LEDER: Som nation skal vi sikre os kontrollen med vor egen skæbne

Skrevet af Lennart Kiil

For præcist en måned siden - inden menneskevandringerne var begyndt at tage fart for alvor - skrev jeg følgende her på lederpladsen:

Tyskland og Sverige forsøger at løse et problem i Mellemøsten ved at skabe en menneskestrøm tværs over Europa.

Sagen er den, at befolkningen i Mellemøsten og Nordafrika er femdoblet på 65 år. Siden 1950 er befolkningernes størrelse eksploderet i det område.

Nogle lande i området er omsider ved at få kontrol med den demografiske tilvækst, mens andre lande dernede stadigt har meget høje fødselsrater.

Europa har i perioden, hvor de mellemøstlige og nordafrikanske befolkninger er vokset med stor fart, modtaget mange indvandrere og flygtninge fra området.

Det er ikke gået alt for godt med integrationen.

I mange tilfælde vælger indvandrere at bringe deres egen kultur og værdier med herop og leve videre nogenlunde, som de levede før de begav sig ud på rejsen mod nord.

Det har med al tydelighed vist sig, at Europas og Danmarks evne til at integrere indvandrere er begrænset. Det skyldes flere ting, men her kan vi nøjes med at konstatere, at sådan er det.

Vores erfaring tilsiger os altså, at vi kun kan integrere et meget lille antal indvandrere. Kommer der mange, kan vi ikke følge med. Og så opstår der store problemer.

Diamentrale modsætninger?

Denne erfaring er vigtig at have med sig, når vi ser på den sandsynlige udvikling de kommende år. For meget tyder på, at der er mange, mange flere mennesker på vej end vi hidtil har set.

Og det er ikke blot i Mellemøsten og Nordafrika, at befolkningerne vokser. Resten af Afrika står over for en decideret befolkningseksplosion. Det er voldsomme naturkræfter.

Og kulturforskellene er betydelige (klik på kortet herover til højre) både i forholdet mellem Mellemøsten og Danmark og i forholdet mellem Afrika og Danmark, så integration er absolut ikke nogen nem sag.

I den forbindelse skal vi huske på, at Europas og Danmarks evne til at integrere sandsynligvis endda er ringere i dag end den var for 30-50 år siden:

  • Dels er de europæiske og den danske befolkning blevet ældre
  • Dels har vi integrationsproblemer at kæmpe med i forvejen
  • Dels er mange i vildrede omkring vores egen kultur

Kort sagt: Vi er ikke rustede til at håndtere de udfordringer, som kommer fra syd.

Vi kan ikke håndtere disse problemer inden for grænserne af Europa eller Danmark.

Dermed vender vi tilbage til indledningen: Det var en kæmpe brøler af Europas elite med Angela Merkel i spidsen at invitere flygtninge og indvandrere til Europa nu.

Hun gav grønt lys.

Og så kører den helt store karavane altså.

I Tyskland forventer man nu op mod 1,5 millioner migranter alene i 2015. Typisk vil hver af disse forsøge at få yderligere mellem fire og otte mennesker op via familiesammenføring snart efter.

I Danmark skal vi ikke blindt følge med.

Vi skal ikke uden videre "tage vores del", fordi Merkel eller andre udenlandske politikere befaler det. Ej heller fordi europæiske beslutningstagere har skabt uheldige fortilfælde.

Vi skal gå vores egen vej.

En meget mere realistisk vej end den Tyskland og Sverige er slået ind på, foreslår jeg.

Vi skal reetablere grænsekontrollen, så det ikke bliver den demografiske udvikling i Mellemøsten og Afrika og massevandringen mod nord, der afgør fremtiden for folket i Danmark.

Kilder til demografiske forventninger:

World Population Prospects: 2015 Revision