Det her er ikke en betalingsmur

Når du scroller ned, kan du frit læse Stækker du danske virksomheder skader du det danske folk

Ovenikøbet uden forstyrrende bannerannoncer

Men hvad lever Folkets Avis så af? Bidrag fra sådan nogle som dig

Værn om pressefrihed og folkestyre Støt Folkets Avis

Stækker du danske virksomheder skader du det danske folk

Skrevet af Lennart Kiil

Dansk Folkeparti vil sammen med SF forhindre en planlagt lettelse af selskabsskatten. Til stor skade for Danmark.

En bred række af Folketingets partier har planlagt en moderat lettelse af selskabsskatten. Man ved nemlig godt, at netop den skat skader Danmark i helt særlig grad.

Men nu vil SF og Dansk Folkeparti ikke være med længere. Vi har tidligere revset SF for at kalde sig et folkeparti. Den her gang skal det handle om DF.

Der er noget ironisk over, at Dansk Folkeparti kalder sig netop Dansk Folkeparti. For når partiet vil forhindre en på alle måder fornuftig og hårdt tiltrængt skattelettelse, fører partiet i virkeligheden en politik, der skader både Danmark og det danske folk. Og handlinger taler som bekendt højere end ord.

Den høje danske selskabsskat har været medvirkende til at fastholde Danmark i krisen, mens andre lande igen er kommet på benene, den hæmmer også væksten i landet de kommende år – og på længere sigt vil lysten til at investere i Danmark blive meget lille.

Selskabsskatten er en skat på udvikling, det er en skat på investering, det er en skat på tilpasning, det er en skat på omstilling.

Kort sagt er selskabsskatten en skat, der låser danske virksomheder fast i en nedadgående spiral.

Måske kan DF øge sin vælgertilslutning ved at markere sig som modstander af en lettelse af selskabsskatten, fordi nogle danskere fejlagtigt tror, at selskabsskat kun rammer "de rige". Men når virksomheder lukker eller flytter ud af landet, mindskes skattegrundlaget, og Dansk Folkepartis egne vælgere lider.

Sætter et parti, der kalder sig Dansk Folkeparti, virkelig kortsigtede partiinteresser over Danmarks fremtid?

Svaret klart, "ja!"

Sætter de håbefulde kandidater i Dansk Folkeparti deres forhåbninger om en vellønnet plads i Folketinget over deres egne vælgeres fremtidige tryghed og velfærd?

Svaret igen klart, "ja!"

Når DF fastholder en høj selskabsskat, gør DF det svært og uattraktivt at drive forretning i Danmark. Og en høj selskabsskat betyder blandt andet at virksomhederne må fastfryse eller sænke lønningerne. Jo mere selskaber skal betale i skat, jo mindre vil der være til udvikling, til forskning og til lønninger.

Virksomhederne kan kun hæve lønnen i takt med, at produktiviteten stiger, og den stiger kun, hvis der er penge til investeringer og teknologisk udvikling. Hvis staten hele tiden høster overskuddet, så handicappes danske virksomheder – og det rammer os alle på sigt. Lavere reallønninger bliver resultatet.

Og nu vil DF jo også holde østeuropæere ude af Danmark, og mange danskerne har ikke lyst til at arbejde for en lav løn.

Hvordan forestiller man sig i DF, at danske lønmodtagere fremover skal kunne fastholde det niveau, de er blevet vante til, hvis man nægter af fjerne hæmskoene fra danske virksomheder?

Ikke engang en indre logik og sammenhæng er der i Dansk Folkepartis erhvervspolitik.

Et Danmark med stor DF-magt bliver et fattigere Danmark. Og hvor skal pengene til de ældre, som partiet angiveligt gerne vil hjælpe, så komme fra?

Virksomhederne kan bare flytte ud af landet, hvilket de da også gør i stor stil. Det kan de unge også. Men de gamle har ikke den mulighed.

Det er svært at forestille sig nogen vælgerskare, der kommer til at lide mere under det velstandstab, som en høj selskabsskat medfører, end netop Dansk Folkepartis egne vælgere.

Hvor skal den tryghed DF, taler om, komme fra?

Er det trygt at se danske virksomheder vride sig, lukke ned eller flytte til udlandet?

Ikke for den tænkende dansker. Tværtimod er det temmeligt bekymrende at vi stadig hænger fast i krisen.

Det virker som om DF alene forbinder tryghed og tillid med den offentlige sektor. At man kan skabe tryghed ved at udvide den offentlige sektor mere og mere på bekostning af den private.

Det er ikke ægte tryghed.

Det er bare at tisse i våddragten for at holde varmen. Det virker kun kort tid.

Hvor skal pengene til velfærd komme fra, hvis danske virksomheder ikke har råd til at udvide sig i takt med omverdenen?

Hvis man stækker dem, der kan og vil - altså iværksættere og virksomheder - så bliver der slet ikke noget at dele ud af i fremtiden.

Gid dog DF ville tænke lidt mere langsigtet og forsøge at leve op til sit partinavn. Hvis man vil det danske folk det godt, så giver man det bedre mulighed for at drive virksomhed og lave forretninger.

Hæmmer man udvikling af virksomheder, fremmer man afvikling af erhvervslivet.

Og det er præcist, hvad DF gør i spørgsmålet om selskabsskat.

Del Stækker du danske virksomheder skader du det danske folk