Få adgang til alt indhold, slip for reklamer og støt Folkets Avis!

59,-
per måned

Tillykke med de 75 år!

I gamle dage greb kongemagten ind og beskyttede folket mod adelens og kirkens udbytning. I hvert fald i nogen grad og i visse tilfælde.

I dag er det politiker- og embedsmandsstanden, der udgør adelen og "kirken". Og desværre nyder folket i dag ingen beskyttelse fra den udbytning, det møder fra den kant.

Kongen kunne måske tidligere stække adelens magt, men i dag kan ingen rigtigt stække de magtbegærlige politikeres angreb på den private ejendomsret. Fordi vi har et fuldstændigt ubegrænset flertalsdiktatur i Danmark. Selv Grundloven er der reelt ikke den store respekt for blandt magthaverne i landet.

Derfor er skatten i dag højere end på noget andet tidspunkt i historien - og politikerne leder med lys og lygte efter yderligere områder de kan beskatte. Ethvert aspekt af borgernes liv er reguleret ned i mindste detalje, og man kan ikke bygge et udhus på sin egen grund uden at skulle spørge overmagten om lov først.

Det er lidt svært for alvor at se, hvad folket skal bruge et kongehus til, hvis ikke dette kongehus kan gå ind og sætte foden ned over for de magtbegærlige politikere. Så man kunne jo håbe, at kongehuset ville få noget mere reel magt. Og så håbe at det i givet fald ville stille sig på folkets side.

Vores erfaring viser med al tydelighed at det ubegrænsede repræsentative demokrati leder til en voldsom udbytning af den produktive del af befolkningen. Det er den realitet vi lever under i dag. Der er brug for en modvægt.

Mere magt til Dronningen.

Og selvfølgelig - uanset hvad - et kæmpe tillykke på dagen!

Del Tillykke med de 75 år!