Corona har været hård ved Folkets Avis, magasinet IDENTITET og de mange andre medier på FOLKETS. Omsætningen er halveret på et år.

Vi er 0 abonnenter og skal op på 200 forholdsvist hurtigt før det giver mening.

Vil du være med til at sikre at Danmark også i fremtiden har uafhængige medier?

Åben

Gratis

Giv signalpolitiken rødt lys

I disse tider kan det være svært at afgøre, når man læser udtalelserne fra politikerne og kommentarerne fra vælgerne, om det er politikerne, der ikke har andet end signalpolitik i hovedet, eller det er danskerne, der er for svagt begavede til at forstå andet?

Politikerne synes i hvertfald at mene, at deres vælgere ikke er i stand til at modtage mere komplekse budskaber. Måske de skulle ansætte Hans Bischoff – eller en fra hans skole – som spindoktor, istedet for nogen af de umuliuser, der sidder som rådgivere for vores politikere i dag.

Cafépenge

Lad os starte med de såkaldte cafépenge. Jeg kan ikke huske, hvem der introducerede begrebet, men det har gjort sit indtog i folkemunde – og bliver gladeligt benyttet. For de uindviede er der tale om SU til unge mennesker på ungdomsuddannelserne( STX, HTX, etc), som er blevet 18 år gamle.

Senest udtalte Lars Løkke Rasmussen overfor en gymnasieklasse, at hans søn modtog de såkaldte cafépenge, og at Lars Løkke gerne så dem afskaffet.

Hvis SU’en i den Løkke Rasmussenske økonomi blot er cafépenge, så synes jeg ærlig talt, at familien burde holde sig for gode til at søge dem. Hvad er det dog for en nassen på samfundet at søge penge, blot fordi man mener sig berettiget til dem – er den Løkke Rasmussenske familie bange for, at der er noget, der går deres næse forbi?

Lars Løkke Rasmussens søn kan med al sandsynlighed få 916 kr. om måneden brutto, da resten af SU’en er indtægtsbestemt. Og selvom hr. Løkke Rasmussen har haft brug for tøjtillæg, vil jeg ikke tro, at de er så hårdt spændt for, at deres indtæg beløber sig til under 688.504 kr. om året.

I modsætning til forholdene hos Lars Løkke Rasmussen med familie, så er der mange, der sidder med en økonomi, hvor man må vende hver en øre.

Familier på kontanthjælp, dagpenge, førtidspension eller i lavtlønsjobs, etc. er ikke vant til minister- og partilederlønniveau, og bliver derfor ramt hårdt, når børnechecken forsvinder med barnets 18. år. Derudover oplever mange samtidigt, at deres boligsikring forsvinder. Den 18-årige er heller ikke længere dækket af gratis tandlægehjælp, og medmindre man har haft råd til at være dækket af sygeforsikringen Danmark (hvilket er lidet sandsynligt i en hårdt presset familie), så kan man her lægge grunden til at langt liv med til stadighed dårligere tænder.

For disse familier er det ikke cafépenge. For disse familier er barnets SU en livsnødvendighed. Og det er en hån og en skændsel, at man tillader sig at udtale sig om lavindkomstfamilierne i Danmark på den måde.

Det er signalpolitik af værste skuffe!

For fremtiden skal det betale sig at arbejde

Men det gør til gengæld, at man lettere kan forstå partiet Venstres kampagne vedr kontanthjælpen. For partiet Venstre er 2000 kr. ikke noget særligt. Det er da forståeligt, når de mener, at 2544kr.(det maksimale beløb et ungt menneske i en lavindtægtsfamilie kan modtage) blot er cafépenge!

”For fremtiden skal det betale sig at arbejde”. Hvilken planet befinder partiet Venstre sig på? 2000 kr efter skat kan være forskel på, om hustandens børn kan deltage i lejrskole med skolen. Kan få tøj på kroppen. At den flækkede tand kan blive repareret. Eller måske en forsikring, som kan dække familiens tab ved det indbrud, der ikke bliver efterforsket, fordi det ikke er på over 100.000kr i tab. Eller blot toiletpapir og køkkenrulle.

Venstre synes at være meget langt fra et begreb om, hvad almindelige mennesker har at rutte med om måneden og får til at slå til.

Men at Venstre går ud med en sådan kampagne skyldes måske også, at tænke(!)tanken CEPOS kommer med nogle fuldkommen vanvittige tal i deres overslag over, hvordan folks økonomi ser ud.

Blot eksemplet med, at en enlig har en husleje på 2813,58kr om måneden, viser, at folkene hos CEPOS enten må have nogle fantastisk gode kontakter i boligsektoren, eller også har de ingen begreb om, hvad huslejeniveauet ligger på i f.eks. Københavnsområdet, hvilket er hvor godt 36% af alle enlige bord. Men jeg er sikker på, at huslejen i det man kalder ”Vandkantsdanmark” er billigere – med tilhørende mere begrænset mulighed for at få job.

Det er signalpolitik, der overhovedet ikke har greb i virkeligheden!

Og man hører intet om, hvordan Venstre vil skaffe job til alle disse kontanthjælpmodtagere. Venstre regner tilsyneladende med, at de daler ned fra himlen, så snart man har skåret i kontanthjælpen.

Altså medmindre man lytter til CEPOS’ talsmand, der mener at folk blot kan tage et job som kassedame eller på et gartneri – som østarbejderne.

Nu ved jeg så ikke, hvor mange østarbejdere, du har mødt, der arbejder som kassedame? Og kassedamelønnen ligger altså også over, hvad kontanthjælpsmodtageren får.

Så er der de lokkende job i gartnerierne,som østarbejderne flokkes om. Men

  • Østarbejderne har ikke familien med, der skal have mad – de lever på en sten på ofte lidet attraktive lokationer med blot en madras – er det det, som Venstre ønsker, vi skal byde vores kontanthjælpsmodtagere?
  • Andre østarbejdere er ansat på kontrakt, hvor de bliver aflønnet via faktura og betaler skat i hjemlandet – en skat, der er betydelig lavere.

Udmeldingen fra Venstre er også, at nogle mennesker jo ikke har fortjent en højere løn for deres arbejde!

LO er blot nogle spader, at de hindrer virksomhederne i at betale lønninger, som folk ikke kan leve af. Løsningen er at gøre kontanthjælpen mindre, så folk heller ikke kan leve af den.

Kommer du til Danmark, så skal du arbejde

Socialdemokratiet med Helle Thorning-Schmidt på plakaten mestrer også signalpolitikens kunst – og det til samme kvalmende grad. Socialdemokratiet vælger at gå et skridt længere ned af af trappen og ramme flygtninge og indvandrere – så føler kontanthjælps- og dagpengemodtagerne nok heller ikke Venstres hetz så meget. Og nogen skal vi jo helst udpege som synderne for alle dem, der føler skattetrykkets åg i Danmark.

De vælger at gå ud med en kampagne om, at hvis du kommer her til landet, så skal du arbejde! Gode stærke ord fra hele Danmarks mor! Så kan de lære det! Såvel flygtninge (der ikke kan læse dansk), indvandrene (hvor nogen desværre heller ikke taler dansk) og i særdeleshed Dansk Folkeparti. For Helle Thorning kan også være barsk! Ja, det kan hun. Og hun vil ret gerne have nogle af de stemmer, som Dansk Folkeparti sidder og puger sammen.

Hun kan nemlig lave 30.000 nyttejobs til folk. Jamen, vi skal da klappe i hænderne og være glade. Hvis det altså ikke var fordi, vi har en masse stillinger, der bliver nedlagt til fordel for nyttejob, løntilskudsjob og aktiveringsjob. Fine små ordninger, der kan medvirke til at få Mor Danmarks husholdningsregnskab til at se pænere ud. For så kan man jo ikke se, hvor mange der rent faktisk IKKE har et almindeligt job. For det tæller ikke med i statistikken, når man tæller antallet af jobsøgende.

Og det er da også herligt, at hun vil prioritere at finde arbejde til de godt 10.000 flygtninge fra 2014, hvis sager vi er i gang med at behandle.

Og så kan vi nok også oprette et par stillinger mere, der kan administrere det hele. Win-win hele vejen igennem.

Ingen taler om, hvordan vi skaffer job til landet

Hvis vi tager det rensede tal, dvs. det ikke helt sande tal, så har vi her pr. 15. marts 2015 197.000 mennesker i Danmark, der søger et job i følge de officielle statistikker!

I slutningen af 4. kvartal 2014 var der på det private arbejdsmarked 19.820 ubesatte stillinger.

Dvs. hver 10. kan få et arbejde.

Måske kunne Venstre og Socialdemokratiet stikke hovederne sammen og forklare, hvordan de ville løse DET problem, fremfor at udspy dødsyge udmeldinger om, at kontanthjælpsmodtagerne, flygtningene og indvandrene blot skal få fingeren ud og lette sig fra den pude, de har fået for godt fat i! Her skal så lige tilføjes, at hvis man er på kontanthjælp, så skal man i aktivering – dvs. ud og samle papirstumper op fra vejen eller andet fornuftigt forefaldende arbejde. Så der er næppe megen pudesidning dér.

Dertil kommer flygtninge og familiesammenførte ægtefæller, der også skal have noget at rive i, hvilket bringer os på et minimum af 210.000 jobsøgende.

3-partsaftaler

Man kunne få den tanke, at folketingets politikere ikke har megen idé om, hvad de reelt skal gøre. Ingen tør i hvertfald tale om det. Liberal Alliance har fået Finansministeriet til at måle deres kampagne igennem. Den er ret omsiggribende og adresserer andet end blot de manglende job.

Måske man kunne lade samme finansministerium se på en plan, der omfattede en 3-partsforhandling. Dvs. hvor regeringen og arbejdsmarkedets parter(DI/LO etc.) kunne se på, hvordan man kunne justere lønningerne, så det gjorde det mere interessant at oprette stillinger i dagens Danmark. Og tiltrække investeringer.

Eksempelvis ved nedsættelse af bundskatten, hævelse af arbejdsfradraget og nedsættelse af lønningerne – et resultat, hvor nettolønnen for den ansatte ville være den samme, men hvor lønningerne ikke belastede virksomhedens regnskab så hårdt.

Man kunne se på nogle af de afgifter, som produktionsvirksomheder lider under – og måske endda gøre dem momsfri. For i dagens Danmark har vi ikke bare afgifter på alt – nej, vi skal også betale moms af disse afgifter. Og nogle steder også moms af momsen. Det er en skatteskrue uden lige, som kun skattevæsenet og revisorerne har glæde af.

Ved at skaffes flere reelle arbejdspladser, bliver nedsættelsen i skatten financieret, sammen med den øgede skatteindtægt i kraft af væksten.

Jeg er træt, træt, træt af signalpolitik og af, at ingen reelt gør noget.

De resterende partier kommer ikke med nogen udmeldinger overhovedet om, hvad de har tænkt sig at gøre ved arbejdsløsheden endsige jobskabelsen.

Politikeres opgave er at få samfundet til at fungere på bedst mulig vis. At sikre de svageste og skabe de bedst mulige betingelser for, at dem kan og vil skabe vækst i samfundet.

Jeg søger nogle politikere, der gerne vil det!