Det her er ikke en betalingsmur

Når du scroller ned, kan du frit læse Når terroren ikke er det farligste

Ovenikøbet uden forstyrrende bannerannoncer

Men hvad lever Folkets Avis så af? Bidrag fra sådan nogle som dig

Værn om pressefrihed og folkestyre Støt Folkets Avis

Når terroren ikke er det farligste

Jeg er bange. Sådan er det. Ikke så meget for terrorisme. Nej. Jeg er bange for haderne. Jeg er bange for hensynstagerne, for relativisterne og for apologeterne. Mest af alt er jeg bange for de politikere, der laver hastelove, der fjerner vores frihedrettigheder og grundprincipperne i vores land som retsstat.

Lad os lige prøve at slå helt fast:

  • En terrorist kan måske nok skyde ind i en forsamling, men han kan ikke fjerne vores forsamlingfrihed. Det kan kun politikerne og vores frygt for at forsamles.

  • En terrorist kan skræmme os, men ikke skabe yderligere splittelse. Det kan kun onde tunger og had.

  • En terrorist kan angribe vores ytringsfrihed ved at gå efter dem, der ytrer sig, men han kan ikke fjerne den. Det kan kun politikerne og dem, der vælger at tie – eller prøver at tvinge andre til at tie.

  • En terrorist kan konspirere til at begå terror, der underminerer vores samfund, men det er kun politikerne og folkets eftergivenhed, der kan fjerne grundprincipperne i vores retsstat.

Regeringen har lanceret et udkast til en terrorpakke, der vil gøre det muligt at aflytte danskere i udlandet uden en dommerkendelse. Helle Thorning-Schmidt og konsorter mener, at det er nødvendigt.

Hun sagde i Politiken 21.2.2015, ”Hvis en syrer og iraker taler sammen i Syrien, må vi gerne lytte på, hvad de siger, eller finde ud af, hvad de laver. Men hvis en dansker kommer ind over linjen, må vi ikke længere. Der kan vi ikke sidde og vente på en dommerkendelse i forhold til at gå ind og finde ud af, hvad der sker

Man kan her mistænke Helle Thorning-Schmidt for at tale mod bedre vidende. Alternativt, er hun misinformeret eller blot uvidende. Ingen af delene er klædelige for et menneske, der er valgt som dette lands statsminister.

Som Jacob Mchangama fra den juridiske tænketank Justitia kommenterer på Helle Thorning-Schmidts udsagn, ”Hvis FE laver en elektronisk indhentning af informationer rettet mod ikkedanskere, og der kommer en dansk jihadist på linjen, så kan de godt medtage den overvågning

Folkeforføreren Thorning-Schmidt slår til igen, og hun har efter meningsmålingerne at dømme også kunnet drage fordel af den fælles frygt, der har grebet det danske samfund, men at fjerne nødvendigheden af en dommerkendelse er en underminering af vores retsprincipper, der vil kunne have omsiggribende konsekvenser.

FE, Forsvarets Efterretningstjeneste, og PET, Politiets ditto, kan godt have vilde ønskedrømme, der gør deres arbejde nemmere. Men hvis det samtidig strider mod de grundprincipper, som det danske folk handler efter, så må de finde en anden vej til at indsamle efterretninger. Ellers kan vi ligeså godt overgive os til Kalifatet.

Husk. Det er ikke ortodokse imamer, ISIL, Al Qaeda eller andre terrororganisationer, der kan ændre vores frihedsrettigheder eller fjerne grundpillerne i retssamfundet – det er kun staten, regeringen, politikerne. Og det skal vi kæmpe imod, hvis vi har vores liv kært.

Vi skal kæmpe imod at blive overvåget på gader og stræder – også selvom man kommer med påstande om, at så kan vi måske spotte en terrorist i mængden...

Vi skal kæmpe mod aflytninger uden dommerkendelse i vores eget hjem – også selvom der måske kan optræde en tilfældig terrorist, når hr. og fru Hansen taler sammen. For det er det næste skridt, når vi går igang med at pille ved grundbetingelserne. Det er jo meget nemmere, hvis vi alle bliver aflyttet, ikk’? Så slipper FE og PET for en masse arbejde.

Vi skal kæmpe mod nationale DNA-registre, for selvom det bliver udlagt som, at den enkelte ikke har noget at være bange for – vi er jo uskyldige – så skal staten ikke ligge inde med en komplet fortegnelse af alle danskeres DNA-profiler, til hvis man nu skulle få brug for dem i forbindelse med en forbrydelse. Det er et overgreb på vores frihedsrettigheder. Og der er ingen, der ved, hvad en eller anden syg tosse kan finde på at bruge de data til.

Med Mørklægningsloven har vi allerede fået fjernet vores og journalister udvidede muligheder for indsigt i, hvad politikerne foretager sig. Og politikere kan foretage sig rigtig meget, rigtig hurtigt, hvis de har lyst. Og vi finder i fremtiden kun ud af det ved rene tilfældigheder, eller når en eller anden lovs tunge åg ligger over vores skuldre.

Terrorloven er endnu en hovsa-lov, der i den grad strider mod alt, hvad der er os kært.

I disse dage debateres det hidsigt, hvad der skal laves om. Love og paragraffer påtænkes indført. Reflektion er glimrende, men vi skal slå koldt vand i blodet. Terroristerne står ikke ved den grænsebom, der ikke er der, og venter.

I forbindelse med at terroren viste sit grimme ansigt i weekenden den 14.-15. februar her i landet, da var det ikke politiet og efterretningstjenesternes manglende beføjelser, der var problemet. Politiet og PET fik på kort tid opsnuset, hvem der var den skyldige. Knap 14 timer efter udåden var Omar Abdel Hamid El-Hussein død. Vi har rigelig med overvågning på gader og stræder.

Det eneste sted, hvor det gik galt, var den manglende reageren på de efterretninger, der allerede var indkommet om, at Hussein var blevet radikaliseret. Da man løslod ham, mistede man ham af syne. Det var her, det gik galt i situationen.

Vores frihedsrettigheder har vi kæmpet for i århundreder. Grundpillerne i retsplejeloven ligeledes. De skal ikke omskabes, fordi vores regering og dens støtter ryster på hånden.

Vi skal holde fast ved vores samfundsværdier og med det som udgangspunkt finde ud af, hvordan vi kan beskytter os selv bedst muligt. Vi skal ikke gå terroristernes ærinde og ændre vores samfund, som mørkemændene ønsker, det skal være.