Primære faneblade
Debatindlæg
Åben

Gratis

Borgerlige muslimer?

Der er en af mine gode bekendte, der overvejer at emigrere til Jordan.

Hun er muslim, praktiserende og borgerlig.

I sig selv ikke nogen vild nyhed, hvis det ikke var fordi, det gav anledning til nogle refleksioner over, hvorfor netop hun vælger at forlade sit fødeland.

Jeg har med stigende undren og interesse observeret, at nogle praktiserende muslimske debattører og meningsdannere befinder sig på venstrefløjen, eller sådan ser det ihvertfald ud, når man følger med i debatterne.

Denne observation fortalte jeg min gode bekendte, som så svarede, at de fleste praktiserende muslimer egentlig er mere borgerlige eller gerne ville være det. Men de har valgt “den røde side”, fordi de oplever tonen overfor muslimer ofte er hård i den borgerlige lejr.

For mig at se blandes to forskellige problemstillinger sammen:

  • De borgerlige vil begrænse stigningen i de offentlige budgetter. Dette kan medføre besparelser, der kan ramme brugere af de offentlige systemer, og derfor også de muslimske mindretal, der lever af overførselsindkomster eller lige er kommet til landet.

  • Borgerlige vil også spare på udgifterne til flygtninge. Ikke fordi borgerlige har noget imod flygtninge, men fordi de frygter, at de offentlige udgifter bliver for store, og at det derfor vil gå ud over landets økonomi og de basale velfærdsgoder på længere sigt.

Denne meget svære og meget ophedede diskussion tolkes ofte som et bevidst valg om at fravælge flygtninge, fordi de er muslimer, selvom det for langt de fleste borgerlige alene handler om økonomisk politik og om, at vi skal kunne inkludere og integrere de mennesker, der kommer til Danmark.

Uagtet at de unge muslimer, der selv er børn af flygtninge, har svært ved at kapere disse stramninger, så handler det stadigvæk ikke om at fravælge mennesker, fordi de er muslimske flygtninge, men fordi vi skal sikre en sammenhængskraft og en velfærd også i fremtiden.

Nuvel, det er ingen hemmelighed, at vi selvfølgelig har en radikal højrefløj i Danmark, der ingen problemer har med at tale nedsættende om vores muslimske medborgere, også selvom de muslimske medborgere deltager i samfundet på lige fod med alle andre borgere.

Det er heller ingen hemmelighed, at vi kan finde den samme radikale højrefløj blandt muslimer, som intet vil have med det danske samfund at gøre og derfor har den samme agenda, som den etnisk danske radikale højrefløj.

Disse to radikale højrefløje har den samme agenda - de vil ikke hinanden.

Ser vi bort fra disse destruerende fløje, resterer stadigvæk den misforståelse, at borgerlige per definition ikke ønsker muslimerne som en del af det danske samfund, og det alene fordi borgerlige kræver en højere grad af selvforsørgelse.

Kunne vi dog “bare” forholde os til partipolitik og være enige om at være uenige i den økonomiske politik, og om hvordan Danmark skal udvikle sig.

Jeg appellerer til, at hverken muslimerne eller dele af venstrefløjen fejlagtigt tror, at det at gå ind for en borgerlig politik ikke nødvendigvis handler om ikke at ville muslimer, men slet og ret om borgerlig politik.

Jeg appellerer også til, at vi i disse svære diskussioner øver os i at tænke over, hvad vi siger, og især hvordan vi siger det. Men også at muslimerne selv, og venstrefløjen med, ikke bevidst eller automatisk fejlfortolker de politiske budskaber, så vi oplever at få et endnu mere delt Danmark.

Man kan være uenige om den økonomiske politik, men derfor behøver vi ikke at være uenige om, at der skal være plads til andre kulturer og andre religioner, så længe nye kulturer og religioner ikke bekæmper vores frie demokrati, frihed og menneskers selvbestemmelse.

Kan vi gå sammen om de basale værdier, kan vi også kapere at være uenige om partipolitikken og om, at nogle spiser stegt flæsk og andre kebab.

Du har læst et indlæg på Folkets.

Uden opbakning fra læserne ville vi ikke kunne bringe det.

Bliv betalende bruger og støt den frie journalistik i Danmark.

Se fordele

Seneste ændring: 
19/12/2019 - 19:11
Vi er 0 abonnenter – vi skal højere op!
Abonnenter Svarer til
1 1 stor fadøl
200 Kontanthjælp, 0 børn
1000 DR-journalist
5000 Maria Rørbye Rønn