Det her er ikke en betalingsmur

Når du scroller ned, kan du frit læse Arbejde eller livet - eller livet og arbejdet?

Ovenikøbet uden forstyrrende bannerannoncer

Men hvad lever Folkets Avis så af? Bidrag fra sådan nogle som dig

Værn om pressefrihed og folkestyre Støt Folkets Avis

Arbejde eller livet - eller livet og arbejdet?

Vi har et liv og vi har et arbejde. Vi kan kalde vores arbejde for et arbejdsliv, og vi kan bruge det meste af vores tid på det. Eller vores tanker kan være bundet op i at skulle arbejde, tjene til føden og på den måde sikre overlevelse. Men liv og arbejde er ikke det samme. De tjener hinanden.

Alt flyder sammen, hvis vi ikke skiller tingene ad.

Når arbejde bliver til livet, bliver det til vores identitet. Så er vi noget betinget af vores arbejde. Vi skaber en værdi, en genkendelighed når vi sætter label på os selv i forhold til vores beskæftigelse.

Vi kan ikke være til et socialt komsammen, uden at vi bliver spurgt til vores beskæftigelse eller erhverv. Det er nærmest det samme som når hunde mødes; 1) et visuelt billede; og 2) et snus i bagenden, så er du identificeret og klassificeret. Navn og rang, eller hvad hedder du og hvilken status har du i ”beskæftigelses-kvalifikationen”?

Det er nærmest en gyser, når vi får spørgsmålet, for vi skal helst lande på den rigtige side af ”at være noget” i spørgerens bevidsthed. At vi får anerkendelse og får skabt en interesse som gør, at vi føler vi er inde i varmen. Hvilket giver nogle betingede følelser, som er bundet op af vores beskæftigelse, igen på sammen måde som når en hund får belønning for dens handling.

hr. Businessman

Det er disse betingede følelser, som giver et lille belønningskick, i at føle sig accepteret, som jo skal stå i skarp kontrast til det modsatte: Forkastet. At stå udenfor denne samfunds-selv-beskæftigelse i at være med. De fleste kender til følelsen af; at være udenfor, ensomme og det at være moppet.

Det er ligeledes en betinget negativ respons på vores sociale status. Hvis vores sociale status kan give en positiv respons, der gør at vi kan komme med ind i den sociale kreds, så skal vi nok komme til at logre med halen igen.

Værst er det, hvis vi er arbejdsløse. Det giver en social angst både for den arbejdsløse, og for spørgeren til hvem den arbejdsløse er. For den arbejdsløse, fordi, der skal være et social accepteret svar og forklaring på, hvorfor han/hun ikke ”er noget” (læs: laver noget). Og for spørgeren, da auto-retorikken går i stykker, som stopper ved navnet. Nu kan spørgeren ikke have sine præfabrikerede identifikationer om personen, og mister som resultat af det, trygheden i at vide noget på forhånd.

For nogle arbejdsløse er det tabu, at være arbejdsløs i denne ”at være noget diskurs”, da der i den sociale kodeksbog, står at vi skal være noget. Vi skal gøre gavn, og er vi ikke med, så er vi uproduktive, ineffektive, og på den sociale rankstige er vi på højde med pensionister og indvandrere.

Der er sket et skred fra den tid hvor vores identitet lå i, at være Peders søn. Altså en identifikation af at være barn af vores forældre. Heldigvis er vi kommet videre, og Pedersen er måske også ved at være passe´, ligesom det at være smed hele livet også er det. Men, at hvem vi er, er skredet ned på et adfærdsplan, kan være et skråplan og et produkt af, det at stræbe efter noget, som ligger uden for os selv og vores følelsesmæssige værdier.

Vi skal være os selv med en hel del mere, end hvad jobbet kan give os. Vi er fædre, mødre, mænd, kvinder, sønner, døtre, kærester, venner, fortrolige og meget andet. Vi er. Og vores arbejde er det vi foretager os, for at tjene penge, og så måske for at skabe mening og glæde, foruden at bidrage til den verden vi er en del af.

Tænk hvis stress alene skyldtes, at vi identificerede os med vores arbejde og det vi udretter fysisk på adfærdsplan i handlen og gøren.
 At vores virke var årsagen til, at vi mistede både vores psykiske og åndelige jeg, så vi ikke hvilede i os selv længere.

At vi ikke mærkede os selv - vores autentiske følelser, som ikke var betinget af sociale belønningsklap på skulderen. Altså det, at vi skal være nogen, før vi er noget. Det at være nogen er mit jeg, mit ego, og det er altid i spil, til at skulle være noget, betinget af andet og andre.

Det er naturligvis vores egoisme som kommer i spil, da vores ego er betinget af både frygt og social accept. Så alt det vi foretager os, betinget af andres billigelse, er vores socialt betinget jeg, som jo stortrives på de social medier, da det at skabe historier skaber vores ego.

Det er det som jeg er ubetinget af, hvad jeg fortager mig, uagtet mit job og mine handlinger, som er mit virkelige og autentiske jeg.

Det er her livet bliver sanseligt og livet leves. Det er her, vi skaber relationer som intet har med vores arbejde og vores handlinger at gøre.

Det er her vores sande identitet hører hjemme; en væren i nuet og i verden. Her er mine følelser medstøttende i mine beslutninger. Det er her, at der er fred i sindet, og vi sanser alt levende omkring os, ser dugen i græsset og hører fuglene synge.


Her er det ikke muligt at være stresset i mere end et øjeblik. Der kan siges meget om at være forankret i sig selv og ikke i flygtige historier, som konstant skal være i spil, for at kunne være nogen og for at kunne være med. Det er igennem vores autentiske og følelsesmæssige jeg, at vi kan opleve indre fred, glæde og kærlighed.

Et er dog sikkert, og det er at der ikke endnu er nogen, der på deres dødsleje ville ønske at de havde arbejdet noget mere. 
Et andet standpunkt er, at livet er flygtigt og det er et engangsliv. Der er ét skud i bøssen, og at skyde på arbejde alene, er at ramme ved siden af.

fr. Businesswoman

Del Arbejde eller livet - eller livet og arbejdet?