt syn, men i det store og hele har Danmark stadig ét af verdens bedste, mest professionelle og mindst korrumperede politikorps - efter min mening.

Og det bør forblive sådan.

Men det lader desværre til at være en tendens, at mistænkte bliver skudt og dræbt. Særligt i USA ser man det alt for ofte. De to mistænkte for forbrydelsen på Charlie Hebdo's redaktion blev også skudt og dræbt.

Tillad mig at minde om principperne for et politis magtanvendelse: "Mindst mulig magt. Størst mulig skånsomhed."

Udover det helt åbenlyse i, at det kort og godt er forkert, at et civiliseret samfund slår sine borgere eller besøgende ihjel i fredstid, så betyder det bestemt også noget, at der ikke er en chance for at afhøre og dømme den mistænkte efter de regler, vi har bestemt os for at følge for at leve i, hvad vi kalder et "retssamfund".

Fordi i et retssamfund er man uskyldig, indtil det modsatte er bevist. I princippet skød og dræbte politiet en uskyldig mand.

Særligt i dette tilfælde kan den mistænkte nu få en martyrstatus, som han ikke har fortjent. Allerede nu tales der i visse kredse - som i Frankrig - om, hvor "belejligt" det er, at den formodede gerningsmand er død. -Jeg er sådan set ikke så meget i tvivl om, at det var den rigtige, de havde fat i - han skød trods alt på politiet. Men han er af princip uskyldig, til han er blevet dømt i retten, og det kunne virkelig have været rart for alle med gode hensigter at få bragt en ordentlig afslutning på det - i retten.

Politiet har for så vidt ikke flere beføjelser eller mere ret end alle andre, når det kommer til den slags. Der er visse ting, som politiet skal, og derfor kan politifolk blive nødt til at bruge magt for at gøre disse ting. Men principperne for alt andet er de samme for alle: Et angreb må besvares med et tilsvarende forsvar:

Bliver du angrebet med de bare næver, må du forsvare dig med de bare næver. Bliver du angrebet med en pistol, må du forsvare dig med en pistol.

Der er naturligvis en vis margin, hvis man bliver forskrækket eller overrasket, og man forventes ikke at påtage sig mere risiko end højst nødvendigt, men naturligvis må man - af princip - ikke slå ihjel.

Der kan ske fejl og uheld. Der kan også være så kort tid at reagere i, at det ikke er muligt at gøre andet end bare at skyde. Igen: Jeg vil ikke kritisere nogen. Måske var der ingen mulighed for at undgå drabet på den mistænkte.

Jeg kender ikke til det civile politis skydetræning, men hvis den ligner militærets, så er der måske grund til at ændre på den, så man får flest points for at ramme ude i siden og ikke i midten?

Til sidst: Nej, jeg mener ikke, at dansk politi skal acceptere mere risiko og mere skyderi. Hvis en skudepisode ender med, at den mistænkte bliver dræbt, så må det accepteres à la "hvor der høvles, falder der spåner".

Men lad det ikke blive en vane. Et retssamfund har det bedst med, at forbrydere bliver sendt i fængsel - ikke at mistænkte bliver slået ihjel.

Folkets Avis har takket være trofaste støtter hjemme her. Vil du også være med?