Kun medlemmer

FOLKETS er en dansk medieplatform der huser udgivelser som avisen Folkets Avis, Magasinet Identitet, Rævekagen, Mediemøllen og mange, mange flere.

I modsætning til de etablerede medier modtager FOLKETS intet tilskud fra staten. Hvis platformen - og de medier som den huser! - skal overleve, så skal læserne betale.

Vi mangler

318

medlemmer mere,
så kører det rundt :)

Bliv medlem

Primære faneblade

Ulovlige data

Antal

Brugerindlæg af Kim F. Rasmussen

Den eneste form for minoritetsrettigheder som der er brug for, er beskyttelsen af individets rettigheder. Alle mennesker har ret til at blive betragtet individuelt, med ytringsfrihed, ejendomsret og privatlivets fred.

I Danmark er myndighederne helt ligeglade med privatlivets fred. Her er det den totalitære stats interesser, det gælder, naturligvis til almenvellets bedste, et fluffy begreb, som kan dække over de mest horrible overgreb på individets ret.

Et af de seneste eksempler på disse overgreb, er sagen om patientoplysninger. Hvor sundhedsstyrelsen har krævet alle journaloplysninger fra landets læger samlet i et centralt register. Registeret skulle være tilgængeligt for sundhedspersonale samt forskere, også fra private medicinalfirmaer. Med den ringe datasikkerhed, som den offentlige sektor er kendt for, vil det jo i praksis betyde, at oplysningerne ville være tilgængelige for alle på internettet inden længe.

Denne indsamling af data fra fortrolige læge-patient-samtaler, er af retten kendt ulovlig, og det er besluttet, at patientregistret skal slettes. Så skulle man jo tro, at alt var i orden, og at der alligevel herskede lov og orden i landet, men den slags detaljer stopper ikke totalitære politikere og embedsmænd med en mission. Man har fundet en smutvej, så dataene kan gemmes. Der er en lov som siger at registre skal gemmes i Rigsarkivet. Det gælder også ulovlige registre. Så kan interesserede forskere bare få adgang ad den vej.

Så de oplysninger, som danske patienter har betroet deres læge i vished om at lægen har tavshedspligt, vil om kort tid være tilgængelige.

Anders Kjærulff har dækket sagen i flere radioprogrammer på Radio24syv i programmet; Aflyttet.

Del

Del eller citer ved at kopiere linket her

Udgivet: 

21/03/2015 - 11:51

Seneste ændring: 

21/03/2019 - 12:53

Del eller citer med linket her

MediaCreeper