·Satire og magtkritik siden 2013· 

Efter 15. oktober 2015, kan religiøse muslimer reelt ikke få statsborgerskab i Danmark!

Af Morten, 31. oktober, 2015

Islamisten Belal får skam lov at blive boende her i landet og få børn og modtage sine sociale ydelser som han plejer. Men grænsen går altså ved statsborgerskab. Den loyalitetserklæring, Belal har underskrevet siger, direkte citeret: "§ 2. Det er en betingelse for optagelse på et lovforslag om indfødsrets meddelelse, at ansøgeren lover troskab og loyalitet over for Danmark og det danske samfund og erklærer at ville overholde dansk lovgivning, herunder Danmarks Riges Grundlov, og respektere grundlæggende danske værdier og retsprincipper, herunder det danske demokrati."

Det er indlysende ikke loyalt over for det danske samfund at ville indføre sharia. Sharia står i skarp modsætning til stort set alle de principper, det danske samfund er bygget på. Sagen om personen Belal er bare første gang, Folketinget har taget sine egne regler alvorligt. Det hjælper ikke, at Belal siger til en journalist, at »Jeg har skrevet under på loyalitetserklæringen, respekterer den og står fuldt ud ved det.«

"Hvis en person ved et »svigagtigt forhold, herunder ved forsætligt at afgive urigtige eller vildledende oplysninger eller at fortie ... », har opnået indfødsret, kan personen ved dom frakendes denne, jfr. indfødsretsloven § 8 A. I Karnovs kommentar påpeges det, at »[s]trafansvaret for et svigagtigt forhold forældes efter strfl. Da frakendelse af indfødsret ikke er en strafferetlig sanktion, er der ingen forældelsesfrist for frakendelsen«. Endvidere nævnes det, at bestemmelsen også kan anvendes, hvor indfødsretten er erhvervet før lovbestemmelsens ikrafttræden. ..." (Citat: Nu afdøde professor, lic.jur. Vagn Greve)

Nu er Belal jo islamist og stærkt opsat på at undergrave den demokratiske retsstat indefra og anvender derfor den ret hans tro giver ham til at lyve over for vantro for at fremme islams eller muslimers interesser og mål. Men det betyder jo altså, jvnfr. ovenstående, at hans ansøgning om statsborgerskab må afvises. Hvis en ansøger om dansk statsborgerskab ved naturalisation afgiver falske oplysninger, får det den konsekvens, at statsborgerskabet nægtes. Det fremgår endda, at statsborgerskabet kan tilbagekaldes ved dom, hvis det efterfølgende opdages, at indfødsretten i sin tid er opnået ved svig og falske oplysninger.

Wilkes meningsmåling fra d. 10. oktober i år tyder på, at omkring 77,2% af herboende muslimer mener, at alle koranens anvisninger skal følges. Meningsmålinger er altid usikre. Denne måling baserer sig på interview med 702 muslimer i Danmark og har en maksimal statistisk usikkerhed på 3,7 procentpoint. I og med denne troskabserklæring er forudsætning for tilkendelse af statsborgserskab, kan man direkte konkludere, at 77,2% af herboende muslimer ikke ville kunne opnå statsborgerskab i Danmark, hvis de ansøgte i dag. Måske kan tilkendte statsborgerskaber endda tilbagekaldes ved dom. Det er sørme sprængstof!

Afvisningen af Islamisten Bilal vækker glæde hos mange. Men situationen vækker også skrækvisioner om tankepoliti og begrænsning af borgernes frihed. Hvis man kan miste statsborgerskabet både for strafbare forhold og for at gå ind for sharia, har landet så fået sin sidste muslimske statsborger?

Johanne Schmidt Nielsen spurgte i september ministeren, hvad meningen er med den nye loyalitetserklæring - hun har formentlig følt sig truet, da hendes mest rabiate meningsfæller jo lige så vel kan siges at være illoyale mod det danske samfund, som en tilsvarende rabiat muslim. Ministerens svar er som ministersvar flest: Aldeles uden substans og klarhed. Jeg synes, spørgsmålet er for alvorligt til politisk børnehave-leg. Partierne bag aftalen (S, V, C, LA, DF) bør afgive nogle MEGET klare meldinger om, hvad det er for en praksis, de har tænkt sig.

Hvor går grænsen!?

For perspektivets skyld: "Der findes (...) ikke registre over danske muslimer, men religionssociolog Brian Arly Jacobsen, Københavns Universitet, har netop til den kommende udgave af Yearbook of Muslims in Europe lavet en undersøgelse, hvor han estimerer antallet af danske muslimer til at være 263.800 (4,7 pct. af befolkningen). Det er ifølge ham godt 50.000 flere end i 2006, da Rambøll for Jyllands-Posten lavede en tilsvarende meningsmåling. Dengang var antallet 209.000 (3,9 pct. af befolkningen)."

Kilder: http://jyllands-posten.dk/politik/ECE8161096/Ung+muslim+f%C3%A5r+ikke+statsborgerskab+%E2%80%93+borgerlige+kritiseres+for+sindelagskontrol/ https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=28974 http://www.socialjura.dk/content-storage/regler/2015/cirkskr-10873-af-1310-2015/#c101785 http://www.ft.dk/samling/20142/almdel/IFU/spm/26/index.htm http://www.jyllands-posten.dk/premium/indland/ECE8103711/Muslimske-stemmer-S%C3%A5dan-har-vi-gjort/

Hov 🧐 — mangler der ikke noget?

Folkets Avis har ingen betalingsmur

...og for at beskytte dit privatliv...

heller ingen reklamer

Se hvordan du støtter avisen