Det her er ikke en betalingsmur

Når du scroller ned, kan du frit læse Folkets Avis til kamp imod særinteresser i Danmark

Ovenikøbet uden forstyrrende bannerannoncer

Men hvad lever Folkets Avis så af? Bidrag fra sådan nogle som dig

Værn om pressefrihed og folkestyre Støt Folkets Avis

Folkets Avis til kamp imod særinteresser i Danmark

Skrevet af Lennart Kiil

I Danmark har vi et kæmpemæssigt, ja nærmest uoverskueligt, problem:

Vi har flere og flere, der tænker

Hvordan kan jeg berige mig på andres bekostning gennem systemets tvangsbaserede omfordeling fra skatteyderne?

Vi har færre og færre, der tænker

Hvordan kan jeg berige mig selv ved at skabe et produkt som er værdifuldt nok til at andre betaler mig for det frivilligt?

Sådan er det blevet, fordi det offentlige i Danmark råder over mere end halvdelen af BNP. Folkets penge inddrages og lægges i de offentlige kasser. Det er der pengene er.

Så fristelsen til at gå på rov i de offentlige kasser er naturligvis overvældende for de fleste.

Det gælder både for organisationer og såkaldte NGO'er. Det gælder for medier, det gælder for virksomheder, det gælder for brancher, det gælder for fagforeninger, det gælder for borgere, det gælder for politikere, det gælder for bureaukrater – og så fremdeles.

Alle vil gerne have en bid af kagen.

På forbrugernes bekostning og på skatteydernes bekostning.

Det giver ringere produkter til forbrugerne, når disses valg kun har 2. prioritet efter branchers leflen for det politiske system gennem lobbyarbejde forhindrer alternativer.

Og det koster skatteyderne dyrt, når disse tvinges til at finansiere dyre og ineffektive monopoler, som holder billigere og bedre konkurrenter væk gennem statslig indgriben.

Det hæmmer også udviklingen, fordi vi får flere projektmagere, hvis "opfindelser" lever et beskyttet liv under støtte, og færre iværksættere, hvis opfindelser skal klare sig i fri konkurrence.

Endelig er der de direkte overførsler af skatteydernes penge til forskellige interesseorganisationer, som reelt skaber beskyttede værksteder for en lille elite på flertallets bekostning.

Konkret kan en særinteresse være ufatteligt mange ting. Det kan være:

  • Høj løn til DR-journalister på bekostning af millioner der tvinges til at betale licens

  • Tre politisk aktive elever der "overbeviser" rektor om at udelade evolution fra pensum

  • En branchegodkendelse eller autorisation der tjener til at holde konkurrenter fra døren

  • En politiker der fremmer sin egen karriere ved at flytte magt væk fra folket ned til EU

  • Store virksomheder der holder små fra døren ved at bifalde bureaukratiske barrierer

En særinteresse benytter altså typisk den på et givent sted gældende overmagt til at opnå fordele til sig selv – på andres bekostning!

Det står i modsætning til for eksempel fri handel, hvor begge parter indgår frivilligt og per definition går tilfredse ud af udvekslingen.

Særinteresser øger kun egen rigdom ved at dræne det omgivne samfund. Typisk med staten som mellemmand. Det er hvad man kalder et nulsumsspil.

Ægte frivillighed giver omvendt øget værdi til alle parter og skaber dermed velstand for hele samfundet i stedet for blot de særligt udvalgte interesser.

Derfor vil Folkets Avis i den kommende periode forsøge at udstille nogle af særinteresserne i Danmark. Mange af dem har hen over årene drænet landet for milliarder.

Det er ikke nødvendigvis en nem opgave, for særinteresser har over tid udviklet en evne til at skjule særinteresser under et falsk dække af almeninteresser og samfundsinteresser.

Hvis du vil støtte denne store og meget vigtige journalistiske opgave, så bliv abonnent på avisen.


(PS. Hvis andre medier følger med, så er det jo bare godt, men husk lige på at de andre medier modtager mediestøtte og dermed selv er en særinteresse der dræner samfundet for midler.)

Del Folkets Avis til kamp imod særinteresser i Danmark