Det her er ikke en betalingsmur

Når du scroller ned, kan du frit læse Verden ifølge Balkert: Alle undtagen socialister er fascister

Ovenikøbet uden forstyrrende bannerannoncer

Men hvad lever Folkets Avis så af? Bidrag fra sådan nogle som dig

Værn om pressefrihed og folkestyre Støt Folkets Avis

Verden ifølge Balkert: Alle undtagen socialister er fascister

Skrevet af Lennart Kiil

For lidt over en uge siden kom Isabella Balkert med en lang række udokumenterede påstande her i avisen. Jeg gik i rette med nogle af dem.

Nu fremfører hun så nogle af de samme påstande igen - blot i lidt mere detaljeret, men ikke mindre mærkværdig form - i et indlæg kaldet Lennart Kiils Forunderlige Fantasifulde Verden.

Som det nu engang går med den slags, synes ordvekslingen at blive stadig mere omfangsrig uden at vi nærmer os enighed. Her vil jeg så i stedet gå den anden vej og forsøge at gøre det hele kort. Så må læserne selv bedømme.

Balkert søgte indledningsvist af forbinde Ayn Rand (og LA og Tea Party og andre) med det, hun kalder "højre fascisme".

Jeg indvendte, at denne karakterisering virkede "mærkværdig", fordi Ayn Rand var individualist, hvorimod fascismen er kollektivistisk.

Nu skriver Balkert så:

Det er umuligt at fastlægge en endegyldig, begrænsende eller endegyldig "definition" af fascisme, idet fascismen har taget mange forskellige former, der har udviklet sig på forskellig vis, men man kan fastslå at fascisme er en form for kontrarevolutionære politik, der er i opposition til Bolsjevismen/Kommunismen og Socialdemokratiske tendenser.

Nå!?

Man kan ikke give en definition på fascisme, men Balkert selv kan godt fastslå, at fascisme er politisk opposition til socialdemokratismen / Bolsjevismen / kommunismen?

Kort sagt: Er man ikke socialist, så er man fascist!

Ifølge Balkerts definition. Og derudover kan der ikke gives en definition på fascisme!

Jamen, ud fra den - temmelig usædvanlige - definition, giver det jo egentlig meget god mening at kalde alt og alle for fascister.

Men er det en rimelig definition af fascisme?

Jo bredere et begreb defineres jo mindre præcist bliver det.

Og det er jo ikke et grundlag, man kan tage en debat på.

Man kunne prøve at indvende, at de fleste andre opererer med en anden definition af fascisme, end Balkert, men det er temmelig sikkert omsonst her, for Balkert ville bare kunne indvende (som hun gør ovenfor), at man ikke kan definere fascismen – og så ellers tromle videre med sin egen definition.

Hun gør krav på og benytter en absolut definitionsret, samtidig med at hun hævder, at en definition ikke kan gives. Hun giver altså ikke modparten samme regler at spille efter, som hun selv benytter.

Jeg ville godt nok nødigt leve i et land, hvor Isabella Balkert havde absolut magt.

Derudover er al den snak om definitioner og mærkater ligegyldig. Det handler ikke om, hvad man kan kalde folk - ej heller hvad folk kalder sig selv. Det handler om, hvad folk gør. Om de gør verden til et bedre eller til et værre sted for sig selv og andre.

Del Verden ifølge Balkert: Alle undtagen socialister er fascister