Brugen af antidepressiv medicin eksploderet i Danmark

Skrevet af Jakob Coff

LYKKEBAROMETRET: Danskernes forbrug af antidepressive lægemidler er steget drastisk de sidste to årtier. Hvis man kigger på kvinder i aldersgruppen, som forældrene i småbørnsfamilier typisk tilhører, hvilket også er den aldersgruppe, som skal begynde deres karriere, så kan man se en kraftig stigning i brugen af antidepressive lægemidler.

FAKTA: Mængde opgjort i DDD Ved angivelse af lægemiddelsalget i mængde benyttes som udgangspunkt den af WHO fastsatte definerede døgndosis (DDD). Den definerede døgndosis for et lægemiddel fastsættes ud fra en gennemsnitsdosis pr. døgn for en voksen person. I de tilfælde, hvor WHO ikke har tildelt en officiel DDD eller angivet retningslinjer for tildeling af en DDD-værdi, har Statens Serum Institut fastsat en måleværdi.

Antidepressive lægemidler, samlet: ATC gruppe N06A, bortset fra N06AX12. Antidepressive lægemidler anvendes bl.a. til behandling af depression, desuden til andre psykiske lidelser som f.eks. panikangst, social fobi, generaliseret angst, tvangstanker/ tvangshandlinger (OCD), posttraumatisk stresstilstand og spiseforstyrrelser. Enkelte af midlerne anvendes endvidere mod neuropatiske smerter. Kilde: http://medstat.dk/

Del Brugen af antidepressiv medicin eksploderet i Danmark