Få adgang til alt indhold, slip for reklamer og støt Folkets Avis!

59,-
per måned

De nødvendige regelbrud

Forleden blev jeg blokeret fra facebook i 24 timer, fordi jeg for anden gang havde brudt deres regler og lagt et billede op af en nøgen kvinde. Facebook er i deres fulde ret til at lave disse regler og de er i deres fulde ret til at indføre den sanktion, de nu måtte ønske i forhold til den fremtidige brug af deres side. Jeg vil dog nok udfordre den regel igen, da jeg personligt synes, det er hyklerisk at facebook tillader en masse voldelige billeder som tilsyneladende er okay, mens et naturligt billede af et nøgent menneske ikke er.

Jeg havde en diskussion efterfølgende med en, om at man jo bare skulle følge reglerne. Jeg tillod mig dog at være uenig. Hvis man er uenige med nogle regler, fordi de går imod ens egen moral og forstand, så mener jeg, at det er en pligt at bryde dem. Vi har utallige eksempler på dette op gennem tiden. Det mest oplagte eksempel er Rosa Parks, der ikke ville finde sig i reglerne om, hvor hun skulle sidde i bussen. Dette regelbrud startede et oprør. Rosa Parks var villig til at tage konsekvensen af sin handling. Af andre lignende eksempler kan nævnes diverse slaveoprør, Gandhi's peaceful revolution, Nelson Mandelas kamp mod apartheid, Det arabiske forår o.s.v..

Det grundlæggende fællestræk ved alle disse ting er, at folk har gjort oprør efter at blot en person har haft modet til at gøre modstand. De fleste vidste jo godt, at det ikke var i orden med slaver og raceadskillelse, men de levede efter det, fordi at sådan var reglerne. Der er tale om de store og samfundsomvæltende opgør her. Det kan man med rette ikke sammenligne min overtrædelse af facebooks regler.

Man kan til gengæld sammenligne det med de daglige overtrædelser af lovene, som fører til at der kommer lovændringer i det små. I Danmark er der mange eksempler på disse. Vi kan se hvordan kampen mod stoffer lige nu har skabt en holdningsændring til brugen af hash, hvor et flertal af befolkningen vil have hashen lovliggjort. Se blot på denne dog lidt ældre artikel fra Politiken. Jeg har dog ikke set nogen meningsmålinger vise det modsatte endnu. Man ser det endnu tydeligere i færdselsloven, at lovbrud fører til ændringer. VK regeringen ændrer i de forrige årti fartgrænserne på visse vejstrækninger, fordi de fleste alligevel kørte for hurtigt. Det var et bevis på at et flertal af regelbrydere kunne ændre reglen, så den passede bedre til deres virkelighedsbillede. Vi kan også se, at der nu er forsøg med højresving for rødt for cyklister i udvalgte lyskryds. Dette vil højst sandsynligt også føre til en lovændring om ikke så lang tid. Der er snak om at ændre lysreguleringer til at blinke gult om natten, så der blot er højre vigepligt, da det vil få trafikken til at glide bedre. Snak om at fodgængere må gå over for rødt, hvis der ikke er nogle biler. Alt sammen noget der bliver snakket om, fordi folk allerede gør det.

Det er nødvendigt at bryde de love og regler, der ikke giver nogen mening for ens eget moralske kompas. Ellers bliver de aldrig ændret. Man skal dog altid være villig til at tage konsekvensen af sit lovbrud. Der er dog en masse der ikke er villige til at tage den konsekvens og det nyder regelmagerne godt af. Man kan altid starte i det små, hvor konsekvenserne er til at overskue, som fx at bryde facebooks eller andre siders regler, hvis man synes de er dumme. Man kan også bryde reglerne, som forældregruppen har lavet for ens børns klasse, hvis man synes de ikke hænger sammen. Det har jeg gjort med succes. Successen kommer, når det viser sig, at man ikke er alene om at have den holdning, men at andre blot skal have en at følge.

Det kræver, der er en der er villig til at tage konsekvensen. I nogle tilfælde kan konsekvenserne være så store at folk ikke vil tage dem, men der er dog undtagelser som nævnt tidligere med Rosa Parks og Nelson Mandela. Vi ser det også i bøger og film som Atlas Shrugged og V for Vendetta, hvor en helt tager opgøret og folk pludselig indser problemet og følger trop. Heltene i disse historier tager mange risici og der kan være store konsekvenser både for dem og deres nære. I Danmark har vi et eksempel på en der gerne vil tage konsekvensen selv, men da det begyndte at gå ud over hans familie stoppede han. Det var frihedsaktivisten Lars Kragh Andersen, som ikke var villig til at lade sine nærmeste bære konsekvenserne af de handlinger han foretog sig. Det er en taktik, der bruges mange steder af folk, der vil tvinge andre til at makke ret, da kærligheden til vores nærmeste gør os nemme at styre.

Min opfordring vil dog stadig være, at du skal bryde lovene/reglerne, hvis du mener de er forkerte og du kan leve med konsekvenserne. Når uret bliver ret, bliver modstand en pligt!

Del De nødvendige regelbrud