Det her er ikke en betalingsmur

Når du scroller ned, kan du frit læse Kilder i ny bog: Danske medier lod sig vildlede af bog om Vejlegårdssagen

Ovenikøbet uden forstyrrende bannerannoncer

Men hvad lever Folkets Avis så af? Bidrag fra sådan nogle som dig

Værn om pressefrihed og folkestyre Støt Folkets Avis

Kilder i ny bog: Danske medier lod sig vildlede af bog om Vejlegårdssagen

Skrevet af Lennart Kiil

Forlaget Zetland var efter Vejlegårdssagen hurtigt ude med en bog om forløbet. Stegt Flæsk, hed den, og den var skrevet af journalist Ida Nyegård Espersen. Men nu sætter medvirkende kilder i en ny bog om Vejlegårdssagen spørgsmåltegn ved konklusionerne i Stegt Flæsk. Den nye bog - Den bitre strid - Krigen om Vejlegården - er skrevet af journalist Thomas Vilhelm.

Ved læsning af Stegt Flæsk kommer man nemt til at stå tilbage med en opfattelse af, at det ikke var Amin Skov, der kæmpede for sin virksomheds overlevelse, men i stedet liberale kræfter i Danmark der i en stor sammensværgelse førte krig mod fagbevægelsen. Det var i hvert fald den tolkning Avisen.dk lagde frem i en artikel den 28. september 2012. Under den konspiratoriske overskrift "Liberale bagmænd dirigerede Vejlegårdssagen" hed det blandt andet:

I landets medier er ejeren af Vejlegården, Amin Skov, blevet fremstillet som den lille mand mod mastodonten 3F. Men det er en sandhed med alvorlige modifikationer, afslører det nye journalistiske forlag og magasin Zetland. Nogle af landets mest indflydelsesrige og velhavende borgerlige liberalister opdagede nemlig allerede i det tidlige forår, at den jyske restauratør Amin Skov var en velegnet person til at gå forrest i deres mangeårige kamp mod fagbevægelsen.

Og.

I kulissen arbejder en skare af yderst kompetente folk med flair for sociale medier, online-optimering og kommunikation og sympatier hos Venstre eller Liberal Alliance, lyder det i magasinet. Andy Møller Hansen, som er bestyrelsesmedlem i Venstres Ungdom i Randers, står bag Amin Skovs Facebook-støttegruppe, og byrådsmedlem for Venstre i Vejle, Anja Daugaard, der ejer sit eget reklamebureau, hjælper til i Amin Skovs kamp for at sætte dagsordenen.

Den på Avisen.dk fremlagte opfattelse fandt hurtigt vej videre til Ekstra Bladet og andre medier i Danmark og ikke mindst de sociale medier. Men flere af de nævnte "liberale bagmænd" kan ikke genkende sig selv i de roller, artiklen på Avisen.dk tillagde dem på baggrund af bogen Stegt Flæsk fra Zetland.

Søren Kenner, der også nævnes i artiklen på Avisen.dk, udtaler her i et uddrag fra den nye bog, Den bitre strid - Krigen om Vejlegården:

Jeg blev kontaktet af en journalist fra forlaget Zetland og havde bagefter den fuldstændig overraskende oplevelse af at læse gengivelsen af det, jeg havde skrevet, som ikke på nogen måde havde noget med det skrevne i min mail at gøre. Jeg har intet haft at gøre med det, der blev planlagt af støtteforeningen og andre. Jeg har haft to telefonsamtaler med Amin, hvor jeg sagde til ham, at hvis han havde brug for noget viden om at kommunikere, kunne vi godt snakke om det.

Flere personer med en mere direkte daglig tilknytning til driften af og sagen omkring Vejlegården har svært ved at se, de blot skulle være en slags marionetdukker i hænderne på ideologiske liberale kræfter. Således har også direktør for Kristelig Arbejdsgiverforening Karsten Høgild rettet kritik mod fremstillingen i Zetlands udgivelse. I en mail tll redaktør og partner hos Zetland, Hakon Mosbech, skriver han:

Jeg vil betegne disse som ren spekulation, da disse ikke dokumenteres eller sandsynliggøres. (…) Der har ikke fundet en sådan orkestrering sted med Venstre eller liberale bagmænd, der trak i trådene. De usandheder, der er bragt på banen, har vi (Høgild og Amin Skov) opfattet som vildledende og krænkende i forhold til vores rolle. Der er fundamental forskel på at bakke op om noget, og så stå bag og orkestrere noget. I begyndelsen opbygger journalisten en præmis i sit retoriske spørgsmål: ´Måske er kampen langt mere velorkestreret og gennemorganiseret med magtfulde politiske kræfter i kulissen.´ Herefter er der flere steder i bogen, hvor journalisten antyder, at en politisk opbakning og andre sympatitilkendegivelser er odiøse i forhold til dette første spørgsmål. Men præmissen bliver aldrig underbygget med andet end fornemmelser, og jeg savner en dokumentation for påstandene. (…) Når så Avisen.dk (arbejderbevægelsens egen netavis) konspirerer videre på bogens tankespind, har vi balladen. Men de bygger jo deres artikler på citater fra bogen.

Hakon Mosbech tager den 26. oktober til genmæle på vegne af Zetland, og han afviser kritikken uden dog helt konkret at pege på steder i STEGT FLÆSK, hvor formodningen om en liberal orkestrering af Vejlegårdssagen underbygges eller dokumenteres:

I forhold til kritikken mener vi bestemt ikke, at der optræder ´sammensværgelsesteorier´ i singlen. Vi skriver ikke noget om sammensværgelsesteorier i udgivelsen. Hvad vi til gengæld skriver om, er, hvordan Vejlegårdens kamp er foregået og organiseret. Her kunne man som almindelig nyhedslæser have fået det indtryk, at det udelukkende er Amin Skov, der har stået for indsatsen. Og som vores udgivelse viser, spiller han da også en væsentlig rolle. Der er imidlertid også andre aktører indblandet i indsatsen omkring Vejlegården, heriblandt politiske kræfter på både lokalt og nationalt plan. Det er fuldt ud dokumenteret i ’Stegt flæsk’ på adskillige sider, der kommer omkring alt fra prominente toppolitikere fra Venstre og Liberal Alliance til stærke lokale kræfter (og andre professionelle aktører, dig selv inklusive, i øvrigt). Vi kan dog ikke tage ansvar for, hvad et andet uafhængigt medie, fx Avisen.dk, vælger at skrive.

Alle citater er fra den nye bog om Vejlegårdssagen, "Den bitre strid - Krigen om Vejlegården", der netop er udkommet som e-bog og senere på året udkommer på tryk.

Del Kilder i ny bog: Danske medier lod sig vildlede af bog om Vejlegårdssagen