Udemokratisk valgfusk?

Siden den 19. august i år har det været muligt at brevstemme til Kommunalvalget den 19. november, men det uheldige i at gøre det så tidligt, er, at det tangerer valgfusk, da de lister og partier, som ikke er repræsenteret i regioner og kommuner, skal godkendes der alt efter, hvor man stiller op. Det vil sige, at vælgerne ikke kan sætte kryds ved de lister og partier, som i perioden fra den 8. til den 22. oktober arbejder på at få kandidatlisterne godkendt, hvis man allerede har stemt pr. brev forinden.

Efter den 22. oktober uddeler valgbestyrelserne et bogstav, som listen betegnes under. Først efter den 23. oktober er det muligt for de lister og partier, som ikke deltog ved Kommunalvalget i 2009, at komme til vælgernes kendskab. På den måde er demokratiet sat ud af kraft i de første to ud af tre måneder, da mange brevstemmer er afgivet, uden at vælgeren har haft fornødent kendskab til hvor mange partier og lister, man egentlig kunne sætte sit kryds ved, efter at valgstyrelsen har godkendt de sidst tilkommende på stemmesedlen.

Det vil sige, at myndighederne med valgloven i hånden favoriserer de etablerede partier og gør det svært for de lister og partier, som dukker op efter Valgstyrelsens godkendelse. Det er direkte udemokratisk: Enten bør tidspunktet for indlevering af brevstemmer flyttes eller indleveringsfristen for kandidatlister rykkes således, at datoen, hvor valgstyrelsen er færdig med godkendelsesproceduren, passer med tidspunktet, hvor man kan brevstemme.

Allerede indleverede brevstemmer bør kasseres, da de helt klart ikke opfylder de demokratiske principper om, at alle partier og lister har lige ret i forhold til vælgernes afgivne stemmer.

Flere kommuner har i den forbindelse indsat busser, som tager ud for at indhente brevstemmer. Dette gør man for at opnå en fordobling af de tidligt afgivne brevstemmer. Måske er det grunden til, at man har besluttet at flytte datoen frem af hensyn til brevstemmerne, så man kan nå så mange som muligt pr bus. Det er faktisk en ret smart måde fra starten at fratage de små lister og partier deres demokratiske ret til at være en del af valghandlingen.

Del Udemokratisk valgfusk?