Folkets Avis

Folkets Avis er Danmarks første, bedste og muligvis eneste ægte systemkritiske medie – Folkets Avis var den første udgivelse på FOLKETS

Bevar os vel!

Skrevet af Pernille Vermund

Japan gav i 2014 asyl til 11 ud af 5000 ansøgere. Og landet er mig bekendt ikke blevet straffet af FN. Japan har tydeligvis politikere, der tør at kæmpe for landets værdier.

Japan har 127 mio. indbyggere. Et land med høj kultur og stor social sammenhængskraft. Det viste sig bl.a. ved katastrofen, hvor en Tsunami ramte et atomkraftværk. Nødhjælpen nåede 100% frem, og mænd stod pænt tilbage og afventede at børn, gamle, svagelige og kvinder fik deres del, før de selv trådte ind i rækkerne.

Det står i skrigende kontrast til billeder af nødhjælp til andre dele af verden, hvor de stærkeste voldeligt bemægtiger sig fødevarerne og sælger dem til ågerpris til andre nødlidende.

Japan med den høje sociale kultur gav 11 mennesker asyl ud af 5000 ansøgere i 2014. For japanerne ved, at selv relativt store lande må værne om deres kultur, hvis den skal bevares og ikke udfordres af parallelsamfund med egne normer og retsbevidsthed - eller mangel på samme.

Det er altså muligt at sætte et meget lavt mål for, hvor mange flygtninge man ønsker at give asyl. Hvor mange man vil forsørge og give borgerrettigheder.

For ikke nok med, at vi giver næsten 20.000 asyl, vi modtager langt flere ved familiesammenføringer og ved afviste asylansøgere, vi af den ene eller anden grund ikke hjemsender.

Vi har nu et så stort antal mennesker fra den muslimske kultur i Danmark, at det er betænkeligt.

Betænkeligt, fordi de i stort antal anser Sharia som ret, og ikke den demokratiske lovgivning.

Betænkeligt, fordi de, generation efter generation, bevarer en stor underbeskæftigelse og dermed stor omkostning for samfundet.

Og betænkeligt, fordi deres kultur og traditioner på mange punkter er uforenelige med vore mht. kvinder, seksualitet, ytringsfrihed behandling af jøder og meget mere.

Det er nu, vi skal tage ved lære af Japan, og sørge for at vi kun giver adgang til Danmark for personer, der vil demokrati, vil arbejde og vil deltage i vores samfundsliv, som vi har oplevet flygtninge gøre, før vi fik den muslimske migration.

Danmark er ikke det første sikre land, de ankommer til. Vi har ingen direkte flyforbindelser, færgeforbindelser eller andet til Mellemøstens ragnarok.

Alle, der kommer hertil der fra skal derfor afvises på transportørens ansvar, ligesom SAS og andre selskaber, der ankommer med passagerer uden gyldige papirer til USA er ansvarlige for at returnere dem.

Migranter ved vore grænser skal afvises, idet vi må anse Tyskland, Sverige og Norge som sikre lande.

Personer, der opholder sig her uden opholdstilladelse skal sendes tilbage til Mellemøsten, hvor de vil være mellem ligesindede og dele kultur, religion og fællesskab med landets indbyggere. Om nødvendigt må vi betale for denne velvilje fra modtagerlandet.

Lad os spørge Japan, hvordan de har løst problemet og lære af dem. Det skylder vi vores børn og børnebørn.

Hjælp Nye Borgerlige med at blive opstillet til Folketinget. Bliv stiller her:

http://bit.ly/1Q5ntey

På Folkets.dk møder du hverken betalingsmur eller bannerannoncer, faktisk er det ikke et kommercielt projekt - men det betyder ikke at ejeren kan leve af kærlighed og kildevand.

Giv månedligt bidrag eller engangsbeløb til Folkets.dk - så støtter du alle de frie medier på platformen.

Du kan støtte ejer og redaktør gennem formularen eller på Mobilepay 40261872