Det her er ikke en betalingsmur

Når du scroller ned, kan du frit læse Folketinget har forringet indtægterne til statskassen gennem salget af de statsejede monopolvirksomheder

Ovenikøbet uden forstyrrende bannerannoncer

Men hvad lever Folkets Avis så af? Bidrag fra sådan nogle som dig

Værn om pressefrihed og folkestyre Støt Folkets Avis

Folketinget har forringet indtægterne til statskassen gennem salget af de statsejede monopolvirksomheder

Skrevet af Isabella Balkert

Desværre kan man ikke længere se hele DR2’s programserie ”Danmark sælger ud”, hvor man i de første to udsendelser, ingående forklarede hvordan de politikere, der plejer at bryste sig af deres ansvarlighed, har været med til afgørende at ødelægge Danmarks økonomi for evigt gennem at frasælge tidligere statsejede virksomheder til storkapitalen for småpenge. Men den tredje og sidste udsendelse kan man stadig se online.

Danmark har mistet massive indtægter gennem salg af statsejede selskaber og fakta er, at Røde regeringer i samarbejde med de Radikale har solgt mest arvesølv - socialdemokratiske regeringer har, støttet af SF og EL, således solgt for 36,7 milliarder kroner, mens de borgerlige “kun” har solgt for 12,3 milliarder kroner.

Nyrup-Jelved regeringens massive udsalg af danske monopolvirksomheder til storkapitalen, har ikke alene betydet massive fyringer af arbejdskraft og forringede vilkår for de danske brugere. Det har også betydet at de indtægter der før fyldte i skattekassen, nu kanaliseres gennem skuffeselskaber i Luxembourg og videre ud i skatteskjul - Uden der betales skat i Danmark.

At de Kapitalstærke virksomheder har tømt de tidligere danske virksomheder for værdier, forringer service og fyret medarbejdere, det taler SR regeringen ikke om, selvom det er åbenlyst at det eneste formål storkapitalen har haft med at erhverve de tidligere monopoler.

At et har været muligt kan vi takke lobbyister og rådne politikere i EU for, for det er EU de har faciliteret lovligheden af den undergravende virksomhed, storkapitalen tjener deres milliard formuer på - Selvom det er til bagdel for alle borgere i EU, øger forskellen på rig og fattig markant fordi få bliver meget rigere og rigtig mange bliver meget fattigere.

Man kan i EU ikke have været uvidende om Junckers aktiviteter i Luxembourg, alligevel greb man ikke ind over for Juncker og Luxembourgs hastigt stigende rigdom - Tværtimod.

Danmark mangler indtægter på grund af Nyrup/Jelvled regeringens salg af Giro Bank, Tele Danmark , Københavns Lufthavne, EKR Kreditforening, Københavns Lufthavne, Datacentralen, Banestyrelsens Rådgivning og Combus. Alle virksomheder er uundværlige i det danske samfund.

Når man ser på de latterlige beløb staten har solgt monopolselskabere til storkapitalen, og de beløb der er tjent på at sælge dem videre, så må man spørge sig selv om SR regeringen har været kriminelt dumme, eller rent ud sagt kriminelle.

Økonomi minister Marianne Jelved, har med en folkeskolelærer-uddannelse reelt ikke haft begreb skabt om hvad hun har foretaget sig og det korte og det lange er, at det har kostet Danmarks rigdom og brolagt vejen til evig fattigdom og ringere jobmuligheder for danskerne for evigt.

At salget af Post Giro, faciliterede Bankernes absolutte monopol i Danmark gør salget af Giro Bank til Banksektoren suspekt. Og det er især suspekt fordi vi ved at det var Bankerne der betalte for Jelved og De Radikales valgkampe gennem flere år.

Salget af Giro, betød at bankerne øjeblikkeligt drev giroindbetalings gebyret så højt op, at det blev uendelig nemt at overtale folk til at betjene sig selv gratis over webben, hvilket igen betød at bankerne tjente formuer på at lukke alle de lokalafdelinger der før betjente os gratis.

Den øgede arbejdsløshed der fulgte i kølvandet på salget af de mange statsejede virksomheder, tvang Nyrup-Jelved regeringen til efterfølgende at krænge af sig og sparke nedad. Det betød væsentlige forringelser af velfærdsstaten og konsekvensen blev at Nyrup Jelved regeringen tabte regeringsmagten og banede vejen for VK regeringens samarbejde med DF, der modtog de mange frafaldne socialdemokrater og SFer med åbne arme.

Man kan kun være forarget over den hensynsløshed storkapitalen har udvist og man fatter nærmest ikke hvordan det har været muligt, at Luxembourg gennem EU har fået etableret regler, der gør det lovligt at etablere skuffeselskaber der er fuldt lovlige efter EU lovgivningen.

Selvom søgelyset blev rettet mod Juncker som den egentlige årsag til at Luxembourg udviklede sig til et undergravende skatteskjul og det egentlige gennemstrømsland for storkapitalistiske virksomheder i Europa, stemte alle danske EU Parlamentarikere, undtagen Rina Ronja Kari, imod det mistillidsvotum, EU parlamentets EU modstanderne havde formuleret mod Juncker.

Selv Morten Messerschmidt og andre EU parlamentarikere fra DF, stemte imod det mistillidsvotum de selv havde været med til at formulere og forarge sig over i EU og i Danmark, hvilket ikke alene viser en kyniskhed man ikke havde forventet fra DF som tidligere EU modstanderparti og det har ikke gjort politikerleden over vores egne EU parlamentarikere mindre.

At den nuværende SR regering, under Thorning, Vestager og Corydon, trods de massive erfaringer man allerede har efter salget af statsejede selskaber endog er fortsat i den tidligere SR regerings fodspor, gennem at sælge DONG aktier til Goldman Sachs – Det er intet mindre end en forbrydelse, der er at ligne med landsforrædderi, idet Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre nu har så omfattende og dårlige erfaring med at salg af aktier i danske monopol virksomheder, at man bør vide at det er statsundergravende virksomhed at frasælge danske monopolaktier til storkapitalen, og man ved også at det vil skade både DONG og skatteindtjening i Danmark fremover.

Spørgsmålet er da også, om Vestager i EU kommissionen, kan overskue at behandle sin egen andel i salget af DONG aktier, og Luxembourgs andel i tidligere danske virksomheder som Det Radikale venstre med deres Thatcher-orienterede politiske holdninger, var primus motor for i Nyrup-Jelved regeringen.

Og om den EU Fanatiske Vestager kan finde ud af at føre sagen mod Kommissionsformanden Juncker, der tidligere var finansminister og premierminister i Luxembourg?

Selvfølgelig ikke!

Luxembourgs regler er ikke i strid med EU reglerne. Vestager kan forsøge at højne sig selv ved at udtale: “at der er en mistanke om at Luxembourg har lavet et arrangement gennem bagdøren”. Fakta er at Luxembourg har omskabt sig til at være et af verdens rigeste lande, via gennemstrømingsvirksomheder med fiktive adresser i Luxembourg og at Merkels valg af EU Kommissionsformand kun blev modsagt af England og Ungarn og samt at Cameron var så ophidset over Merkels krav om Juncker som EU kommissionsformand, at det fik Cameron til afgørende at overveje om England skulle forblive i EU.

SR regeringen har ikke forholdt sig til at Goldman Sachs også købte DONG aktier gennem en fiktiv adresse i Luxembourg og Vestager, Thorning og Corydon trodsede alle advarsler og demonstrationer mod salg af DONG aktier til Goldman Sachs.

I Danmark har vi, siden salget af Scanlines og de efterfølgende salg af danske monopolvirksomheder, ikke forholdt os til at Goldman Sachs også købte DONG aktier gennem en fiktiv adresse i Luxembourg og Vestager, Thorning og Corydon trodsede også alle advarsler og demonstrationer mod salg af DONG aktier.

De to tidligere og fremragende programmer er desværre ikke længere til rådighed, men det sidste og tredje er her:

http://www.dr.dk/tv/se/danmark...

Mere detaljerede oplysninger om salgsårene og beløbenene man fik for at sælge ud af danmarks arvesølv er her:

http://www.business.dk/oekonom...

http://www.kritiskdebat.dk/art...

Del Folketinget har forringet indtægterne til statskassen gennem salget af de statsejede monopolvirksomheder