Få adgang til alt indhold, slip for reklamer og støt Folkets Avis!

59,-
per måned

Smerte er vores natur

”Hvis vi ikke kender vores smerte, er vi ikke i stand til at elske, have medfølelse eller skabe varige relationer."

Vi tror vi kender vores nærmeste rigtigt godt, og ofte tillægger vi dem, at de har det godt – ja nærmest bedre end vi selv syntes vi har det. Desværre er det ofte langt fra sandt, for har vi ikke fat i os selv, vores egen smerte og selvforståelse, så er vi meget langt fra virkeligheden.  Vores selvforståelse kommer, når vi begynder at kikke indad, og har modet til at turde mærke vores smerte; hvor den kommer fra, og hvad der er kilden til vores lidelser.

Vores selvforståelse er nødvendig, for at kunne møde et andet menneske. Så snart du er blevet fortrolig med din egen smerte, er du i stand til at forstå og kommunikere bedre med andre. Omvendt, hvis ikke du kender til din smerte; lukker af for den og fortrænger den, så får du også lukket af for kommunikation til, og forståelse af, andres følelser og meninger. Dette ses tydeligt i konflikterne mellem kærlighedsrelationer. Ofte er begge parter enige om, at de slet ikke taler samme sprog. I virkeligheden taler de kun med deres egen selvforståelse og projektionerne fra deres partners ikke-forståelse.

Bigstock - Light Stream

Vores selvforståelse er afgørende for, om vi er i stand til at elske, dels os selv, men også at elske et andet menneske. Når vi har indsigt i vores egen smerte og længsel, bliver vi i stand til at rumme vores egen smerte, og derved kommer vi i tættere kontakt med vores følelser. Vi bliver i stand til at give omsorg og medfølelse til andre. Og så kan vi være med til at lette smerten for andre, gennem det at lytte nærværende og medfølende.

Vi scorer højt på lykkeskalaen i vores land, men jeg er sikker på, at det er målt på muligheder, og det vi ejer og får igennem vores velfærd. Men lykke findes ikke i rammerne, og trods både rammer og muligheder for lykke, så er lykke umulig, uden at kende sin smerte. 

Men vi har aldrig været så et fortravlet folkefærd. Vi yder og pukler, rammes af stress, angst, depression, og bliver medicineret i et væk. Skilsmisseprocenten er ligeledes på sit højeste. Og præstationerne ligger på Ironman niveau, og alle løber for at være toptunet og i form, og lige lidt hjælper det på den ulmende samvittighed og det pres, som skjuler sig og kommer frem så snart pulsen er nede igen. 25% af kvinder i den arbejdsdygtige elite er så pressede med stress, at de overvejer at melde sig ud af arbejdsmarkedet eller gå i intensiv behandling.

Alt for ofte har vi tendenser til at være vrede på os selv, mærker skyld og er styret af dårlig samvittighed. Og så længe vi befinder os på dette niveau, er vi ikke i stand til at have den nødvendige kontakt til vores følelser, og nærværet udebliver. Ensomhed og tomhed er en konstatering, og det er ofte den vi kan løbe fra, ligesom at praktiske gøremål kan holde os i gang, så vi ikke mærker smerten fra den.

Tempoet, presset og den samfundsmæssige stress er desværre blot symptomatisk på, at vores smerte ligger indefrosset som en skøjtebane, hvor alle skøjter rundt, og forgæves forsøger at finde fodfæstet. Desværre er tempoet medårsag til, at vi ikke kan komme i kontakt med vores inderste følelser og lykke. Det er når tempoet sættes ned, at isen smelter, og vi mærker smerten ved ikke at leve fuldt ud. Gennem bearbejdelse, forståelse og tilgivelse kommer vi ind til os selv; følelsen af at være i live.

Når du erkender smerten, begynder du en rejse hjem til dig selv, og det at være dig. Det sker gennem accept af dig selv, dine handlinger og ikke mindst din manglende forståelse og indsigt i den menneskelige natur.

At komme hjem betyder, at vi begynder at lytte til os selv. Lyt til den stemme som er uden fordømmelser og anklager, og du vil blive stærk i kommunikationen med andre. Du vil være i stand til at hjælpe andre af med deres forsømmelser og lidelse. Du vil begynde at nyde hvert øjeblik, med de positive stemninger og den sanselighed som opstår, når du har opløst årsagen til din smerte.

Engel

Del Smerte er vores natur