Det her er ikke en betalingsmur

Når du scroller ned, kan du frit læse Hansens Lov: Når folk trækker USA-kortet

Ovenikøbet uden forstyrrende bannerannoncer

Men hvad lever Folkets Avis så af? Bidrag fra sådan nogle som dig

Værn om pressefrihed og folkestyre Støt Folkets Avis

Hansens Lov: Når folk trækker USA-kortet

Skrevet af Nicolai Hansen

Jeg har igennem et stykke tid forsøgt at undersøge en teori som jeg har. Teorien er inspireret af den amerikanske advokat og forfatter Mike Godwin, som i 1990 formulerede hvad der i dag er kendt som Godwins Lov.

Godwin observerede, at “as a Usenet discussion grows longer, the probability of a comparison involving Nazis or Hitler approaches one.

Usenet var en forløber til de internetfora der findes i dag, så man kan forestille sig en lignende debat i en tråd på f.eks. Facebook hvor risikoen for at nogle trækker Hitler- eller nazikortet om nogle af de andre debattører stiger for hvert indlæg.

På samme måde har jeg gennem noget tid bemærket en beslægtet tendens når det kommer til diskussioner på internetfora som omhandler samfundsforhold i Danmark. Jeg kalder det at trække USA-kortet:

Jo længere en diskussionstråd bliver om et hvilket som helst givet emne om samfundsforhold i Danmark, desto mere stiger sandsynligheden for, at en debattør vil nævne USA som et skræmmebillede på konsekvensen af sine modstanderes holdninger.

Det slår stort set aldrig fejl hvis tråden bliver lang nok.

Prøv selv at følge en diskussion over et stykke tid, som omhandler det danske sygehusvæsen, skattetrykket, finanssektoren, våben, uddannelse, ældrepleje, hjemløse eller lignende, og så vil en eller flere på et tidspunkt trække USA-kortet for at jage en skræk i deltagere og interesserede. Det er udbredt og formentlig ret effektivt (også uden for internetdebatter), men er dybt useriøst.

Sammenligningen med USA kommer oftest mod folk som kalder sig selv liberale eller tilhængere af kapitalisme og frie markeder, og som fremmer argumenter langs disse linjer, men kan også bruges som skræk og advarsel i en tråd hvor ingen rigtig har nævnt nogle af de ting.

Det er en slags “guilt-by-association”, hvor man spiller på frygten for nogle vidt udbredte, men forkerte forestillinger om det amerikanske samfunds indretning, til at afskrække folk fra at underholde visse ideer og forslag.

Baggrunden for disse fejlagtige opfattelser er en overfladisk og forenklet opfattelse af virkelighedens verden, hvor man definerer eller sætter lighedstegn mellem begreberne liberalisme, kapitalisme, det frie marked og USA. Hvis man kan fremhæve et opfattet negativ træk ved det amerikanske samfunds indretning, kan man meget enkelt sætte det i hartkorn med de to andre begreber og dermed miskreditere et argument ud fra den simple sammenligning.

Faktisk har jeg stadig til gode at se nogle selverklærede liberale eller tilhængere af kapitalisme, bruge USA som forbillede på et ønsket liberalt, kapitalistisk eller frimarkedsmodel for nogle af disse områder i Danmark. For det meste fordi de ikke mener USA er et eksempel på nogle af dem. USA bliver på disse områder næsten uden undtagelse brugt som et skræmmebillede af liberales modstandere.

Det ses oftest i forbindelse med debatter om velfærd, og især dem om uddannelse og sundhedsvæsenet i Danmark. Der er en udbredt opfattelse af, at den amerikanske stat ikke blander sig i nogle af disse to områder, og at det er grunden til at det er så voldsomt dyrt at tage en uddannelse eller få sygehjælp i landet. Det er simpelthen konsekvensen af, at markedet regerer. Kun de rige har råd.

Dét er nok for mange danskere til at modsætte sig en hvilken som helst ide om, at indføre brugerbetaling hos læger, sygehuse eller universiteter eller åbne op for private aktører, for du vil vel ikke have amerikanske tilstande, vel?

Men der er flere problemer med denne forestilling:

For det første er der ikke sammenhæng mellem f.eks. kapitalisme, frie markeder og liberalisme og så USA. Man kan altså ikke sige at hvad USA gør, partout er i tråd med nogle af disse begreber. Hvis amerikanske politikere foretager en lovændring, må man tværtimod (ligesom med alle andre lande) spørge sig selv om det vitterligt er liberalt eller ej, før man drager en konklusion.

For det andet er det ganske enkelt ikke korrekt, at markedet regerer fuldstændigt i USA på disse to områder (eller andre områder for den sags skyld). Det er korrekt at store dele af disse områder er på private hænder, men et mere vigtigt liberalt og kapitalistisk spørgsmål er, om de opererer på et frit marked? Modsat den gængse forestilling i Danmark er der masser af regulering og statslige indgreb på disse to områder, som rent faktisk forårsager mange af problemerne.

For det tredje burde man spørge sig selv om, hvor relevant en sammenligning mellem USA og Danmark som udgangspunkt overhovedet er? Der er trods alt langt større forskelle end ligheder mellem de to lande. USA er geografisk og befolkningsmæssigt langt, langt større end Danmark. Den politiske struktur er også meget anderledes. Kulturelt og etnisk er USA desuden et heterogent samfund modsat Danmark som er overvejende homogent. De to lande har desuden to vidt forskellige historier, traditioner og mentaliteter blandt borgerne. Faktisk er det ved første øjekast svært at se hvordan man uden videre kan sammenligne de to lande som om konsekvenserne af forskellige beslutninger vil have samme resultat.

USA-kortet vil dog også i fremtiden blive trukket i politiske debatter på internettet og af politikere som enten ikke ved bedre eller blot prøver at score billige point. Jeg vil mene det er en af de allerstørste retoriske problemer i debatten om samfundsforhold i Danmark.

Det ville højne debatniveauet hvis folk ville sætte sig lidt mere ind i forholdene i det samfund og de begreber de på mange områder frygter så meget.

Del Hansens Lov: Når folk trækker USA-kortet