Det her er ikke en betalingsmur

Når du scroller ned, kan du frit læse De borgerliges blinde plet

Ovenikøbet uden forstyrrende bannerannoncer

Men hvad lever Folkets Avis så af? Bidrag fra sådan nogle som dig

Værn om pressefrihed og folkestyre Støt Folkets Avis

De borgerliges blinde plet

Skrevet af Lennart Kiil

Der er ingen tvivl om, at økonomiske incitamenter virker:

Hvis man tredoblede lønnen til de folkevalgte, ville der blive flere om buddet. Talentpuljen ville vokse ganske betragteligt.

Det vil sige, at vi ville få politikere, som var dygtigere.

Dygtigere til at udbytte og bedrage folket, vel at mærke.

Som om de nuværende ikke er slemme nok til det.

En højere løn til politikerne er ingenlunde en garanti for et friere eller rigere samfund. Tværtimod.

EU har længe kørt en model, hvor man tilbyder sine ansatte yderst gunstige vederlag og en lang række tillæg og frynsegoder - og endda delvis skattefrihed.

Det har bestemt tiltrukket masser af dygtige folk. Fremragende folk endda.

Altså fremragende teknokrater og fremragende bureaukrater.

At så mange borgerlige tror, at flere penge til politikere ville medføre et friere og rigere Danmark er faktisk lidt overraskende. Men ikke desto mindre er det en udbredt opfattelse.

Disse borgerlige og liberale ved jo godt, at det ikke hjælper at hælde mere ulandsbistand på Afrika, når Mugabe et al. skummer fløden. De ved jo godt, at investeringer kun lykkes, hvis respekten for den private ejendomsret er på plads.

At man så omvendt tror, at man kan løse problemet med for meget politik og for dårlig politik herhjemme ved at hælde flere penge i systemet og tildele landets toppolitikere klækkelige lønforhøjelser, er mildest talt forbløffende.

Det her må siges at være de borgerliges og de liberales blinde plet: Pludselig ser man ikke, at systemet kan være et problem.

Så længe politikerne har så meget direkte og indirekte magt, som det er tilfældet her i landet, så ville en højere løn og flere privilegier gøre mere skade end gavn.

Tager man et system som i bund og grund er forkert skruet sammen og sætter det under ledelse af dygtigere mennesker, så bliver dette system bare bedre til at gøre det forkerte.

For systemer, som er skruet forkert sammen, gør nu engang det forkerte.

Dygtigere og mere intelligente mennesker vil være dygtigere til at manipulere befolkningen. Dygtigere mennesker vil flytte magten yderligere i retning af systemet og væk fra borgerne.

Den blinde plet hos de borgerlige opstår, fordi de i deres hoved ser staten som en virksomhed, der bare skal have bedre ledelse.

Men staten er ingen virksomhed.

En virksomhedsleder skal jo helst være godt til at dække kundernes behov. En politiker behøver ikke dække borgernes behov, for han har et magtmonopol til rådighed. Han skal sådan set bare være god til at kræve skatter ind.

At mange borgerlige og liberale uden videre antager, at dygtigere politikere vil lede til en for befolkningen mere gavnlig politik, mere frihed og velstand, er bekymrende.

Den implicitte præmis, at dygtigere mennesker skaber mere frihed, holder ikke inden for det politiske system, som det er indrettet i dag. Tværtimod.Det eneste, der skaber mere frihed og velstand, er en oplyst, selvbevidst og af politik uhæmmet og utæmmet befolkning.Systemet skal forbedres - ikke bestyrkes!

Del De borgerliges blinde plet