Det her er ikke en betalingsmur

Når du scroller ned, kan du frit læse Ny regering: Flere tæv til ledige og socialt udsatte?

Ovenikøbet uden forstyrrende bannerannoncer

Men hvad lever Folkets Avis så af? Bidrag fra sådan nogle som dig

Værn om pressefrihed og folkestyre Støt Folkets Avis

Ny regering: Flere tæv til ledige og socialt udsatte?

Skrevet af Thomas Vilhelm

En smal V-regering har nu sat sit hold - beklageligvis er Hjorth Frederiksen og Neergaard en del af det. Håber sørme ikke de kommer igennem med alt for mange tiltag, der atter prygler løs på de ledige og socialt udsatte i almindelighed, hvilket DF jo som bebudet agter at sætte foden ned overfor - hvis vi da kan stole herpå.

De facto klassekamp, der spreder mere end samler, er ikke vejen frem. Få ryddet op en gang for alle i golde aktiveringsprojekter der for de flestes vedkommende er nyttesløse grænsende i værste fald til rent slaveri på samfundets nåde.

Andre udnævnelser virker umiddelbart fornuftige, og jeg vil afvente konkrete udmeldinger og et gennemarbejdet regeringsgrundlag, før endelig dom fældes. Bemærker at en del på centrumvenstrefløjen allerede himlede grådkvalt op blot ved synet af listen, hvilket vel er forventeligt, men ikke just konstruktivt.

Denne mindretalsregering anført af Løkke Rasmussen ser ud til at få et vanskeligt parlamentarisk liv, dog er statsministeren en dygtig forhandler med et udpræget overlevelsesinstinkt som en del af det politiske DNA - derfor mener jeg, det er alt for tidligt at sætte varighed på denne regerings levetid.

Meget står og falder imidlertid med Løkkes evne til at manøvrere både til blå og rød side. En kommende finanslov, der skal forhandles på plads efter sommerferien, vil give et tydeligt fingerpeg om hvor vidt, han er opgaven voksen.

Det er mit personlige håb, at der laves nogle brede forlig hen over midten, og at S - landets største parti - byder ind:

Kære politikere, vis os, at der kan opnås størst mulig enighed om en både kærlig og konsekvent integrationspolitik, hvor de mange, der ønsker at være en del af samfundet, motiveres og andre, der hovedsageligt har til hensigt at føre forstokkede og undertrykkende normer videre, møder klar kritik uden omsvøb og misforstået hensyntagen.

Støjberg er som ansvarlig minister for området nødt til at vise, at hun er mere end blot værdikriger - populisme er langtfra nok og utilstrækkeligt som problemløsende middel.

Vi trænger ligeledes til ro ikke mindst på dagpengeområdet, der skal kigges efter i sømmene. Gør det nemmere for folk at genoptjene retten til at kunne komme ind igen og væk fra midlertidige hovsaløsninger og kontanthjælpssystemet, der uanset ydelsernes størrelse er et lidet agtværdigt sted at befinde sig med al dets udskammende kontrol og mistænkeliggørelse.

Kære nye regering: Især VK tidens mistænksomhedsskabende kontrolrytteri indført som 'Management By Fear' i store dele af den offentlige sektor, der kun skaber yderligere bureaukrati, konstant skemaudfyldende spildtid og minuttyranni, håber jeg og formentlig andre med snart er definitivt fortid, selv om en kan have sin tvivl.

Vis de ansatte tillid frem for kun at måle og veje alt, hvad de foretager sig! Flere forbud, påbud og restriktioner må I ligeledes gerne trykke hårdt på bremsen overfor. Vi er ikke uansvarlige børn, der har behov for jeres konstante overvågning og smagsdommeri.

Mere frihed under ansvar, plads til iværksætteri og skabertrang kombineret med social hensyntagen overfor dem, der gerne vil, men ikke altid kan på linje med os andre, er samlet set vejen frem. Hav nogle visioner frem for kun at sidde med fedtede regneark, der alt for ofte ender ud i talkrig, de færreste fatter højst sandsynligt inklusive politikerne selv.

Vær langt mere lydhøre overfor hvad der rør sig i civilsamfundet og skrot jeres til tider magtarrogante facon, hvilket er adresseret til både regering og opposition. Her kunne offentlighedsloven passende nævnes som skræmmeeksempel.

Kære Folketing: I modtog forrige uge et mandat af os - husk det med lidt klædelig ydmyghed så der kan dæmmes op for den politikerlede, der ikke gavner nogen af parterne. Det blev 'Eine Grausame Salbe', som tyskerne siger, men fortjent og nødvendig.

Kort sagt: På med arbejdsklunset.

Tag det som en udfordring - socialliberal, fritænkende og skeptisk hilsen fra Thomas Vilhelm

Del Ny regering: Flere tæv til ledige og socialt udsatte?