Bliv medlem eller sponsor

FOLKETS er en dansk medieplatform der huser udgivelser som avisen Folkets Avis, Magasinet Identitet, Rævekagen, Mediemøllen og mange, mange flere.

I modsætning til de etablerede medier modtager FOLKETS intet tilskud fra staten. Hvis platformen - og de medier som den huser! - skal overleve, så skal læserne betale.

Vi mangler

283

medlemmer mere,
så kører det rundt :)

Bliv medlem
eller sponsor

Primære faneblade

Er du repræsenteret på Borgen?

Debatindlæg
Åben

Gratis

Når der udskrives valg i Danmark, må vi alle finde en repræsentant at stemme på. Sådan er vore demokratiske spilleregler. Vi afgiver vores politiske fuldmagt til et individ, der i modydelse lover at 'kæmpe vores sag', i den lovgivende forsamling. Det er smukt!

Som engageret vælger må mange variabler tages i betragtning. Nogle tager f.eks. onlinetests for at finde sit bedste politiske match. I dagspressen, radio og TV orienterer vi os om kandidaternes politiske tanker, gode intentioner og smukke løfter. Vi debatterer med venner og bekendte, og ender ofte med at føle os rimelig godt rustet.

Ja, vi yder en indsats, for at træffe et velinformeret valg. Folket løfter samvittighedsfuldt sin del af opgaven. Lige som det skal være, i et folkestyre.

Efter valget forekommer denne indsats, og ens personlige stemme, dog ofte spildt. Repræsentanten handler ikke helt som lovet, og intet synes forandret. En ringe trøst er, at stemmen dog ikke gik til 'de onde', i den anden ende af det politiske spektrum. Som om det var et mål i sig selv.

Repræsentanterne undskylder typisk deres brudte løfter med ”at tælle til 90”, ”kompromisets kunst” og så videre. Men, vi må blot konstatere, at der åbenbart ikke er rum til at handle i Folketinget, som kandidaterne ellers lovede deres potentielle vælgere at handle.

Hvorfor egentlig ikke?

Tjaaa ... Til daglig er 'repræsentanten' ikke afhængig af sine vælgere, men er derimod afhængig af både partiledelse og politikerstandens generelle normer. Gamle løfter kan glemmes, eller tales bort. Det kan en chef eller en kollega, man ser hver dag, ikke. Så simpel er mekanismen nok, desværre.

Resultatet er dog, at mange vælgere på begge fløje, sjældent får hvad de stemmer efter. Hvilket efterhånden har avlet dyb politikerlede i store dele af befolkningen – måske ligefrem systemlede.

Nogle utilfredse vælgere danner protestpartier, hvor kandidater sætter fokus på politikerleden. Vælges de ind, arbejder de på at forstyrre ”politikernes” virke. Oftest får det enkelte protestparti dog ikke stemmer nok til, at få en kandidat ind, og kampagnen ender som et muntert indslag i valgkampen, der alligevel vil legitimere hele systemet, som ægte demokratisk.

Flere erkender 'protest-problemet' og vælger derfor slet ikke at møde op i stemmelokalet. Andre vælger at aflevere en blank stemmeseddel, eller en med ukvemsord på, i stemmeurnen, for at vise deres utilfredshed med hele den politiske process. Uudnyttede, blanke og ugyldige stemmesedler ændrer dog ikke på valgets mandattal. Der vælges altid 179 repræsentanter ind i Folketinget, underordnet hvor mange gyldige stemmer der er optalt.

Sofavælgere, ukvems- og blank-stemmerne må altså nøjes med at se på, mens deres fuldmagt kapres, og udnyttes af dem der faktisk stemte på repræsentanter. Protesten forbliver dermed tavs, og uden egentlig effekt.

Dette vil Synlige Blanke Stemmer lave om!

Vi arbejder for, at en sofavælgers stemme og en blank stemme ikke er det samme. Såfremt man stemmer blankt skal dette selvfølgelig være synligt. Blanke stemmer skal simpelthen afspejles i Folketinget – som tomme stole!

Denne ændring bør indføres i valgloven, så utilfredsheden – systemleden – bliver synlig – men indtil da, må man stemme på en kandidat fra Synlige Blanke Stemmer, med samme effekt.

VI LOVER IKKE AT GØRE NOGET - LAD DEN BLANKE STEMME TÆLLE

Jakob Coff, medskribent: Ole Sauffaus

Facebook: https://www.facebook.com/synligeblankestemmer

Hjemmeside: http://synligeblankestemmer.dk/

Seneste ændring: 
19/12/2019 - 19:11
10 sekunder, tak

Vi lægger ikke debatindlæg bag betalingsmur.

For budskabet skal ud til alle.

Men det koster at redigere og bringe debatindlæg.

Bak op om det frie ord og den åbne debat.

Bliv medlem
eller sponsor

Husk at dele

Citer med linket her:
I søgelyset
Foto: ft.dk foto til pressebrug / fotograf: Steen Brogaard
Mette Frederiksen. Foto: ft.dk foto til pressebrug / fotograf: Steen Brogaard

Del eller citer med linket her

MediaCreeper