Det her er ikke en betalingsmur

Når du scroller ned, kan du frit læse Unge muslimer indoktrineres af IS-prædikanter via smartphone og tablet

Ovenikøbet uden forstyrrende bannerannoncer

Men hvad lever Folkets Avis så af? Bidrag fra sådan nogle som dig

Værn om pressefrihed og folkestyre Støt Folkets Avis

Unge muslimer indoktrineres af IS-prædikanter via smartphone og tablet

Skrevet af Isabella Balkert

Ved vi nok eller overhovedet noget om hvor intensivt, eller i hvilket omfang, de unge muslimer indoktrineres af karismatiske lederskikkelser på Internettet?

Hvis man er muslim og føler sig afvist eller marginaliseret i samfundet eller man er vokset op i et hjem eller omgivelser, hvor man tager afstand fra Vestens normer og den demokratiske samfundsmodel, så kan man være et let offer for Islamisk Fundamentalisme og Sekterisk indflydelse.

Hvis man med et enkelt navn i søgefeltet på Google, kan skaffe sig adgang til IS fundamentalistisk propaganda, og nummererede taler, og herefter, gennem sine øremikrofoner, trin for trin få tudet ørerne fulde af Islamisk fundamentalisme via smartphone eller tablet - Så vil Pet, Politiet, eller de nærmeste ikke have en anelse om hvorfor en person ændrer adfærd, ideologi eller tankesæt - Fordi ingen vil undre sig over at de unge lytter til ”noget” eller at de flittigt bruger deres smartphone. For det gør alle unge i dag.

At det flyder med ulovlige mobiltelefoner i danske fængsler i dag, er måske heller ikke noget tilfælde.

Hvis mange lytter til den samme form for IS indoktrinering, så vil der være stadig større "forståelse" og sympati for islamistisk adfærd, og stadig flere vil lade sig indoktrinere og forføre af karismatiske brandtaler for IS og et Islamisk Kalifat.

Sekterisk fundamentalisme benytter sig altid af de samme værktøjer. Overtalelse til at bakke op om en sag, som man netop ikke deler med andre end eventuelle fremtidige sektmedlemmer, der gradvist bliver indført i sektens formål og den kamp man overtales til at være en del af, og derfor afskærer man også altid fremtidige sektmedlemmer fra udefrakommende påvirkninger og sund fornuft.

Fanatiske sekter giver ikke plads til andre tolkninger af "sandheden" end deres egen.

Man isolerer bevidst det fremtidige sektmedlem fra omverdenen, til fordel for nye “venner” der alle bakker op om sekten og roser sektlederne. Således påvirkes sektens nye offer fra alle sider, med forskellige indfaldsvinkler til den samme holdning. På webben er der flere "venner", der alle prædker den samme lære, hvis de er medlemmer af IS.

Sekterisk tankegang bifaldes og roses og man forfører det nye sektoffer til at tro på, at de har en vigtig mission i sekten. Privilegier tildeles gradvist og i forhold til hvor sekterisk (indoktrineret) man er blevet, og i hvor høj grad man brænder for eller støtte op om og viderebringe sektens budskaber eller udføre sektens befalinger.

Det var på nøjagtig samme måde Hitler i sin tid forførte først en gruppe og siden et helt folk til at bakke op om sig, og senere gå i krig for Nazismen.

Nazistiske brandtaler forførte store folkemængder til den Nazistiske tankegang, først i Tyskland og siden i Europa, hvor man plantede Nazi tilhængere i alle kredse og befolkningslag, indtil man have Nazister placeret højt som lavt i alle samfunds klasser, men man lagde først og fremmest vægt på at indoktrinere politikere, kongelige, adelen og bedsteborgere i Europa, med det bevidste formål at få fodfæste i de styrende og regerende kræfter i samfundet. Hvilket desværre lykkedes over al forventning alt for mange steder i Europa.

Kritik af Nazisterne, så man, som indviet ned på, fordi man vidste man var “bedre” informeret. (Et nærmest identisk forløb har vi set i forhold til EU og EU fundamentalistisk indoktrinering af Politikere, de kongelige, og magtfaktorer gennem Bilderberg Gruppen på hemmelige møder, hvor man føler sig udvalgt og accepteret, blot fordi man er i selskab med verdens magtelite)

Hvor meget nemmere er det ikke at forføre unge rodløse muslimer i Europa, hvis de unge allerede føler at de ikke er en respekteret del af det samfund de lever i, og deres tro ikke tages alvorligt. Hvis de tror de kan få prestige og anerkendelse i IS?

De Kristne har været vant til at være så højt estimeret, at de selv efter de mistede magten over Europa, stadig føler sig højt hævet over ateister og andre religioner. De behøver og kræver ingen anerkendelse for at føle sig sikre på at deres tro er superiør i forhold til alle andres trosformer. Det klarer de stort set selv.

Islam har ikke den samme selvfølgelige hovenskab over for ateister og anderledes troende i Europa.

I alle Muslimske lande slår man hårdt ned på disrespekt for Islam. Selv forskellige opfattelser af Islam og hvad der er den sande lære, kriges man om, som Protestanter og Katolikker i Irland.

Den mulighed har muslimerne ikke automatisk i de Kristne lande og derfor vil mange føle sig direkte og personligt udfordret, når de oplever disrespekt eller hvad man som muslim opfatter som hån af Muhammed og Islam.

Af mangel på en autoritær, islamisk reaktion fra staten, føler man sig som fundamentalistisk muslim, enkeltvis og samlet kaldet til at forsvare Muhammed og gå "i krig for Islam". Lige som man kan føle sig kaldet til at indføre en Islamisk stat, hvor det vil være myndighederne der tager sig af folk der ikke har respekt for, eller taler nedladende om Islam.

Hvis mange muslimer hører opfordringer til at kæmpe for Muhammed og Islam fra de Muslimske Autoriteter i Europa eller på Webben, så vil stadig flere unge gå i krig for Muhammed og Islam, og hævne indbildte eller indoktrinerede fornærmelser - Netop fordi de er opvokset i ikke muslimske lande, der ikke har underlagt sig Islam og Islams dogmer.

De muslimske reaktioner er således ikke meget anderledes end de middelalderlige Katolske og kristnes krav om hårdhændet tortur og hekseafbrænding af hvad man opfattede som farlige, forhærdede sjæle, der "i dialog med djævelen" havde afsagt sig deres tro. Hvis man husker tilbage så tog det mange år at afkrænge sig den værste Katolske fanatisme og selvretfærdige mishandling af kvinder, kættere og “vantro”.

Svenske Journalister har i et enestående samarbejde fundet frem til hvor og hvordan Svenske muslimske statsborgere, på trods af deres svenske opvækst, forføres og indoktrineres til et liv som IS krigere og Islamistiske fundamentalister.

http://www.svt.se/ug/dod-predi...

Nedenstående link fortæller hvordan Sanna Klinghofer i et enestående interview, får Adam til at føle sig så tryg, at han beretter om hvordan en ganske almindelig ung dreng fra Gøteborg, har forladt alt for at kæmpe for Islamisk Stat, og hvordan han selv og hans ligesindede tænker og handler i forhold til de tekster de har ladet sig inspirere af på webben.

http://www.svt.se/ug/se-progra...

Video og interview viser hvordan muslimer radikaliseres og forføres til at gå i hellig krig i Syrien eller i de lande hvor de er vokset op, og at radikaliseringen foregår via nettet i Sverige og resten af Europa.

Derfor bør den første indsats i regeringens anti terror pakke også være at man ansætter psykologer der har et speciale i at tale folk ud af sekteriske vildfarelser, og det er dem, ikke Imamer, man bør sende på arbejde i fængsler, igennem kriminal forsorgen og i kommunen.

Man kunne måske også med fordel give IS fundamentalisterne et modspil på webben i form af foredrag, der giver fundamentalisterne det modspil de ikke har haft indtil nu - Eller man kunne starte med at blokere den islamistiske propaganda man alt for nemt finder frem til på webben idag.

Hvad man er blevet argumenteret ind i, kan man argumenteres ud af. Det ved vi fra de unge der har fået samtale behandling for andre former for sekterisk virksomhed i f.eks. USA. På TV var der for nyligt en muslimsk kvinde der fortalte hvordan hendes familie havde ræsonneret og talt hendes bror ud af hans sekteriske vildfarelser, så han i dag var en velfungerende borger i Danmark. For mig er det indlysende at det er vejen frem, at man sætter den slags samtaler i system, hvis man vil islamismen og fremtidige terror trusler til livs i Europa.

Det skulle være muligt at slå en pæl igennem idéen om at man kommer direkte i det muslimske paradis, får tildelt uberørte Jomfruer og lov til at tage 70 familiemedlemmer med sig, hvis man dør som hellig kriger for Islam – Fordi selve konceptet er absurd.

Via TV har vi fået den opfattelse at PET, terroreksperter og Politiet er af den opfattelse at terroristerne forføres i grupper, og af grupper – Hvis man derfor afviser at folk kan være terrorister fordi man ikke kan forbinde dem med en terror gruppe, fordi de i virkeligheden forføres enkeltvis af karismatiske IS folk via deres mobil telefon, så må man konstatere at politiet og PET ikke har nogen anelse om hvad de er oppe imod.

Der har været en udbredt forbløffelse over at der er så udbredt sympati for IS i Europa – Men det lader sig nemt forklare, hvis de unge muslimer lytter til islamiske brandtaler, fordi de mangler et ståsted, et arbejde eller en vision om en plads i samfundet, og de ellers ikke har ret meget andet at tage sig til.

Når Uffe Ellemann Jensen tillader sig at påstå at det ikke er terror når der: ”løber en gal svensker rundt og at Lars Vilks tigger om at blive angrebet” - Så er vi langt forbi sund fornuft.

Når Birthe Rønn Hornbech, Georg Metz, Jon Stephensen, Carsten Jensen og hele den løftede pegefinger gruppe fra Muhammedkrisen, pålægger os et ansvar for terroren og et misbrug af ytringsfriheden. Så er det et formørket synspunkt der fortjener al den modstand vi kan mobilisere.

Med ytringsfriheden udfordrer vi dogmer, totalitære eller forældede synspunkter og fanatisme. Satiren og ytringsfrihedens fornemste opgave er netop at udstille og latterliggøre dogmer, så vi med latteren kan hjælpes ud af totalitær og sekterisk tankegang og favne nye tankesæt – Det hedder udvikling.

Akkari tog skridtet fra fanatisme til sund fornuft på egen hånd, gennem at læse Vestens filosoffer. Et faktum få har dvælet ved eller forstået betydningen af. Derfor er det ikke Imamer der skal påvirke IS krigere eller IS fundamentalister - Tværtimod. Det er helt nye og langt bredere tankesæt og visioner.

Ingen Imamer vil sætte spørgsmålstegn ved Koranen og da IS fanatikerne netop er forført via Koran og skriftsteder, IS tolker efterforgodtbefindende, så vil det være svært for herboende imamer, der i alt for mange tilfælde ikke har den egentlige skriftkloges viden om Islam. At tolke Koranen og fremlægge andre skriftsteder der kan forhindre fanatiske udlægninger af en enkel tekst.

Vi skal af samme grund ikke kvæle ytringsfriheden i tavshedspligt og misforstået etikette og det skal vi slet ikke når det handler om dogmer fra formørkede og fanatiske religiøse samfund, hvor ytringsfriheden og selv de spædeste oprør mod religiøse dogmer straffes hårdt.

Regeringen peger på at man vil øge isolation i fængslerne, som om isolation nogen sinde har overtalt en fanatiker om noget som helst andet end at holde krampagtigt fast i deres vrangforestillinger – Netop fordi de ikke bliver udfordret på deres fanatiske og sekteriske holdninger. Og det er ikke Imamer de har brug for, det er psykologer og sektkyndige pædagoger, hvis vi ønsker at tale de unge til fornuft.

Samfundet bør i langt højere grad tage ansvaret for de omsorgssvigt der har ført til sekteriske holdninger og kriminel adfærd - Og tilbyde folk de kundskaber og redskaber, der gør at de selv tror på de kan finde en plads i samfundet på lige fod med alle andre.

Samtidig må de absurde angreb fra kendte politikere og meningsdannere mod ytringsfriheden med det store MEN! ophøre. En forståelse for at satire kan gengældes med terror og mord er intet mindre end absurd i et demokratisk samfund.

Folkets Avis

Folkets Avis er Danmarks første, bedste og muligvis eneste ægte systemkritiske medie – Folkets Avis var den første udgivelse på FOLKETS