Primære faneblade
Debatindlæg
Åben

Gratis

Tillid og sociale relationer forhindrer stress og skaber effektivitet på arbejdet

Ledere efterlyser mentale robuste medarbejdere, for at komme stress og sygdom til livs, men problemet har intet med medarbejdernes robusthed eller manglende robusthed at gøre. 
Det er metoden eller måden vi driver værket på (hvordan), der er problemet. Og det er især det manglende formål (hvorfor/hvor hen/hvad giver det os) som mangler.


Vi kan blive ved med at ansætte robuste medarbejdere, men tallene vil forblive de samme. Nemlig at 25 % af styrken vil blive det svage led, 25 % vil blive de utilfredse, og måske 25 % arbejder lydhør og forsøger sammen med de stærkeste at holde båden flydende. Men de stærkeste siger op i håbet om bedre jobs.'

Intet menneske bliver syg af arbejde, hårdt arbejde eller af at have travlt. Men så længe at medarbejdere er kanonføde og det hele drejer sig om at tjene penge, slukke brande og holde skuden oven vande, så bliver det meningsløst, og glæden og energien slukker langsomt i hver en medarbejder. 
Kun de medarbejdere der er stærke i deres eget formål med at være i jobbet holder længst og det er også dem som forlader jobbet for at følge disse formål.


Hvis lederen og kulturen ikke er forankret i følelsesmæssige værdier, så vil de nye medarbejdere kun få det ene ben ombord på skuden mens det andet ben forbliver på kajen. Det er derfor, at så mange ryger i vandet og skuden aldrig helt kommer ud af havnen.

Hvis lederen ikke er forankret i sig selv; i en følelsesmæssige bevidsthed og i nogle elementære følelsesmæssige værdier, så flyder medarbejderne rundt betinget af vind og vejr uden retning, ror eller kompas. Det skal give søsyge og ubehag.

Først kommer tillid, dernæst respekt og endeligt relationer og samspil. Starter vi derimod med mistillid, så ryger motivationen og formålet, for at ende i modstand og sabotage.

Gode relationer mellem leder og medarbejdere er et must, hvis man ønsker en stressfri arbejdsplads. 
Hvis lederen er stresset, så er alle stressede på nær dem, som har lukket af i tide, og det er ikke dem som får lukket af, der er en del af den sociale enhed. Det er lige det der sker, at alle mand kører på hver deres cykel og det er det som slider medarbejderne ned.

Det giver ikke mening at arbejde alene for nogle fremmede og andres mål og trivsel. Det kan kun blive til overlevelse og hvem ønsker at overleve på den lange bane, hvis der ikke er nogen at fejre det med? Og når overlevelsen er konstant, så taber vi kun alt for hurtigt pusten. Her kunne en stressformel lyde; "jeg alene imod alle andre” og her vil de fleste kapitulere, hvilket flere og flere gør.

De tager afstand fra det at være lønmodtager, og for blot få år siden blev der lavet en undersøgelse der viste, at 67 % gerne ville være selvstændige, hvis de havde modet og vidste hvad de kaste sig over, og tallet kan godt være steget siden. Jeg tror personligt ikke, at alle 67 % er egnet til at være selvstændige, men at det er en "væk fra motivation" altså en konklusion på, at "jeg duer ikke til at være med i arbejdsrelationer". Sagt på en anden måde; "jeg er ensom på mit job og føler mig både dum og udenfor".

Hvis det er sådan fat, så går kabalen op. Så har vi et klart billede på, at stress er et massivt problem, og at det ikke nødvendigvis har noget med effektivitet eller hastighed, pres og hårde arbejdsbyrder at gøre, men derimod at ingen er forankret i en ordentlig kontakt, hvor man er følelsesmæssigt forbundet i et sundt og socialt arbejdsfællesskab.

Og de gode resultater viser da også at der kan skabes 40 % bedre effektivitet, færre fejl, ingen stress, og masser af arbejdsglæde, hvis man formår at få alle committed til en arbejdskultur, alle ønsker at være med i og bidrage til.

Disse organisationer der formår at skabe ledere som er forankret i de dybere lag, hvor følelser og sociale værdier som tillid og frihed gennem ansvar ikke stopper ved disse positive strømninger, men at resultaterne faktisk giver økonomisk råderum til at kunne tænke på medarbejdernes partnere og børn.

Det gøres ved sundhedsforsikringer som dækker hele familien, og bonusser som også kommer hele familien til gode, som ferieophold, oplevelser mm. Og videre går det mod den sociale ansvarlighed i nærmiljøet, hvor der bliver støttet og givet til dem som mangler og har det svært. Denne sociale bevidsthed byder på en rummelighed så organisationen også kan tage indvandrere ind for integration, og flexjobbere og førtidspensionister for at give dem muligheder og rum for trivsel og mening i hverdagen. 

Du har læst et indlæg på Folkets.

Uden opbakning fra læserne ville vi ikke kunne bringe det.

Bliv betalende bruger og støt den frie journalistik i Danmark.

Se fordele

Seneste ændring: 
19/12/2019 - 19:10
Vi er 0 abonnenter – vi skal højere op!
Abonnenter Svarer til
1 1 stor fadøl
200 Kontanthjælp, 0 børn
1000 DR-journalist
5000 Maria Rørbye Rønn