Det her er ikke en betalingsmur

Når du scroller ned, kan du frit læse Hvad er Liberland?

Ovenikøbet uden forstyrrende bannerannoncer

Men hvad lever Folkets Avis så af? Bidrag fra sådan nogle som dig

Værn om pressefrihed og folkestyre Støt Folkets Avis

Hvad er Liberland?

Var passagerer og besætning på Mayflower bare en flok forvirrede hippier?

Jeg er sikker på, at hvis man kigger på Facebook fra dengang og lytter til båndede radiointerviews med "eksperter" i både det ene og det andet, så blev de også latterliggjort.

Hvert eneste fejltrin, hvert eneste tilbageslag blev der slået hårdt ned på. Da følgeskibet sprang læk, og de måtte søge tilbage til England, kan jeg sagtens forestille mig, at der var skogrende latter og slåen sig på låret over de idioter, som troede, de bare kunne sejle hen ad Atlanterhavet og så lige slå sig ned et helt andet sted end England.

Men det lykkedes for dem. Og de grundlagde som de første europæere en koloni, der blev kaldt Plymouth i dét, som vi i dag kender som United States of America eller simpelthen bare "USA". -I fuld forståelse og samarbejde med lokalbefolkningen vel at mærke.

Den 13. april i år gik præsident Vít Jedlička i land i Liberland og udråbte den frie republik Liberland i et landområde, som ingen andre nationer gør krav på.

Liberland er ca. 8 kvadratkilometer stort. Monaco i sammenligning er 2.

Indtil nu har ca 500.000 mennesker ansøgt om statsborgerskab i landet (på internettet). Men det er så vidt jeg ved kun 160 personer, som har fået det. Skulle det ske, at alle 500.000 flytter til landet, så vil Liberland have omtrent den samme befolkningstæthed som f.eks. Hong Kong.

Grænsen

I 1947 besluttedes det, at grænsen imellem regionerne skulle gå, hvor floden Donau i sin tid havde sit løb. Som det ses af kortet ovenfor, var der en hel del flere sving på floden dengang. Over lang tid har man rettet floden ud, så den kan bruges som transportvej igennem Europa. Floden selv er internationalt farvand.

Grænsedragningen havde ikke den store praktiske betydning, så længe både Kroatien og Serbien var en del af Yugoslavien. Men det holdt de jo op med at være for nogle år siden. Siden da har Serbien ment, at grænsen burde gå, hvor Donau er nu. Og derfor gør Serbien ikke krav på noget område, der ligger på den kroatiske side af floden.

Kort tid efter, at præsident Jedlička havde udråbt republikken Liberland, udsendte Serbien en erklæring, hvor de slog fast, at de opfatter det hele som noget useriøst, men at de under alle omstændigheder ikke betragter Liberland som Serbisk territorium.

Serbien har i det hele taget været ganske varsom med at blande sig i det. Kroatien er medlem af EU, og Serbien vil gerne være det. Det kan da tænkes, at det har lidt at sige. Liberlændinge er velkomne i Serbien. Lige nu bor de fleste af dem faktisk i Serbien på den serbiske side af floden i en teltlejr ("Base Camp" - den gule prik på kortet).

Det virker som om, at man uofficielt har en vis sympati for projektet, men at man er nødt til at træde varsomt på grund af naboskabet til Kroatien og ansøgningen om medlemsskab til EU.

Kroatien holder fast i, at grænsen skal gå, som den altid har gået. Egentlig kan det undre lidt, men det forekommer mig, at der er en vis prestige eller en vis følelsesmæssig forbundethed til de områder, som ligger på den serbiske side af floden - det er nemlig naturreservater. Liberland er til gengæld ikke rigtig noget. Der er ingen olie, guld, diamanter eller andet, som har værdi. Der er til gengæld en hel del myg.

Der er altså ingen, som gør krav på dét, som er blevet til Liberland. Kroatien mener, det er serbisk, og Serberne mener, det er kroatisk. I begyndelsen blev folk anholdt af kroatisk politi for ulovligt grænsegængeri, hvis de krydsede grænsen fra Kroatien ind i Liberland. Og det virker jo også rimeligt nok - det samme ville ske ved den dansk-tyske grænse.

Hvad der ikke virker hverken logisk eller rimeligt, er, at kroatisk politi anholder folk, som krydser floden fra Serbien og går i land i Liberland. Fordi uanset hvordan den skæres, så er Liberland enten Liberland, eller også er det Serbien - ifølge den officielle grænsedragning, som de fleste - Kroatien inkl. - bekender sig til. Det er kun Serbien, som mener, at Liberland ikke er en del af Serbien.

Ambitionerne

Diverse "eksperter" har udtalt, at de opfatter Liberland som en vittighed - en practical joke på linie med, da en diminutiv ø i en sø i København blev udråbt som en fri republik. Det var muligvis tilfældet til at begynde med, da præsident Jedlička gik i land og plantede flaget. Men siden da er der sket en hel masse.

Der er etableret en regering, der er lavet en grundlov og et midlertidigt lovsæt, som er gældende, indtil Liberland er blevet etableret, og der sidder en "rigtig" folkevalgt forsamling. Det står klart for enhver, der dykker ned i det, at der er et stærkt ønske om, at staten skal være så lille som muligt, og at folk skal have så meget frihed som muligt - men selvfølgelig under ansvar. En liberal fristat.

Liberland Settlement Corporation (LSC) - et privat firma - har fået tildelt landområder i Liberland af regeringen, og man har solgt aktier, så der er kommet en del (ret mange) penge ind. Af juridiske årsager (tror jeg) har man under LSC etableret Liberland Settlement Association (LSA), som lige nu bruger pengene på at agitere for Liberland. Alle, som kommer til Base Camp og yder en indsats, får kost og logi betalt af LSA. Yder man en god indsats bliver man belønnet med statsborgerskab i Liberland.

Når man taler med liberlændinge og folk med en vis kontakt til sagen, så lader det til, at drømmen eller ambitionen er at etablere en slags "Østeuropas Monaco".

Lokalbefolkningen

Det forekommer mig, at lokalbefolkningen på begge sider er ganske åbne for etableringen af Liberland. Specielt på den kroatiske side er det i dén grad "udkant". Det hele i Kroatien foregår nærmest i den anden ende af landet - 4-500 km væk. Derfor ville det give et kolossalt løft, hvis der kom noget à la Monaco lige i nabolaget.

Det er ikke mere end ca 25 år siden, at der var krig imellem de to stater, så derfor er der naturligt nok stadig en vis mængde ondt blod. På begge sider har folk mistet venner og familie. Liberland har intet ønske om at puste til den konflikt, og det har været og er stadig en meget klar politik, at man ikke ønsker voldelige aktioner.

Status

Lige nu lader det til, at Kroatien ønsker at både blæse og have mel i munden. Man vil gerne holde fast i, at det skal være den oprindelige grænsedragning, der skal gælde, men samtidig vil man også gerne kunne bestemme over de landområder, som ligger på den kroatiske side af floden, selvom man ikke mener, de hører til Kroatien.

Det giver egentlig ingen mening, at Kroatien skulle modsætte sig etableringen af Liberland. Som tidligere nævnt vil det være en meget stor, økonomisk gevinst for alle i området, hvis der bliver etableret en Monaco-lignende stat. Det forekommer mig, at man måske ikke er helt overbevist om, at det er seriøse og voksne mennesker, som ikke vil noget ondt, der forsøger at etablere en stat. Hvis det modsatte var tilfældet, forstår jeg dem egentlig godt. Hvilket land gider skulle lave en grænsepost midt i ingenting - og bevogte nogle kilometer grænse - for at skulle holde styr på en flok tåbelige hippier, der er høje på både det ene og det andet?

Mit gæt er, at i samme øjeblik, Kroatien forstår, hvad planerne og ambitionerne egentlig er, så bliver de meget nemmere at tale med. Dét er formodentlig opgaven for regeringen, LSC og LSA i den nærmeste fremtid.

Liberland er ekstremt spændende. Det er Christiania om igen - men på bar mark og uden statstøtte i form af kontanthjælp og gratis el, gas, vand og husleje på en af de mest attraktive beliggenheder i en vesteuropæisk hovedstad. Liberland er bogstaveligt talt ikke noget som helst. Endnu.

Men allerede nu er det særdeles interessant at se, hvem der stiller op, og med hvilke motiver, og hvordan disse typer af personer måske bliver skiftet ud i takt med, at nationen udvikler sig.

Det bliver spændende at se, om det lykkes at etablere en nation på liberale principper - og hvad den nation i givet fald vil vise sig at være. Bliver det bare en stor forsamling af stripklubber og barer med billig sprut?

Bliver man nødt til i en liberal stat alligevel at indskrænke befolkningens frihed for at kunne bevare det gode forhold til naboerne?

Hvilke virksomheder vil landet kunne tiltrække? Vil det overhovedet kunne lade sig gøre at skabe en platform, som kan generere tilstrækkelig indtægt til, at det kan hænge sammen?

Vil det blive et ekstremt ego-samfund, som det lader til, at de fleste ikke-liberale er bange for?

Eller vil folk ganske langsomt enten dø af sult eller flygte tilbage til det velfærdssamfund, de er kommet fra?

Jeg håber, at jeg vil være i stand til at rapportere mere om det her.

Liberlands officielle side

Liberlands Facebook side

Del Hvad er Liberland?