Det her er ikke en betalingsmur

Når du scroller ned, kan du frit læse Masseskyderier rammer også europæiske lande

Ovenikøbet uden forstyrrende bannerannoncer

Men hvad lever Folkets Avis så af? Bidrag fra sådan nogle som dig

Værn om pressefrihed og folkestyre Støt Folkets Avis

Masseskyderier rammer også europæiske lande

Skrevet af Lennart Kiil

I sidste uge skrev jeg her på bloggen (Mediemøllen) et indlæg om drab ved masseskyderier i USA og Europa - og pressens dækning af disse tragiske hændelser.

Min pointe var, at den opfattelse - vi får af tingene, hvis vi ukritisk sætter vores lid til de etablerede medier - ikke altid stemmer overens med virkeligheden.

Jeg så på antallet af dræbte ved masseskyderier, og det viste sig at der for en række europæiske lande er flere dræbte ved masseskyderier i forhold til befolkningsstørrelse end i USA.

Men jeg burde i stedet for antal dræbte ved masseskyderier have set på antallet af masseskyderier, fik jeg at vide af flere.

For så ville det nok stå klart, at fordommen virkelig var sand: USA er i en helt særlig kategori, hvad de her ting angår.

Men, nej.

For ser man på antallet af masseskyderier i USA i forhold til en række europæiske lande, så forholder det sig sådan, at en række europæiske lande har flere masseskyderier per capita end USA.

Og det vel at mærke når tallene fremkommer på samme præmisser i USA og de undersøgte europæiske lande. Definitionen på et masseskyderi er altså ens hen over landene for de tal, der sammenlignes.

Så uanset om man ser på antal dræbte eller på antal skyderier, så er der ikke hold i myten om, at masseskyderier altovervejende er et amerikansk fænomen. Det er desværre et problem mange steder i verden. Herunder i Europa.

For tiden florerer der på nettet tal fra USA, som er meget højere end dem, jeg refererer her. Men det er tal, hvor man også medtager narko- og banderelaterede skyderier, og det har man altså ikke gjort for de europæiske lande.

Del Masseskyderier rammer også europæiske lande

Medierne skal holde øje med magten. Men gør de det?

Mediemøllen holder øje med medierne. Bliv sponsor og bak op!