Det her er ikke en betalingsmur

Når du scroller ned, kan du frit læse FN's kvindeorgan ønsker mere censur på og overvågning af internettet

Ovenikøbet uden forstyrrende bannerannoncer

Men hvad lever Folkets Avis så af? Bidrag fra sådan nogle som dig

Værn om pressefrihed og folkestyre Støt Folkets Avis

FN's kvindeorgan ønsker mere censur på og overvågning af internettet

Skrevet af Lennart Kiil

FN vil gøre nettet til "safe space" for piger og kvinder.

FN's kvindeorgan har netop udgivet en rapport med titlen "Cyber Violence Against Women And Girls: A Global Wake-up Call".

Det kan løst oversættes til:

"Net-vold mod kvinder og piger: Et globalt opråb"

Rapporten lægger op til øget kontrol med og overvågning af ytringer på internettet.

FN's kvindeorgan UN Women vil altså føre kønskamp på internettet.

Og midlerne er de helt klassiske totalitære:

UN Women foreslår, at internetudbydere og sociale netværk holdes ansvarlige for milliarder af enkeltindividers ytringer på nettet.

Regeringen og overnationale myndigheder opfordres til at indføre mere overvågning og strammere kontrol med internettet.

De sociale netværk (Facebook, Twitter, etc.) opfordres til proaktivt at overvåge hver enkelt bruger, samt dennes profil og opdateringer.

Søgemaskiner som Google opfordres til at overvåge, censurere og forhindre videreformidling af indhold, der ikke stemmer overens med retningslinjerne fra UN Women.

Endvidere lægger FN op til at kun sociale netværk, som underlægger sig retningslinjerne fra FN's kvindeorgan, skal have "licens" (altså lov til) til at eksistere.

FN forestiller sig at de enkelte nationer og stater stiller lov- politi- og kontrolapparat til rådighed for disse vidtgående tiltag fra FN.

Disse tiltag, som er de hidtil mest vidtgående i forhold til internetcensur, begrundes med et hensyn til pigers og kvinders rettigheder på nettet.

Udviklingen på nettet kommer kort tid efter at universiteter rundt om i den vestlige verden er begyndt at oprette "sikre zoner".

I disse "sikre zoner" er forskellige debatter og udtryk forbudte, fordi de antages at kunne få studerende til at føle sig ilde til mode.

Ifølge den nye rapport fra FN er "net-berøring lige så skadelig som en fysisk berøring", skrevet som: "A cyber-touch is recognised as equally as harmful as a physical touch".

Denne overvældende bekymring over "net-berøringer" fra FN kommer samtidig med, at det afsløres af Saudi Arabien skal lede FN's menneskerettighedsråd.

Man kan så spørge sig selv, om de mennesker i Saudi Arabien, som piskes eller endog henrettes for at have en kritisk blog på nettet, ligesom FN's kvindeorgan mon mener, at en "net-berøring" er lige så skadelig som en fysisk handling.

I hvert fald tager UN Women med den nye rapport et skridt i retning hen imod den mere totale overvågning og censur som netop kendes fra lande som Saudi Arabien, så måske det alligevel hænger sammen.

Emner: