Gå til hovedindhold

Lyver Bente Sorgenfrey - eller ved hun bare ikke bedre?

Bente Sorgenfrey er formand for et forbund, der repræsenterer en hel masse offentlige ansatte og også en del privatansatte.

Hun er virkelig helt oppe i toppen af forbundshierarkiet i Danmark.

Så skulle man tro, hun var godt informeret. Og måske er det netop den store autoritet, som Sorgenfreys stilling giver hende, der har gjort, at Politiken ukritisk har lagt spalteplads til hendes påstand – og at ingen rigtigt har holdt hende oppe på hendes påstand om, at "Danmark har ikke høj skat"

På ftf.dk skriver Bente Sorgenfrey:

Men så personskatterne? Nej heller ikke her er billedet helt så entydig, som det fremstilles. I Danmark betaler vi alt over skattebilletten, mens man i mange andre lande har obligatoriske sociale bidrag ved siden af skatten. Ifølge OECD er billedet helt anderledes, når de sociale bidrag medregnes. I Tyskland udgør personskat og socialt bidrag 60 pct. af arbejdsindtægten, i Sverige 48 pct., 43,6 pct. i USA og blot 42,5 pct. i Danmark. Selv når høje danske skatter på forbrug som moms mv. indregnes, så afviger Danmark ikke fra normalen.

Men se lige hvad eurostat siger om den sag - og det er vel at mærke også inklusive de sociale bidrag:

As graph 3 shows, the ratio of 2012 tax revenue to GDP was highest in Denmark, Belgium and France (48.1 %, 45.4 % and 45.0 % respectively); the lowest shares were recorded in Lithuania (27.2  % of GDP), Bulgaria (27.9  % of GDP) and Latvia (27.9 % of GDP).

Her er grafen:

Danmark ligger altså på en klar førsteplads, når det gælder samlet afgifts- og skattetryk - også selvom man regner sociale bidrag med. Så det passer simpelthen ikke, når Bente Sorgenfrey forsøger at fremstille det som om Danmark ligger på linje med eller under de andre lande i skattetryk.

Jeg ved selvfølgelig ikke, om hun simpelthen ikke er klar over de her ting, og om hendes udsagn derfor kun kan betegnes som falskt - eller om hun godt er klar over at det forholder sig anderledes end hun påstår, og hendes udsagn dermed må betegnes som løgn.

Ud over sammenligningen med andre lande, kan man også sammenligne med tidligere perioder i Danmark. Og her har udviklingen klart været en henimod højere skattetryk over tid. Stigningen i skattetryk er dog stagneret noget de senere år. Nok fordi Lafferkurvens knækpunkt er nået. Det er i hvert fald ikke af hensyn til skatteyderne, at opbremsningen er sket:

Så både i historisk sammenhæng og i sammenligning med andre lande er Danmarks skattetryk højt. Uanset hvad en formand for 450.000 ansatte påstår. Det er nemlig sådan med kendsgerninger, at de ikke afhænger af magt og autoritet, men et simpelt forhold mellem en påstand og realitet.

Når det er sagt, så skal det også siges, at der er en tendens til at skatten er steget meget voldsomt i andre lande de senere år, hvorfor skatten ikke længere er helt så meget højere i Danmark i forhold til de andre lande, som den var tidligere.

Men den er stadig højere - og det er en kendsgerning!

Sorgenfrey har naturligvis ret til sine egne holdninger, men det er problematisk, at hun ikke holder sig til kendsgerninger, når hun går ud og agerer politisk op til en valgkamp, hvor samfundsøkonomi og skat er blandt de vigtigste temaer. Og det er problematisk, at medierne ikke udfordrer en så falsk påstand, som den hun er kommet med om skattetrykket i Danmark.

Kilder:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/economic_analysis/tax_structures/2014/report.pdf

http://www.dst.dk/pukora/epub/upload/12433/tresaar.pdf

Lennart Kiil er stifter af FOLKETS og redaktør på Folkets Avis. Han mener godt man kan oplyse og underholde på samme tid.