Gå til hovedindhold

Cannabis hjælper syge mennesker hver dag

Af Lars Rasmussen

Man kan næsten dagligt læse, at mennesker med svære sygdomme får forbedret deres livskvalitet med medicinsk cannabis. Det er alt fra kræftpatienter over epilepsi, posttraumatisk stress syndrom, multipel sklerose, smertepatienter til psykisk syge og mange flere.

Hvad er medicinsk cannabis?

Medicinsk cannabis kommer fra cannabisplanten, som hører under hampfamilien. Under cannabisfamilien findes Sativa, Indica og Ruderalis. Sativaen er den, som har flest cannabinoider, og specielt to af disse cannabinoider har mange medicinske egenskaber. Den ene er THC-A, som er en syre, der under opvarmning bliver til den psykoaktive cannabinoid, THC. Den anden er CBD, som er en anti-psykotisk cannabinoid.

Men er det bare en placebo-effekt eller er der virkelige evidens for den medicinske effekt?

I 2004 konkludere GW Pharmaceuticals, at cannabinoid medicin kan bruges til at hjælpe på migræne og kroniske smerter, da THC går hen og blokerer for den mekanisme, som sender signaler rundt i kroppen på, at du har smerter. I 2010 kan man læse i Canadian medical assosiation, at kroniske smertepatienter, som indtager cannabinoiden THC, fjerner deres smerter og nogle af de søvnproblemer, som de havde i relation til smerterne.

Mht. epilepsi så er der forskellige studier, der tydeligt viser, at cannabis har rigtig god effekt på epileptisk aktivitet. Der er mange forskellige typer af epilepsi, og det er langt fra dem alle, man kan lave kliniske studier med. Derfor er der meget få videnskabelige beviser på f.eks. de meget svære former for epilepsi, men i de lande, hvor medicinsk cannabis er lovligt, er der mange indrapporteringer til læger, som fortæller, at det hjælper på netop de medicinresistente epilepsi-typer.

Mange fortæller endvidere, at de ikke får epileptiske anfald mere. NBC-News bragte 9. juli 2013 indslaget om Zaki, en dreng på 10 år som havde op mod 250 epileptiske anfald om dagen. Fra det øjeblik, han fik medicinsk cannabis, kunne moderen se en forandring, og Zaki har ikke haft et epileptisk anfald i otte måneder, efter han er begyndt på medicinsk cannabis.

CBD er en cannabinoid, som har vist gode medicinske egenskaber. Ud over det hjælper på epilepsi og motoriske anfald generelt, er der endvidere videnskabelige beviser på dette er anti-psykotisk, og det modarbejder, at THC skulle fremme psykoser. Denne pup-med udgivet i 2012 fortæller samtidigt, at CBD har lignede profil som mange af de anti-psykotiske medikamenter, vi har på markedet i dag. Og derfor kan de muligvis bruges i stedet for de mange anti-psykotiske medikamenter, der findes på markedet.

Kræft er en sygdom, som rammer ca. et ud af tre mennesker i Danmark. Men det ser ud som om, at denne plante muligvis kan hjælpe på dette også, men der foreligger endnu ingen konklusion herpå. Der er dog flere indrapporteringer på, at folk er kureret for kræft i andre lande ved brug af cannabis olie, som er et ekstrakt lavet på cannabisplanten, men også her mangler den endelige konklusion.

Ved multipel sklerose lavede Claude Vaney et doubled blinded studie med medicinsk cannabis. Dette viste positive effekter, som mindskede de motoriske anfald og øgede bevægelsesmuligheder. Og som vi kan læse i GW Pharmaceuticals pup-med, fjernet det også smerter.

Astrid Krag og sundhedsstyrelsen påstår der ingen evidens er

Når Astrid Krag, sundhedsminister (SF), påstår, der ingen evidens er på dette, er det jo i dyb modstrid med, hvad hele lægevidenskaben siger uden for Danmarks grænser. Der viser videnskaben og indrapporteringerne tydeligt, at svært syge mennesker har en positiv effekt af medicinsk cannabis, og store dele af den vestlige verden har lovliggjort medicinsk cannabis. Andre er gået hele vejen og legaliseret cannabisplanten grundet deres yderst positive effekt med medicinsk cannabis.

Endvidere påstår Krag og Sundhedsstyrelsen, at der ikke er evidens for langtidsbivirkningerne på medicinsk cannabis. Dette er heller ikke korrekt. Alle bivirkninger ved medicinsk cannabis er fremme i lyset og det eneste, der er bivirkning på, er THC, som kan fremme en psykose. Men det er ikke ensbetydende med, at THC nødvendigvis gør det. Endvidere kan der ved THC være en negativ kognitiv effekt for unge, og man kan blive skæv af THCen.

*Sundhedsstyrelsen og sundhedsministeren bruger tydeligvis nogle argumenter, der er grebet ud af den blå luft. Det virker mest af alt som om, at det en ideologisk kamp frem for en sundhedsfaglig vurdering.*