Det her er ikke en betalingsmur

Når du scroller ned, kan du frit læse 95 dage tilbage...

Ovenikøbet uden forstyrrende bannerannoncer

Men hvad lever Folkets Avis så af? Bidrag fra sådan nogle som dig

Værn om pressefrihed og folkestyre Støt Folkets Avis

95 dage tilbage...

Skrevet af Jakob Coff

Kære nyvalgte politikere.

Jeg har ikke valgt jer – jeg har faktisk forsøgt, at fravælge jer, ved at stemme blankt. Blanke stemmer burde, som minimum – i mine øjne - samles til tilsvarende mandater og efterlades synligt tomme i Folketinget. Men det er en anden snak – her har jeg noget lidt andet på hjertet...

Den store danske stat skaber utryghed blandt flere i befolkningen, idet det efterhånden ser ud til, at vi ikke længere har folkestyre.

For at have folkestyre, er det i mine øjne vigtigt, at borgerne har mulighed for at få indblik i og kan forstå beslutningsprocesserne, samt have indflydelse på dem.

Desværre bliver en stor del af beslutningerne truffet i EU - udenfor danskernes rækkevidde.

Samtidigt er der indført en ny offentlighedslov, også kaldet mørklægningsloven, som gør det sværere for de danske borgere, at få indsigt i, hvad I foretager jer på deres vegne.

Yderligere har vi gennem de sidste årtier fået indført så mange regler – bureaukratiske regler – at kun de færreste borgere kan gennemskue lovkomplekset, og føler sig sikre på, at de ikke overtræder gældende lov.

Men dét, der skaber mest utryghed, ud over centraliseringen og mørklægningen af beslutningsprocesserne, er, at borgerne i stadig stigende grad kontrolleres og overvåges, som om, at de ”folkevalgte” mistænker gode og jævne borgere, som mig selv, for ikke at ville deltage i og værne om et fredsommeligt samfund.

Hvis man oven i hatten smider, at borgerne er totalt afvæbnet og ikke engang må eje så meget som en proptrækker, ligner staten et totalitært regime. Vi står altså i en situation, hvor staten har den totale magt – og borgerne ikke har en kinamands chance for at stå imod, hvis magten skulle falde i de forkerte hænder. Grundet mørklægningen, kan man i øvrigt blive i tvivl om, hvorvidt den allerede er det.

Så for at berolige borgerne og give dem vished om, at I véd, hvad I foretager jer og ikke ønsker, at gøre nogen fortræd, vil det være en stor fordel, hvis I klart og tydeligt viser, at I ønsker reelt folkestyre.

Brug de første 100 dage på at:

  • begrænse EU's indflydelse
  • fjerne offentlighedsloven
  • fjerne kontrollen og overvågningen
  • gøre systemet simpelt og forståeligt
  • ophæve knivloven - som minimum

Jeg forstår, at bureaukratiet er så omfattende, at en forsimpling ikke kan lade sig gøre på kun 100 dage, men så bør I i det mindste lave en konkret plan, som kan afvikles fase for fase, hvor der løbende kan måles på resultaterne ude blandt befolkningen.

Hvis I ikke bekender kulør, og altså fortsætter med at fremstå som om, at I betragter borgerne som fjender, så er det klart, at folk vil begynde at blive mistænkelige overfor jer, og ligeledes begynde at betragte jer, som deres fjender – en nedadgående spiral, som ingen – forhåbentlig - ønsker.

Jeg og flere andre vil altså – når alt kommer til alt - gerne vide, om I er ”børn”, der viftende leger med jernnæven, eller om I er de velmenende ildsjæle, I siger I er, der har tilkæmpet jer magten for at nedkæmpe jernnæven .... eller om I ér jernnæven?

Brug nu de første 100 dage fornuftigt, der er 95 tilbage - så kan vi snakke skattetryk, velfærd, vækst og kultur efterfølgende.

Tak!

Del 95 dage tilbage...