Det her er ikke en betalingsmur

Når du scroller ned, kan du frit læse Skandalen omkring HPV-vaccineskader

Ovenikøbet uden forstyrrende bannerannoncer

Men hvad lever Folkets Avis så af? Bidrag fra sådan nogle som dig

Værn om pressefrihed og folkestyre Støt Folkets Avis

Skandalen omkring HPV-vaccineskader

Skrevet af Bente Stenfalk

Fredericia, den 04.08.2015

Skandalen omkring HPV vaccineskader

Igennem de sidste par år er der på verdensplan blevet diskuteret, om HPV vaccinerne Gardasil, fremstillet af Merck, og Cervarix, fremstillet af Glaxo, har alvorlige bivirkninger eller ej.

Sundhedsmyndighederne og medicinalindustrien melder ud, at der ikke er alvorlige bivirkninger ved vaccinerne, men det stigende antal syge, vidner om det modsatte.

HPV vaccineskadede er så alvorligt et problem, at Lægeforeningerne i fællesskab burde kræve den stoppet, fordi politikerne og sundhedsmyndighederne ikke vil/kan tage denne beslutning. Som læger har vi aflagt lægeløftet og det strider mod dette at påføre medmennesker sygdom og lidelser. Derfor skal lægeforeningerne kræve HPV vaccinen stoppet. HPV vaccinen ændrer ikke sygdom og død, tværtimod påfører den sunde individer sygdom og død.

En 37-ÅRIG kvinde, der fødte sit 3. barn februar 2013, kommer til mig i maj måned 2013 pga. lavt blodtryk, Jeg ved ikke, hvad hun fejler, og to sygehusindlæggelser over sommeren afklarer ikke hendes sygdom. Hun kommer til mig den 15.08.2013, hvor hun oplyser mig om sammenhængen mellem hendes symptomer og de HPV vacciner hun har fået den 01.03. og 02.06.13. Jeg er helt enig og ophører med at HPV vaccinere samt går til pressen for at melde ud, hvor alvorlige bivirkningerne af vaccinen er. Kvinden prøver efterfølgende forskellige behandlinger, inkl. hash, men uden større effekt, og hun har besvær med at passe børn og hjem, manden må tage meget fri fra arbejde af denne årsag. En god ven, med relationer til forskere inden for vacciner, foreslår at behandle hende med store doser C-vitamin og Glutathion intravenøst, samt tilføre forskellige salte, vitaminer og sætte hende på en streng diæt. Denne behandling påbegyndtes den 01.08.2014, og patienten er helt rask den 01.02.2015. De eneste følger hun har efter sygdommen er hudforandringer, som desværre er permanente - Hun skal fortsætte med peroral indtagelse af vitaminer og salte samt holde diæt, hvor længe er uvist.

SIDEN JEG stoppede med at HPV vaccinere den 15.08.2013 har jeg talt med over 100 syge og deres familier samt læst over 100 sygehistorier.

Sygdomsbilledet er det samme hos dem, der bliver syge af vaccinen. Første vaccine giver lokal reaktion og let øgede infektioner i form af forkølelser. Efter anden vaccine blev de tiltagende dårligere og får yderligere infektioner samt smerter i muskler og led. Efter tredje vaccine bliver de voldsomt syge med mange alvorlige symptomer, der ofte gør, at de må ligge i sengen døgnet rundt og ikke kan have noget socialt samvær med omgivelserne. Hos nogle kommer sygdommen snigende og udvikler sig inden for måneder eller år efter vaccinationerne. Kontakten til sundhedsvæsnet går fra stort set ingen til hyppige kontakter hos egen læge og sygehuse, som ikke kan finde ud af, hvad de vaccinerede fejler.

Dette er desværre ikke kun et dansk fænomen - det er worldwide, se www.sanevax.org.

PRODUCENTEN af HPV vaccinen Gardasil – Merck oplyser, at procentdelen af de vaccinerede, der rammes af bivirkninger er 3,2%, hvoraf 1 % meget alvorligt. Læser man produktresumeet står de fleste bivirkninger/symptomer nævnt.

Der er vaccineret ca. 500.000 i Danmark, hvilket svarer til at 16.000 har bivirkninger, heraf er 5.000 alvorligt ramt.

Disse tal stemmer ikke overens med Sundhedsstyrelsens, der udmelder henholdsvis 1.400 bivirkningsramte heraf 300 alvorligt syge. Årsagen til denne uoverensstemmelse er, at Sundhedsstyrelsen holder antallet af indberettede bivirkninger på lavest mulige niveau pga. sammenhængskraften mellem Sundhedsstyrelsen og medicinalindustrien. Denne sammenhængskraft bevirker nemlig, at Sundhedsstyrelsen ser en økonomisk fordel i at vedblive med at vaccinere.

Da maks. 10% af bivirkninger indberettes, skal Sundhedsstyrelsens tal ganges med 10. Det bevirker, at der er et mørketal på 14.000 syge, som ikke ved, hvad de fejler, og heraf er ca. 5.000 alvorligt syge.

ÅRSAGEN TIL HPV vaccineskade er velbeskrevet i en ny bog "Vaccines and Autoimmunity" af Yehuda Schoenfeld et al., skrevet af 77 international anerkendte forskere fra hele verden.

Tidligere mente man, at bivirkninger udløst af vacciner skyldtes vaccineantigenet, men nu er man blevet klar over, at det er aluminiumindholdet, som er den mest brugte adjuvans. Aluminium er både immuno- og neurotoksisk. De sidste 10 år har forsøg på dyr vist, at aluminium påvirker immun- og inflammationsresponsen. Dette har ført til syndromet Autoimmun/Inflammatorisk syndrom induceret af adjuvans (ASIA), der indgår i Myalgisk encephalomyelitis (ME). På forsøgsdyr udløste aluminium neurologiske og neuropsykiatriske symptomer, specielt aluminiumadjuverende nanopartikler går over blodhjernebarrieren og udløser immuninflammatorisk respons i nervevævet.

Risikoen forbundet med vaccineadjuveret aluminium er trefoldig. 1. Det kan blive i kroppen. 2. Det kan udløse patologisk/immunologisk respons. 3. Det kan gå ind i centralnervesystemet, hvor det kan udløse immuninflamatoriske og eksotoksiske processer. Specielt babyer og børn er følsomme. Dette er indtil nu blevet ignoreret af læger, patienter og forskere.

HPV VACCINESKADER er altså udløst af aluminiumadjuverende nanopartikler, og disse går ind og skader cellerne rundt om i kroppen, hvor de kan udløse 90 forskellige symptomer, lige fra lokal reaktion på indstiksstedet, lettere snue, nedsat modstandskraft mod bakterier, vira og allergener til kramper lokalt og generaliserede samt lammelser og akut død - som kuriosum kan jeg nævne, at flere kvinder får celleforandringer i livmoderhalsen hvis de har HPV virus i kroppen, når de vaccineres.

Det meget omtalte symptom POTS, er et symptom som de danske læger går meget op i, men de kan ikke henføre det til HPV vaccineskader. At dette er tilfældet er beskrevet ved forgiftning af tungmetaller i foran nævnte bog ”Vaccines and Autoimmunity”.

Af de 120 kvinder vaccineret i min praksis har jeg kendskab til 3, der har fået svært invaliderende bivirkninger og 5 med lettere bivirkninger. Yderligere har 6 udviklet celleforandringer i livmoderhalsen og er blevet koniserede.

At bruge aluminiumadjuverende nanopartikler som placebo over for vaccinen er ikke gangbart længere, fordi det ikke er det aktive stof i vaccinerne, altså HPV virus der udløser bivirkningerne, men aluminium.

Gardasil vaccinens indhold af aluminium er ca. 10 gange højere end nødvendigt, og altså 10 gange mere giftig end nødvendig.

Skal en vaccine, der udløser 90 forskellige symptomer, injiceres i den menneskelige organisme?

Jeg mener nej, og det er derfor vigtigt, at giftige tungmetaller fjernes fra vacciner, og andet bruges i stedet, fx hvide blodlegemer.

HPV VACCINESKADE indgår i sygdomsenheden Myalgisk Encephalomyelitis (ME) også kaldet kronisk træthedssyndrom. ME er en fysisk sygdom bl.a. udløst af bakterier, vira, svampe, tungmetaller, i HPV's tilfælde er det aluminium og andet.

ME er altså en fysisk lidelse, som er anerkendt af WHO, men fordi diagnosen er så svær at stille, prøver visse læger at lægge den under den psykiatriske forskningdiagnose, "Funktionelle Lidelser".

ME Foreningen har lige udsendt hæftet, "Myalgisk encephalomyelit - en international konsensusvejledning for læger", som jeg håber, samtlige danske læger vil modtage og læse, således ME patienterne kan få den rette behandling, og ikke risikere at blive kastet over i den diagnostiske skraldespand - "Funktionelle Lidelser".

Der er desværre få skanninger, der viser noget positivt, og der er ingen sikre blodprøver i Danmark der kan stille diagnosen som derfor må stilles på symptomatologien. I Tyskland foretager de Melisatesten, som viser om patienten reagerer på Gardasil, uorganisk/organisk kviksølv, aluminium, nikkel, gluten, gær eller har candida. Denne test burde hurtigst muligt indføres i Danmark, således diagnosen ME/HPV vaccineskader kan stilles mere præcist.

BEHANDLINGEN ER perorale vitaminer, salte, diæt, alternativ behandling, og de særligt dårlige har jeg givet intravenøst C-vitamin i store doser samt intravenøst Glutathion.

Jeg har et specielt skema, hvor jeg bruger patientens symptomer og scorer på VAS skalaen fra 0 – 10, og derigennem får et måleligt indtryk af, om behandlingen bedrer patienten eller ej.

Af de mere end 30 patienter jeg har haft i behandling, er det kun 3 der ikke er blevet bedre.

Behandlingen og behandlingstiden er individuel for hver enkelt patient.

De syge, der indtil nu har været i kontakt med det danske sundhedsvæsen, er meget skuffede, frustrerede og kede af den behandling de har fået, fordi ingen har troet på dem, og de enkelte afdelinger har ikke kunnet stille nogen diagnose, hvorfor de har sendt de syge videre til næste afdeling, og til næste afdeling, og til næste igen i en uendelighed. Nogle gange har patienten været igennem mere end tre sådanne rotationer, uden at nogen har kunnet stille en diagnose endsige hjælpe dem.

Tidligere Sundhedsminister Nick Hækkerup har så i sin visdom påbudt regionerne per 01.06.2015 at lave centre, der kunne undersøge de syge. Dette er desværre ikke noget Columbusæg, idet de 5 centre ikke kan diagnosticere eller behandle de syge. Centrenes kapacitet er alt, alt for lav, hvilket bevirker at ventetiden på behandling bliver alt for lang. Det går selvfølgelig helt galt, fordi flere og flere finder ud af, at de har en HPV vaccineskade, hvorved presset på centrene vokser eksplosivt som tiden går.

Jeg vil opfordre til et bredt samarbejde mellem konventionelle læger, orthomolekylære læger, alternative behandlere og kostvejledere, hvor alle har samme indflydelse på behandlingen, for at imødegå denne medicinske katastrofe. Et sådan samarbejde er indført på visse kræftafdelinger rundt om i landet.

Det er uansvarligt ikke at behandle hurtigst muligt, fordi de syge gradvist bliver dårligere og dårligere, og det bliver sværere og sværere at få dem tilbage til et normalt liv, des længere behandlingen udsættes. Derfor haster det med en diagnose og behandling af de HPV vaccineskadede.

De ØKONOMISKE udgifter er enorme for stat, regioner og kommuner, det ved de blot endnu ikke, fordi de benægter sagens alvor. Jeg har løseligt regnet det til mellem 2-3 mia. kr. om året, derudover har den enkelte familie en merudgift på omkring 100.000kr. årligt til medicin, kørselsudgifter, nedgang i lønindtægt pga. sygdom og lignende.

HVORFOR SKAL lægerne indberette bivirkninger, når det ingen konsekvenser har?

Når antallet af anmeldte mistænkte bivirkninger fra vacciner eller medicin vokser over et vist antal per tidsenhed, burde disse vacciner/medikamenter fjernes fra markedet og undersøges nøjere. I den forbindelse er det vigtigt at huske på, at maksimalt 10% af bivirkningerne indberettes. Havde denne regel eksisteret i Danmark ville nogle af Sundhedsstyrelsens skandaler være blevet afværget, fx Omniscan og Boneloc - se www.sundhedsstyrelsensskandale.... En sådan regel ville også have bevirket, at HPV vaccinen var fjernet fra markedet for over et år siden, og dermed 3.000 færre HPV vaccineskadede i Danmark, fordi 8-10 personer bliver HPV vaccineskadet ud af det totale antal, der vaccineres dagligt.

HVORFOR STOPPEDE Sundhedsstyrelsen så ikke HPV vaccinen for et år siden?

Hvorfor negligerer de antallet af HPV vaccineskadede?

Dette skyldes den udbredte og stærke sammenhængskraft, der er mellem medicinalbranchen - Sundhedsstyrelsen - Statens Seruminstitut - Kræftens Bekæmpelse og læger i centrale stillinger i sundhedsvæsnet. I den forbindelse skal det nævnes, at medicinalindustrien er den rigeste og mest magtfulde industri i verden, den overgår våben- og narkoindustrien. Medicinalindustrien har i deres budgetter indkalkuleret bøder, i milliardklassen til erstatninger, til bivirkningsramte og til korruption. Pfizer har fået verdens største bøde på 12 mia. kr. for forskellige forseelser. MSD har betalt over 7 mia. kr. for Viox-skandalen, og Glaxo har betalt en bøde på 2,8mia. kr. for korruption i Kina, hvor de havde korrumperet for 2,8 mia. kr.

JEG VIL derfor opfordre Sundhedsminister Sofie Løhde til at lukke, med tætte skodder, for medicinalindustriens indflydelse på de danske sundhedsmyndigheder og det danske sundhedsvæsen.

Jeg håber, at den verdensomspændende skandale udløst af HPV vaccineskaderne, vil bevirke:

  1. at vacciner og medikamenter gøres så lidt giftige som overhovedet muligt, ved at nedbringe antallet og koncentrationen af de giftige indholdsstoffer.
  2. at markedsføringen bliver ærlig og relevant.
  3. at medicinalindustriens fortjeneste på deres produkter fastsættes til et anstændigt maksimum. Som tidligere fremhævet kan fremtidens vacciner i vid udstrækning gøres ugiftige ved at erstatte tungmetaller med f.eks. hvide blodlegemer.

JEG SYNES det er tankevækkende, at medicinalindustrien, pga. pres fra HPV vaccinemodstandere, får Sundhedsstyrelsen, Kræftens Bekæmpelse, Statens Seruminstitut og diverse overlæger og professorer til at udtale sig i pressen om, hvor fantastisk HPV vaccinen er, og hvor mange dødsfald den vil hindre i fremtiden. Dette er i direkte strid med virkeligheden. Det viser kun, hvor korrupt systemet er!

Venlig hilsen Stig Gerdes Formand for Borgerretsbevægelsen og Praktiserende Læge Fredericia siden 1978

Del Skandalen omkring HPV-vaccineskader